Kyrka

 

Ansvarig på Migrationsverket för boendefrågor, Sverker Spaak, säger att det har inte alltid har fungerat som det skall på flyktingboendena.
– Man ska alltid vara trygg i sitt boende, och det ska inte behöva gå så långt som till brott.
– Men vi har sett att det inte alltid har fungerat.

Sverker Spaak har fått svara på frågor om utsatta asylsökande många gånger i medierna sedan flyktingströmmen nådde sin topp hösten 2015, och Migrationsverket började placera ut asylsökande på bland annat hotell eller kursgårdar.
– De flesta av boendena som upphandlade hade vi väldigt liten kontakt med. Där var det inte alltid en bra situation: stor trängsel och bristfällig information, säger han.
– Och även om även externa företag ska följa våra rutiner, när det gäller till exempel omplaceringar och polisanmälan, så har det inte alltid skett.

Sedan dess har flyktingströmmen till Sverige minskat markant, och i slutet av året räknar myndigheten med att ha avvecklat de uppköpta boendena.

När larmen från boende, kyrkor och lokala RFSL-föreningar kom under förra året, gjorde Migrationsverket om sina rutiner. Tanken var att de asylsökande som upplevde sig trängda på något sätt, skulle kunna flytta till boenden på orter med bättre sociala nätverk. Dessutom upprättade Migrationsverket förra hösten så kallade trygghetsboenden i en del större städer. Dit kom framför allt hbtq-personer, och personer i behov av särskild vård.
– Eftersom det är betydligt vanligare att hitta en kyrka än en RFSL-förening på en ort så har situationen för de kristna kunnat lösas genom det ordinarie systemet, säger Sverker Spaak.

Migrationsverkets policy är att polisanmäla trakasserier och hot mot boende.
– Men vi har sett att det inte alltid har fungerat, och vi har fått kritik för att man flyttat de utsatta och inte dem som stört, säger Sverker Spaak.

Normalt sett vet inte personal ens om att en boende tillhör en utsatt minoritet.
– Men i mottagningssamtalet har vi som standard att försöka fånga upp om någon har särskilda behov. Om man då berättar att man är kristen så ska det hanteras, till exempel genom att familjen eller personen placeras med andra kristna.

 

Eva Janzon

 

Läs även:
» Kristna flyktingar flyr från asylboende
» Asylboendena: ”De verkade tro att hoten var vanligt småtjafs”
» Kristna hotas på svenska asylboenden