Henri Boulad, S.J.

 

Påven Franciskus reste till Egypten trots den instabila situationen i landet, och trots terrorattentaten mot koptiska kyrkor på Palmsöndagen. Heliga Stolen sa att detta gjorde påven än mer angelägen att genomföra resan, för att med sin närvaro stödja de kristna och försöka främja freden i landet.

Fredens påve i fredens Egypten. Men islamkännare är inte lika övertygade om den islamiska världens strävan efter fred. Strax före påven Franciskus avresa till Kairo uttalade sig jesuitpater Henri Boulad i en intervju med Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano. Han är 86 år och föddes i Alexandria, i Egypten, i en syrisk melkitisk familj, som flytt från den antikristna massakern 1860, och bor numera i Kairo.

P Boulad, som har varit dekanus vid jesuiternas seminarium i Kairo, säger att poängen är vilken islam vi talar om:
– I Koranen finns verser från Mecka och verser från Medina. I de skrivna i Mecka, är Mohammed mycket positiv till samexistens och ser judar och kristna som vänner – ett andligt budskap om en tvångsbefriad religion, om försoning och öppenhet. Men när Muhammed lämnade Mecka för att grunda Medina sker en förändring. Från att ha varit en andlig ledare blir han en militär och politisk statschef. Idag är tre fjärdedelar av Koranen Medina-verser och de är en uppmaning till krig, våld och kampen mot kristna.

På 900-talet noterade muslimerna denna motsägelse och försökte lösa frågan vilket resulterade i det berömda beslutet ”upphävande” och ”upphävt”, förklarar p Boulad:
– Medinaverserna upphävde Meckaverserna och inte bara det. Sufismen förkastades och hela bibliotek brändes i Egypten och Nordafrika. De ursprungliga verserna är just Meckaverserna, men de har upphävts, vilket gör islam till en svärdets religion.

P Boulad förklarar vidare i intervjun med L’Osservatore Romano att moderat islam är en heresi, men att vi måste skilja mellan folket och ideologin eftersom de flesta muslimer är mycket öppna, vänliga och moderata. Men ideologin som presenteras i läroböckerna är radikal, menar han.
– Varje fredag hör barnen predikan i moskén att de som lämnar den muslimska religionen måste bestraffas med döden, att de inte ska hälsa på en kvinna eller en otrogen. Lyckligtvis praktiseras inte detta, men det Muslimska brödraskapet och salafisterna vill att denna lära ska följas, och de moderata muslimerna har ingen röst eller makt mot dem som gör anspråk på att tolka lärans ortodoxi och sanning, säger p Boulad.

De som idag har makt i islam är de radikala muslimerna, som tillämpar en bokstavlig tolkning av Koranen och utnyttjar den för att vägra varje form av dialog, fortsätter han och förklarar vidare att ”den reform som man har sett i islams historia, som hos de stora muslimska tänkarna Avicenna och Al-Ghazali, avisas och den slutna och strikta islam väger tyngre.”
– Ingen minns t ex kalifen El Maamoun född i Bagdad 786 och som dog i Tarsus 833, anhängare av mutasiliterna, rationella muslimer som då drev frågan om reformer. Den senaste reformen försökte Sheikh Mahmoud Taha främja i Sudan, men han hängdes på torget i Khartoum för att han sa att Meckaverserna borde upphäva Medinaverserna.

Problemet är alltså ett internt problem i den muslimska världen, och man står inför behovet av att reformera sig själv. Islam skulle behöva ett Vatikankoncilium, menar p Boulad.

Avslutningsvis sa p Boulad att något som man inte talar så mycket om i islam är ateism:
– I Egypten finns det över två miljoner ateister, vilket är en utmaning. Man blir ateist för att man inte längre står ut med en religion som uppmanar till våld och avrättningar. I det finns inget gudomligt. Man accepterar inte längre fanatismen, och de mekaniska upprepningarna av gester och böner, avslutar p Boulad.

 

Källa: Vatikanradion