Farfar och vår Herre

 

Författare: Gustaf Lagerbjelke
Titel: Farfar och vår Herre. Andliga tankar
Förlag: Artos & Norma
2016

Varje människa är ett eget universum med en egen historia, egna upplevelser, glädjeämnen, tankar, tro och hopp. Vanligen är detta till största delen hänvisat till privatlivets sfär men i en del fall får vi glänta på förlåten och få förmånen att se in i en annan människas trosliv.

En sådan upplevelse delar Gustaf Lagerbjelke med oss i boken ”Farfar och vår Herre, andliga tankar”. Gustaf Lagerbjelke är juris doktor och hovrättsråd och tar oss med på en meditativ trosvandring där hans breda bildning och kulturella intressen tvinnas samman med hans kristna tro. Han är inte helt renlärig, det klargör han från början. Han verkar inte se någon motsättning mellan kristen tro och reinkarnation (återfödelse) och problematiserar inte detta förhållande heller, vilket i min mening är en svaghet. Reinkarnationen ses ju även i t ex hinduistiska kretsar som ett mönster man strävar efter att bryta. Reinkarnation och Kristi enda offer på korset och kristen tro går inte att förena. Författaren har vidare enligt egen utsago mottagit direkt tilltal från Gud och vittnar återkommande om detta.

I övrigt argumenterar han mot ateismen och lyfter fram tron som något som kan fylla människors liv och död med en mening och ett innehåll som så många i sekulariseringens tidevarv dessvärre saknar i dag.

 

Pierre Hernvall