Biktstol

 

Deltagarna vid Apostoliska penitentiariets (Paenitentiaria Apostolica) årliga kurs bjöds till audiens hos påven Franciskus fredagen 17 mars. I sitt tal sa påven att han tycker mycket om penitentariatet, eftersom det är en barmhärtighetens domstol dit man vänder sig för att få medicin för själen – den gudomliga barmhärtigheten.

Påven gav tre riktlinjer för hur man blir en god biktfader. Först och främst ska man vara en sann vän av Jesus, vilket innebär att ”odla” bönen. En biktfar som ber vet mycket väl att han själv är en förlåten syndare. Bönen är därför en garanti för att undvika hårdhet. För det andra är en god biktfar en Andens man. Hur mycket ont kommer inte till kyrkan av att man inte urskiljer? Menade påven.

Biktfadern ska alltså inte styras av sin egen vilja och inte undervisa kyrkans doktrin, utan bara följa Guds vilja i full gemenskap med kyrkan som han tjänar. Urskillning är också viktig för att upptäcka andliga eller psykiska störningar. Vid andliga störningar ska biktfadern inte tveka att vända sig till stiftets exorcist men, lade påven till, exorcisterna måste väljas ut med stor omsorg och försiktighet.

För det tredje är biktstolen en sann plats för evangelisation därför att det är där mötet med Guds barmhärtighet och ansikte sker. Även om det är en kort dialog med personen som biktar sig är biktfadern kallad att urskilja det viktiga i personens andliga vandring och ibland att på nytt förkunna trons grund och evangeliets budskap.

Påven sa också att bikten ska prioriteras i det pastorala arbetet. Var snälla att undvika skyltar som Bikt endast måndagar och onsdagar den och den tiden, sa påven och bad biktfäderna att hålla den öppen eftersom den är Guds öppna hjärta.
Källa: » Vatikanradion