Inspärrad

Inspärrad

 

Titel: Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992
Red: Roddy Nilsson & Maria Vallström

Inspärrad är en antologi med elva bidrag från forskare i olika ämnen. Den gemensamma nämnaren är föreställningen att frihetsberövande har en långsiktigt läkande och moraliskt tillrättavisande effekt. Såväl psykiska som vissa fysiska sjukdomar, alkoholproblem och kriminalitet ansågs kunna elimineras på detta sätt. Boken utgår från de intagnas egen uppfattning om sin situation. Till grund för berättelserna och analyserna ligger brev, litteratur och journaler.

Artiklarna behandlar inte bara medicinhistoria och kriminalvård utan kanske framför allt, det framväxande samhälle som skulle bli “folkhemmet”. Ett samhälle präglat av modernitet och framåtanda, men alla fick inte plats. En av skribenterna är nyligen bortgångna idéhistorikern Karin Johannisson. Hon beskriver tre kvinnor, alla kända kulturpersonligheter, som befann sig under vård i olika skeden av livet. Här beskrivs sociala skillnader mellan olika vårdinrättningar, klassanpassad verksamhet och behandlingsmetoder som idag är svåra att föreställa sig.

Antologin väcker tankar kring människovärdets förändring över tid. Vården och behandlingsmetoderna har med teknologins hjälp förändrats snabbt under kort tid. Synen på människan som avviker från normen, har den utvecklats till det bättre eller sämre de senaste två seklerna?

 

Ingela Frid

&nbps;

%d bloggare gillar detta: