De kvinnliga kyrkolärarna

De kvinnliga kyrkolärarna

  Titeln ”kyrkolärare” (latin: doctor Ecclesiae) är en hederstitel som först gavs åt de kyrkofäder i fornkyrkan som utmärkte sig mest i fråga om sina skrifters vishet och sitt livs helighet. De ursprungliga kyrkofäderna var de fyra västliga: S:t Ambrosius, S:t Augustinus, S:t Hieronymus och S:t Gregorius den store, och de fyra östliga: S:t Athanasios, S:t Basilios den store, S:t Gregorios av Nazianzos och S:t Johannes Chrysostomos. Ytterligare kyrkolärare har tillkommit under historiens lopp, totalt 35 stycken. Man talar om fyra villkor som måste finnas för att någon skall kunna uppfattas som kyrkolärare: framträdande lärdom, hög nivå av helighet, renlärighet i tron samt att kyrkan uttryckligen förklarat någon som kyrkolärare. De ursprungliga åtta kyrkolärarna fick titeln genom att detta med tiden blev allmänt accepterat i kyrkan. Övriga har utnämnts av olika påvar. S:t Thomas av Aquino var den förste som lades till, av påven S:t Pius V år 1568. Många av kyrkolärarna är biskopar, alltså officiella lärare i kyrkan, men det finns också...
Read More
Påve Franciskus: Håll biktstolen öppen

Påve Franciskus: Håll biktstolen öppen

  Deltagarna vid Apostoliska penitentiariets (Paenitentiaria Apostolica) årliga kurs bjöds till audiens hos påven Franciskus fredagen 17 mars. I sitt tal sa påven att han tycker mycket om penitentariatet, eftersom det är en barmhärtighetens domstol dit man vänder sig för att få medicin för själen - den gudomliga barmhärtigheten. Påven gav tre riktlinjer för hur man blir en god biktfader. Först och främst ska man vara en sann vän av Jesus, vilket innebär att ”odla” bönen. En biktfar som ber vet mycket väl att han själv är en förlåten syndare. Bönen är därför en garanti för att undvika hårdhet. För det andra är en god biktfar en Andens man. Hur mycket ont kommer inte till kyrkan av att man inte urskiljer? Menade påven. Biktfadern ska alltså inte styras av sin egen vilja och inte undervisa kyrkans doktrin, utan bara följa Guds vilja i full gemenskap med kyrkan som han tjänar. Urskillning är också viktig för att upptäcka andliga eller psykiska störningar. Vid andliga...
Read More
Jungfru Maria kyrka tar form

Jungfru Maria kyrka tar form

  På grund av kriget i Syrien och förföljelserna av kristna i Mellanöstern har ett stort antal orientaler kommit till Sverige under de senaste åren. I deras gamla hemtrakter har många kaldéiska kyrkor förstörts av bland andra terrorgruppen IS. Många av flyktingarna har bosatt sig i Södertälje, något som ökat behovet av en ny kyrka och ett nytt center för församlingens aktiviteter. Projektet har engagerat många människor i Stockholms katolska stift, från biskop Anders till ekonomiavdelningen, byggföretag och församling. Den kaldéiska församlingen har era personer som arbetar med fundraising i den egna gruppen, och stiftet har dessutom två anställda som också arbetar deltid med att finna ekonomiska medel, Jadranka Magnusson, på ekonomiavdelningen, samt Benedicta Lindberg på Respekt. Jungfru Maria kyrka och Kaldéiskt kulturcentrum finansieras av gåvor. De flesta regelbundna gåvor kommer från kaldéerna själva, men det finns också andra i stiftet som bidrar mer eller mindre regelbundet. De största bidragen kommer från utlandet, främst från Tyskland. – Ärkestiftet Köln är en framstående donator och...
Read More
Anders Piltz: Ingenting i kyrkan får vara sekunda, varken andligt eller materiellt

Anders Piltz: Ingenting i kyrkan får vara sekunda, varken andligt eller materiellt

  Av mörker blev ljus, av kaos skönhet, av tomhet liv. Gud har skapat universum för att allt skulle få del av hans liv och förenas med honom. När tiden var inne skapade han människan till sin avbild och andades in sin livsande i henne. Och när sedan en ny tid var inne sände han sin Son till oss, för att samla alla sina barn till ett i sin kyrka, till ett enda folk som lovprisar sin Skapare. Därför brukade de första kristna säga att världen är skapad för kyrkans skull (jfr KKK 760). Kyrkans skönhet kan aldrig utplånas, trots att den är sammansatt av så bristfälliga och syndiga medlemmar. På grund av sitt gudomliga ursprung är kyrkan ändå Bruden utan fläck, ett tempel av levande stenar, där Fadern tillbeds i ande och sanning, där Sonen utför sitt verk och Anden utgjuts till liv och oförstörbar helighet. Guds folk på jorden stämmer in i den lovsång som alltid sjungs av änglarna och...
Read More
Kontroversiell karmelitsyster: ”Västvärlden har underblåst våldet i Syrien”

Kontroversiell karmelitsyster: ”Västvärlden har underblåst våldet i Syrien”

  Den katolska nunnan Moder Agnes säger att media ljuger om det som händer i Syrien vilket gett henne många fiender. Men hon står på sig och kallar det som pågår ett folkmord. Moder Agnes Mariam de la Croix, även kallad Moder Agnes, föddes som Maire Fadia Laham i Beirut, Libanon 1952. Hennes pappa var palestinier och flydde från Nasaret då Israel skapades 1948 och hennes mamma var libanes. Agnes utbildades av franska nunnor men efter skolans slut reste hon runt i världen och levde som en hippie under två år, tills hon i Nepal fick en gudomlig uppenbarelse. Efter att ha upplevt Guds närvaro bestämde hon sig för att bli nunna och 1971 gick hon med i Karmelitorden där hon hjälpte familjer som tvingats fly på grund av inbördeskriget i Libanon. 1992 godkändes Moder Agnes av de religiösa myndigheterna till att jobba med den Melkitiska grekisk-katolska kyrkan. Två år senare flyttade hon till Syrien för att återställa klostret Sankt James...
Read More