Katolskt magasin
Katolskt magasin
Katolskt magasin

Prenumerera!

Köp lösnummer!

Annonsera!

» Välkommen till mötesplatsen Caritas Stockholm!

Mötesplatsen för asylsökande och nyanlända startade hösten 2015 och håller öppet måndag, onsdag och torsdag varav onsdagen är reserverad för enbart kvinnor. På mötesplatsen pågår en rad olika…

» Kardinal Anders Arborelius tack

Genom detta brev hoppas jag nå er alla som på olika sätt har framfört sina gratulationer och försäkrat mig om sina förböner i samband med att påven Franciskus utnämnde mig till kardinal…

» Jungfru Maria – ”vishetens säte” – hennes ”upptagning till himlen”

I Bouyers tankevärld finns temat moderskap som en parallell till Marias vishet och brudskap. Så här inledningsvis passar det väl in att närmare belysa denna punkt: Vad menar man när man säger…

 

» Köttfri fredag: Grön nudelwok

Den här nudelwoken är den ultimata budgeträtten, lagad av sådant som man oftast har hemma och tillagad på några minuter. Vill man, kan man med fördel tillsätta räkor eller andra skaldjur…

 

Katolsk bloggare dömd till 10 års fängelse

Den katolska bloggaren Nguyen Ngoc Nhu Quynh har dömts till 10 års fängelse i en vietnamesisk domstol för propaganda mot den kommunistiska regimen.

Aktivister beskriver domen som hård och inhuman. Rättegången mot den 37-åriga bloggaren hölls i folkdomstolen i Khanh Hoa-provisen i Nha Trang den 29 juni. Enligt ett utlåtande från FN:s människorättsexperter höll rättegången inte internationell standard och tycktes hållas i syfte att skrämma regimkritiker.

”Jag vill skapa ett gott samhälle. Människor kan bara bli lyckliga och fria om de får åtnjuta yttrandefrihet”, sa Quynh under rättegången och tillade att hon hoppas att människor inte ska låta sig skrämmas utan försöka överkomma sin rädsla för regimen.

Nguyen Ngoc Nhu Quynh har två små barn, som hon inte har fått träffa sedan hon arresterades i oktober 2016.
Källa: The Tablet

Britterna vill ha en mer restriktiv abortlagstiftning

En majoritet av britterna vill att den nuvarande abortlagstiftningen skärps. Det visar en undersökning gjord av opinionsinstitutet ComRes i Storbritannen. En klar majoritet är för oberoende rådgivning före aborten och för fler alternativa former av stöd för gravida kvinnor, samt för ett förbud mot könsselektiva aborter. Endast en procent vill tillåta abort fram till födseln.

Av de tillfrågade anser 83 procent (93 procent av kvinnorna) att en kvinna skall få tillgång till oberoende rådgivning före aborten. Nära 80 procent vill se bättre stöd för kvinnor med oönskade graviditeter, och 65 procent vill inte att offentliga medel finansierar aborter i utlandet. Av de över 2 000 tillfrågade vill 79 procent ha en obligatorisk väntetid på fem dagar före aborten, och 89 procent (91 procent av kvinnorna) skulle vilja förbjuda könsselektiva aborter. Sextio procent (70 procent av kvinnorna) anser att tidsgränsen för abort, som i Storbritannien ligger vid graviditetsvecka 24, bör sänkas till vecka 20. Samtidigt stödjer 56 procent samvetsfrihet för läkare i samband med abort.
Källa: Respekt

Krisen i Puerto Rico oroar kyrkan

Den ekonomiska situationen i Puerto Rico blir allt allvarligare. Kyrkan i landet uttrycker nu oro för att den kan få sociala samhällstjänster på fall.

Då påve Franciskus i juni 2015 mötte Puerto Ricos biskopskonferens talade han med stor oro om den svåra ekonomiska situationen, migrationen, våld i hemmen, arbetslösheten, droghandeln och korruptionen. Situationen är fortfarande allvarlig och ärkebiskopen av San Juan, msgr Roberto González Nieves, har många gånger understrukit att krisen är politisk. Landet måste avgöra hur relationen till USA ska vara, säger han.

Puerto Rico har omkring tre miljoner invånare och vid en omröstning 2012 röstade 60 procent för att bli en femtioförsta stat inom USA. Folkomröstningen är dock inte bindande och USA:s kongress måste nu besluta om de accepterar och godkänner resultatet av folkomröstningen.
Källa: Vatikanradion

Patriark lovordar volontärer på Niniveslätten

Nu börjar livet återkomma till städerna och byarna på Niniveslätten. Tack vare den generösa och konkreta hjälpen från utländska organisationer och volontärer kan de kristna irakierna nu återuppta sina liv. Men regionen kan inte börja blomstra förrän de lokala befolkningarna blir mer aktiva, menar den kaldeiske patriarken Sako i Bagdad. Sako, som i juni besökte Mosul och flera byar på Niniveslätten, uttrycker sin tacksamhet till de framför allt franska volontärer som arbetar hårt med återuppbyggnaden, men säger också att invånarna i alltför hög grad väntar passivt medan de klagar och kritiserar dem som hjälper. Han råder därför invånare att låta sig inspireras av volontärerna, som är engagerade i återuppbyggnaden av hus och kyrkor som förstördes under IS ockupation. Volontärernas exempel kan hjälpa alla att ta sitt personliga ansvar för återupprättandet av det sociala livet på Niniveslätten.
Källa: Vatikanradion

%d bloggare gillar detta: