Lär mig att be

 

Titel: Lär mig att be. Katolsk bönbok för barn
Förlag: Catholica förlag
2017

Lär mig att be är en inbjudan till alla barn att börja lära känna Katolska kyrkans fantastiska böneskatt. Liten och nätt, vackert inbunden, och indelad i tydliga kapitel ger den konkreta verktyg för att väva in bönen i vardagen, oavsett om bönerna läses av vuxna för de mindre barnen eller om barnen själva läser dem.

Boken innehåller allt från de allra viktigaste bönerna såsom Fader Vår och Var hälsad Maria till Den Heliga Mässan, Korsvägen och Rosenkransen. Många av bönerna i boken är de böner som helgonen själva bad. Här får barnen lära sig Heliga Birgittas och den Helige Franciskus böner, liksom böner av den Heliga Moder Teresa av Calcutta och av politikernas skyddshelgon den Helige Thomas Mores. Att så enkelt kunna be samma bön som några av de mest älskade helgonen ger en stark känsla för Kyrkans långa tradition och är lika motiverande och upplyftande för både vuxna och barn.

Sist men inte minst är Lär mig att be oerhört vackert illustrerad, dels i inledningen till alla kapitel – dels till Korsvägen och Rosenkransen. Anna Näslund står bakom illustrationerna som inleder varje kapitel. Bilderna till Korsvägen och Rosenkransen är målade av José Alzuet Aibar. Lär mig att be är en omistlig bok för alla som på ett glädjerikt sätt vill införliva barnen i den katolska bönen.

 

Bitte Assarmo