Den svenska socknen

Den svenska socknen

 

Titel: Riksarkivets årsbok 2016. Den svenska socknen
Författare: Maria Björkroth, Stefan Brink, Christian Lovén m.fl.
Utg. av: Riksarkivet
2016

Riksarkivet ger varje år ut en tematisk årsbok. Vad passade bättre 2016 än att i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund uppmärksamma socknen, föregångaren till församlingsbegreppet som i Sveriges folkbokföring gick i graven just detta år? Numera bor vi, i Skatteverkets ögon, som bekant i distrikt och inte i församlingar. Det må vara berättigat, eftersom församlingarna som avsetts är de svenskkyrkliga.

I boken ingår en rad artiklar författade av forskare från olika discipliner. Givetvis uppmärksammas särskilt kyrkoarkiven, som innehåller massor av information om hur samhällslivet såg ut då statskyrkans makt var oinskränkt. Arkiv och källor med socknen som upphov och grund beskrivs i en rad artiklar. Den som upprättade arkiven som idag ligger till grund för forskningen om händelser i enskilda socknar, nämligen prästen, ägnas ett eget kapitel med utgångspunkt i känd och älskad litteratur.

Socknarna är den historiska grundstenen för Sveriges förvaltning. Sockenbildningen sammanfaller med den kristna kyrkans organisationsfas; en socken = en kyrka. Socknarna är med andra ord ett arv från tiden då Sverige var katolskt. Boken är därför högst relevant för oss katoliker.

 

Ingela Frid

 

%d bloggare gillar detta: