För alla intresserade av Katolska kyrkans tro och liv

Erbjudnade!
Prova ett år med Katolskt magasin för endast 299 kr
.

Biskop Anders Arborelius rekommenderar alla katoliker i Sverige
att prenumerera på Katolskt magasin.

Klicka här för att prenumerera!

 
 
 

Post: Box 2038, 750 02 Uppsala | Besök: S:t Olofsgatan 32 E | Tel: 018-13 61 40