Välkommen till mötesplatsen Caritas Stockholm!

  En fristad där alla kan känna sig hemma, där man får lära sig svenska språket samtidigt som ens egna kunskaper tas till vara.   Mötesplatsen för asylsökande och nyanlända startade hösten 2015 och håller öppet måndag, onsdag och torsdag varav onsdagen är reserverad för enbart kvinnor. På mötesplatsen pågår en rad olika aktiviteter, bland annat språkträning, samtal om Sverige och olika former av hobbyarbete. Här ges också tillfälle till rådgivning i asyl- och flyktingfrågor och för migranter, personlig rådgivning och utflykter och studiebesök. Marie Eidem tar emot tillsammans med praktikanterna Maris och Matea i mötesplatsens fräscha lokaler, som man delar med Spanska missionen, på Söder i Stockholm. Här bedrivs verksamhet för asylsökande och flyktingar tre dagar i veckan med svenskundervisning, språkcafé och avspänt umgänge på schemat. Här finns också ett skafferi med olika förnödenheter om någon besökare har särskilt behov, och även en klädkammare där människor kan få hjälp att hitta kläder om de behöver. Mötesplatsen kom till hösten 2015 på initiativ av...
Read More
Kardinal Anders Arborelius tack

Kardinal Anders Arborelius tack

  Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift! Genom detta brev hoppas jag nå er alla som på olika sätt har framfört sina gratulationer och försäkrat mig om sina förböner i samband med att påven Franciskus utnämnde mig till kardinal. Jag är oerhört tacksam för allt stöd och all uppmuntran, ja, för alla tecken på kärlek till mig och vår heliga Kyrka som jag har fått möta. Som ni förstår var det en stor överraskning och helt oväntat för mig. När man blir biskop blir man tillfrågad om man kan åta sig detta viktiga ämbete, men när man blir utnämnd till kardinal kommer det som en blixt från klar himmel. Därför tar det också lite tid att smälta en sådan sak. Ännu vet jag inte exakt vad det kommer att innebära för mig själv eller för stiftet. Jag vill också tacka vår helige fader påven Franciskus för det förtroende han har visat mig och hela vår katolska Kyrka i Nordeuropa genom...
Read More
Jungfru Maria – ”vishetens säte” – hennes ”upptagning till himlen”

Jungfru Maria – ”vishetens säte” – hennes ”upptagning till himlen”

  En text av Christian-Noël Bouwé över Louis Bouyers marianska teologi I Bouyers tankevärld finns temat moderskap som en parallell till Marias vishet och brudskap. Så här inledningsvis passar det väl in att närmare belysa denna punkt: Vad menar man när man säger att Visheten själv är brud? Det handlar fortfarande om Visheten i dess förverkligande i tiden. För att Guds plan i vishet, som uppenbarats direkt i Kristus, skall kunna förverkligas krävs att den skapade varelsen låter sig upptas som brud av honom. Enligt Bouyer måste vi då gå tillbaka till åttonde kapitlet i Ordspråksboken. Detta kapitel är det första i vishetslitteraturen som ger den gudomliga Visheten ett feminint ansikte som entydigt vill förverkliga sig själv i den tillkommande skapelsen(1). Det profetiska som sagts om förhållandet mellan Gud och hans folk som brud är ett inspirerande arv från profeten Hosea. Precis som i fallet med de profetiska böckerna ligger det i vishetslitteraturen en vilja att framhäva storheten i Guds kärlek till...
Read More
Fatima – i väntan på påven

Fatima – i väntan på påven

  I maj 2016 satt jag på ett fik i hamnen i Finistere och lyssnade till andra pilgrimers berättelser från sina Caminon. Ett par talade så måleriskt om Camino Portugues att det var där och då som det blev klart vad som skulle bli en vandring för 2017. Min medvandrerska blev lätt att övertyga. Resan skulle börja i Fatima, följa Camino Central och i vanlig ordning avslutas i Santiago. Till Fatima kom vi den 5 maj, dvs en vecka innan påvens besök där. Vi skulle stanna där ett par dagar innan vi gav oss ut på Caminon. Helt säkert har ni sett reportage om Påvens besök och den miljon troende som deltog i Mässan då de små herdarna helgonförklarades så det tänker jag inte beskriva. Jag vill istället förmedla några intryck av hur Fatima förberedde sig på Den Stora Helgen. Vi hade tagit bussen från Lissabon och väl framme i Fatima möttes vi av mängder av svartklädda, resliga soldater, gendarmer, vakter...
Read More
Kristna hotas på svenska asylboenden

Kristna hotas på svenska asylboenden

  En färsk rapport från den internationella organisationen Open Doors som stöttar förföljda kristna, visar att kristna blir förföljda för sin tro även i Sverige. Främst sker det på asylboenden, och konvertiter är extra utsatta. Av de 123 asylsökande som svarade på en enkät om förföljelsens natur, uppgav omkring hälften att de utsatts för hot och/eller våld, berättar Sveriges Radio P4 Värmland som har intervjuat en av dem. Sara, som egentligen heter något annat, kom till Sverige med sina föräldrar från Afghanistan via Iran 2015, och familjen valde efter en tid att konvertera till kristendomen. Men på asylboendet i norra Värmland, där familjen bor, uppskattades inte deras konversion. De andra asylsökande ifrågasatte att Sara och hennes mor inte bar hijab, och kallade dem orena. Trots att familjen pratade med personalen gjordes ingenting för att hjälpa dem och efter en tid blev stämningen så hotfull att familjen inte längre vågade bo kvar. Efter att familjen tagit sin tillflykt till närmaste kyrka fick de hjälp av...
Read More