Karmelitklostret i Glumslöv 50 år

Den Barmhärtiga Kärlekens Karmel invigdes den 3 augusti 1963. Nu, den 16 juli 2013, på dagen för Vår Fru av Berget Karmels högtid, firar femton karmelitsystrar (varav två postulanter) och närmare 150 tillresta vänner och understödjare att Sveriges första officiella kloster efter reformationen fyller femtio år. Vi befinner oss i Glumslöv utanför Landskrona. 
Redan år 1922 hade några kontemplativa kloster i Belgien beslutat sig för att stödja olika missioner eller länder i sitt arbete. Karmelitklostret i Gent valde Sverige – det land där Belgiens drottning Astrid vuxit upp. Dåvarande kyrkoherden i Helsingborg, msgr Berndt David Assarsson (som bland mycket annat också var initiativtagare till Km:s föregångare Hemmet och Helgedomen), visade sin tacksamhet och glädje i brev till systrarna. År 1952 sökte han upp dem och bad dem att grunda ett kloster i Sverige.
Den nya religionsfrihetslagen hade utfärdats i oktober 1951 men det dröjde trots detta ytterligare tio år innan regeringen efter långvariga och heta debatter i riksdagen den 2 juni 1961 biföll upprättande av ett kloster i Glumslöv. 
Sommaren 1963 stod klostret färdigt. Kyrkoherden i Helsingborg, Sigfrid van Pottelsberghe de la Potterie, organiserade invigningen och var ciceron för de uppskattningsvis 18 000 personerna som ville se klostret innan det stängdes för utomstående. De tomma vigvattenskålarna i varje rum fick någon att fråga: ”Röker systrarna så mycket eftersom de behöver alla de här askkopparna?”
3 augusti invigdes klostret och upprättades klausuren. Kyrkoherde Josef Theeuwes citerade den heliga Teresa av Avila i sin predikan:
I vår orden, Herre, vill vi be dig om djärva ting: Att du må älska den som inte älskar dig, upplåta för den som inte klappar på, bota den som älskar sin sjukdom, förbarma dig över den som inte har förbarmande med sig själv. Vi vet att vi har tagit på oss en djärv uppgift, men vi vet också att du älskar de djärva och vi ser inget annat hopp än din barmhärtighet.
Text: Margareta Murray-Nyman
Foto: Gråbröderna, Jönköping
Fotnot:
Jubileumsskriften Karmelitklostret i Glumslöv 50 år beställs från Den Barmhärtiga Kärlekens Karmel, Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck.
Predikan vid Vår Fru av Berget Karmels högtid finns på sidan 18.

Den Barmhärtiga Kärlekens Karmel invigdes den 3 augusti 1963. Nu, den 16 juli 2013, på dagen för Vår Fru av Berget Karmels högtid, firar femton karmelitsystrar (varav två postulanter) och närmare 150 tillresta vänner och understödjare att Sveriges första officiella kloster efter reformationen fyller femtio år. Vi befinner oss i Glumslöv utanför Landskrona. 

Redan år 1922 hade några kontemplativa kloster i Belgien beslutat sig för att stödja olika missioner eller länder i sitt arbete. Karmelitklostret i Gent valde Sverige – det land där Belgiens drottning Astrid vuxit upp. Dåvarande kyrkoherden i Helsingborg, msgr Berndt David Assarsson (som bland mycket annat också var initiativtagare till Km:s föregångare Hemmet och Helgedomen), visade sin tacksamhet och glädje i brev till systrarna. År 1952 sökte han upp dem och bad dem att grunda ett kloster i Sverige.

Den nya religionsfrihetslagen hade utfärdats i oktober 1951 men det dröjde trots detta ytterligare tio år innan regeringen efter långvariga och heta debatter i riksdagen den 2 juni 1961 biföll upprättande av ett kloster i Glumslöv. 

Sommaren 1963 stod klostret färdigt. Kyrkoherden i Helsingborg, Sigfrid van Pottelsberghe de la Potterie, organiserade invigningen och var ciceron för de uppskattningsvis 18 000 personerna som ville se klostret innan det stängdes för utomstående. De tomma vigvattenskålarna i varje rum fick någon att fråga: ”Röker systrarna så mycket eftersom de behöver alla de här askkopparna?”

3 augusti invigdes klostret och upprättades klausuren. Kyrkoherde Josef Theeuwes citerade den heliga Teresa av Avila i sin predikan: I vår orden, Herre, vill vi be dig om djärva ting: Att du må älska den som inte älskar dig, upplåta för den som inte klappar på, bota den som älskar sin sjukdom, förbarma dig över den som inte har förbarmande med sig själv. Vi vet att vi har tagit på oss en djärv uppgift, men vi vet också att du älskar de djärva och vi ser inget annat hopp än din barmhärtighet.

Margareta Murray-Nyman

 
 

Post: Box 2150, 103 14 Stockholm | Besök: Brunnsgränd 4 | Tel: 08-410 197 42