S:t Patrick
S:t Patrick

Få av våra helgon är lika populära som Sankt Patrick, Irlands apostel och skyddshelgon för Irland, Nigeria, Boston och New York. Men Irlands apostel föddes faktiskt i Skottland. Och till Irland kom han först vid sexton års ålder – som slav.

Sankt Patrick föddes i Kilpatrick, nära Dumbarton i Skottland, år 387. Hans föräldrar, Calphurnius och Conchessa, var högt uppburna samhällsmedlemmar. Calphurnius tillhörde en romersk familj av hög rang och Conchessa var nära släkt med den store beskyddaren av Gallien, S:t Martin av Tours.

När Patrick var sexton år blev han bortförd av irländska plundrare och såldes som slav till en fårbonde i Dalriada, ett område i det nuvarande grevskapet Antrim i Irland. Under sex års tid vaktade han sin husbondes får medan hans egen tro växte sig allt starkare. I sin Confessio berättar han att han bad många gånger om dagen under sin fångenskap och han skriver:

Kärleken till Gud och gudsfruktan växte mer och mer i mig och tron växte i mig och anden sattes i rörelse, så att jag på en enda dag hade bett så många som hundra böner och på natten nästan samma antal, så medan jag var i skogarna och på berget väcktes jag till bön redan före gryningen och kände inget men, vare sig det var snö eller is eller regn; inte heller fanns det någon tröghet i mig, sådan som jag nu ser, ty anden var då innerlig inom mig.

Efter sex år i fångenskap fick Patrick hjälp av en ängel att fly från sin husbonde, och han styrde sina steg västerut. Med tiden kom han att ställas under Sankt Germanus ledning i missionen vid Auxerre, och han kallades att bli präst. Genom påven Celestinus i kom Patrick att återvända till Irland, denna gång för att valla en helt annan typ av får. Celestinus i anförtrodde nämligen Patrick uppdraget att samla hela det irländska folket till Kristi enda hjord. Det troliga är att han återvände till Irland någon gång under 433.

Patrick utförde en massiv mission i Irland, och han grundade många kyrkor och skolor. Han organiserade också Kyrkan i nära anslutning till den befintliga samhällsstrukturen, och indelade ön i stift. Hans mest omfattande mission skedde i Ulster och Connacht, där det tidigare inte förekommit någon mission. Och även där det förekommit grader av mission tidigare så var Patrick långt mer framgångsrik än sina föregångare. När han dog 461 hade han predikat evangeliet i 40 år, och Irland var ett kristet land.

Sankt Patrick förknippas med den gröna färg som symboliserar Irland, och han avbildas också grönklädd. Han associeras också ofta med en treklöver, något som har sin grund i att Sankt Patrick gärna använde just treklövern för att förklara Treenigheten för sitt folk. Han är också känd för att ha bannlyst alla ormar från Irland, efter att han blivit attackerad av ormar under en 40 dagars fasta som han tillbringade i ensamhet på berget Croagh Patrick.

Idag firas Sankt Patrick på sin dödsdag, den 17 mars – och som han firas sedan! Katoliker över hela världen – inte minst i USA dit många irländare flyttat genom historien – uppmärksammar Irlands apostel. Många kyrkor bär också hans namn, som Saint Patrick’s Cathedral i Dublin och Saint Patrick’s Cathedral i New York. Själv ligger han begravd på kyrkogården vid den magnifika Down Cathedral i staden Downpatrick (Dun Phádraig – Patricks borg), på den gröna ö som han kristnade.

 

Bitte Assarmo