För alla intresserade av Katolska kyrkans tro och liv

NYHET! Rosenkransen av Tord Fornberg  

Rosenkransen av Tord Fornberg

 
 
 
Aktuellt nummer

Katolskt magasin nr 3 2015

Framsida 3-15 

Läs om:
• World Down Syndrome Day: 21 mars
   
Bland annat en intervju med
    Jessica Roos Rahmquist, mamma till Hedvig
• Ukrainska grekisk-katolska kyrkan
• Studiebesök i religiösa rum i Göteborg
• Heliga trefaldighets församling i Järfälla 

Km 4 2015 kommer ut den 2 april

 
 
Annonser:

Birgittagården

Bagravningsbyrån

Cardell

Franciskushj

 
 
 

Post: Box 2150, 103 14 Stockholm | Besök: Brunnsgränd 4 | Tel: 08-410 197 42