Kristus är mitt ibland oss

Kristus är mitt ibland oss

 

Författare: Fader Johannes
Titel: Kristus är mitt ibland oss. Brev från en biktfader i Valamo kloster
Förlag: Artos & Norma
2015

Fader Johannes, Ivan Aleksejevits Aleksejev, levde nästan hela sitt liv i Valamoklostret fram till sin död 1958. Det hindrade honom inte från att ha biktbarn över hela världen. Han vägleder sina biktbarn i att inte döma sina medmänniskor eller känna hat och högfärd utan att i ödmjukhet ta del av Bibelns sanningar och de heliga Fädernas lärdomar.

Det centrala är naturligtvis bönen. Bönen har tre nivåer: muntlig bön, förståndets bön samt förståndets bön som verkar i hjärtat. Den muntliga bönen får tankarna att irra, i den andra nivån följer förståndet bönens ord och uppmärksamheten riktas mot bönens själ men det är först i den tredje nivån som den djupaste ödmjukhet får bönen att bli kontemplativ och det är den allra största gåvan.  Jesusbönen ligger alldeles särskilt fader Johannes varmt om hjärtat. 

Fader Johannes brevskrivning är full av andlig vägledning, konkreta råd och djup innerlig kärlek till Kristus. Inget ämne är för litet eller banalt för fader Johannes att behandla. Det är en underbar samling av själavård som flödar fram sida efter sida.  ”Breven har jag skrivit”, säger fader Johannes, ”med vad Gud har lagt i mitt hjärta.” Och fader Johannes hjärta ömmar för de svaga liksom han aldrig tvivlar på att vägen till frälsning finns för de troende – om än ibland dolt.

Bönen är den svåraste formen av troskamp och vi ska inte förvänta oss att denna kamp ska vara ljum utan en ständig viljekamp för att nå den inre bönen. Samtidigt skriver fader Johannes till ett biktbarn att man inte ska föreställa sig Gud som alltför sträng: ”Han är mycket nådig och känner vår mänskliga svaghet.”

Fader Johannes råder sina biktbarn att inte vara nedstämda utan hänge sig åt bönen som kan ge frid och Guds barmhärtighet. ”Du skriver att du är vacklande – du är som ett grässtrå som vajar för vinden” beskriver fader Johannes ett biktbarn och ger rådet att inte ägna sig åt det världsliga som är så lätt förgånget. Det är en underbar bok att läsa och få ökad kunskap om bönens väg som leder oss hem till Gud.

 

Anna Nathalie Silfverswärd

 

%d bloggare gillar detta: