Charles de Foucauld: I fotspåren efter Jesus från Nasaret

Charles de Foucauld: I fotspåren efter Jesus från Nasaret

Författare: Lilla syster Annie av Jesus
Titel: Charles de Foucauld: I fotspåren efter Jesus från Nasaret
Förlag: Veritas
2016

Ganska exakt hundra år har gått sedan broder Charles mötte döden bland tuaregerna i Tamanrasset i Algeriet. Det är tacksamt att få följa ”godhetens apostel” genom hans egna brev och skrifter – följsamt kommenterade av Lilla syster Annie. Charles spiritualitet och liv – visste ni att han bad kusinen Marie lära honom virka eftersom han ville lära ut virkandets konst till tuaregerna? – kommer oss märkligt nära.

Charles fjärmade sig tidigt från sin barnatro. När han genom Marie mötte den benådade pater Huvelin, hade han flera år levt som officer i den franska armén, med placering i Algeriet. Det var i Nordafrika han ånyo anade Gud: via de muslimska och mosaiska trosbekännare som mötte honom med stor gästfrihet.

Pater Huvelin förmår honom att resa till det Heliga landet där Charles förnimmer inkarnationens hemlighet: att Gud solidariserat sig med de nedersta. Upptäckten leder honom på omvägar till Tamanrasset, där han lever ensam och i armod innan han i december 1916 skjuts till döds. Vid denna tid uppfattade han själv sitt liv som fruktlöst, utan lärjungar kunde han inte ens fira Eukaristin. I dag har han efterföljare över hela världen. Broder Charles saligförklarades 13 november 2005.

 

Margareta Murray-Nyman

 

%d bloggare gillar detta: