För alla intresserade av Katolska kyrkans tro och liv

Vår hemsida väntar på att få ett helt nytt utseende.
Under tiden kommer denna gamla version inte att uppdateras.
Däremot går det bra att använda kontaktformuläret för prenumerationsärenden.

 

 
 
 

Post: Box 2150, 103 14 Stockholm | Besök: Brunnsgränd 4 | Tel: 08-410 197 42