Från Korsfästelse till Uppståndelse

Stabat Mater

 

Sir Charles Villiers Stanford
Stabat Mater – Symphonic Cantata; Song to the Soul; The Resurrection
Solister, The Bach Choir, Bournemouth Symphony Orchestra, dir. David Hill
NAXOS 8.573512

En mäktig, symfonisk tolkning av Stabat Mater skrevs 1906 av irländaren Sir Charles Villiers Stanford. Den ganska intima stämning som råder i till exempel Pergolesis version av den medeltida texten är här förvandlad till ett kosmiskt drama, där solister, kör och en stor symfoniorkester får ge röst åt den moders sorg som är hela skapelsens vånda inför den brutala avrättningen av vår Frälsare. På samma sätt som texten leder över i åskådarens bön om deltagande och med-lidande inför dramat och bön om Gudsmoderns räddande förbön i dödens och domens ögonblick, blir också musiken till en storslagen Mariahymn och tonmålning av den yttersta domen.

Stanford tillhör senromantiken, med alla dess grepp och medel till sitt förfogande. Om man kan bortse från impulser från samtida operakonst, är verket djupt berörande. Detsamma gäller hans ”Song to the Soul”, till texter av Walt Whitman, en vision av dödens befriande och förlösande fulländning. Detsamma gäller hans tonsättning av ”The Resurrection” till en engelsk tolkning av tysken Klopstocks poem ”Auferstehung”. Djupt allvarlig musik, där Kristusmysteriet står i centrum, uttalat i det förstnämnda stora verket, mer förutsatt eller anat i de två följande. Men gripande och djupt berörande. Lyssna till den nya inspelningen från Naxos.

 

Kaj Engelhart

 

%d bloggare gillar detta: