Biskop Anders har ordet: Terror och bön

Terrordådet i Stockholm skakade om vår stad. Plötsligt förstod vi hur sårbara och utsatta vi är. Hur mycket man än försöker förebygga och omöjliggöra sådant – och det är en oavvislig plikt att göra det – så kan vi ändå aldrig vara helt säkra på att det inte kan upprepas. Vi lever i en värld som är sårad av hat och våld. Det finns alltid människor som är beredda att ställa sig i terrorns tjänst. Som troende är det en speciell smärta för oss att människor som säger sig tro på Gud kan göra sig skyldiga till så fasansfulla ting. De våldsdåd som görs i Guds namn är i själva verket ingenting annat än hädelse och blasfemi. Samtidigt får de nästan oundvikligt den tragiska konsekvensen, att fler och fler människor tycks vända sig bort från allt vad religion heter. Tidigare hade ordet ”religiös” en oskyldig, ja, lite mesig klang, nu låter det för många hotfullt och skrämmande. Därför har vi som tror...
Read More

Biskop Anders har ordet: Providence regained – Guds försyns återkomst

Vissa delar av vår trosskatt kan lätt bli bortglömda. Men ibland händer det att vi påminns om dem på oväntat sätt. Nyligen läste jag att en ansvarig inom sjukvården, där man nu ”går på knäna” (också det ett trons ord), sade: ”Det var bara tack vare Guds försyn att ingen som fick vänta på akuten dog”. Vi talar annars inte så mycket om Guds försyn i vår tid. Vi glömmer att ”mänskan spår men Gud rår”. Samtidigt är det kanske inte så konstigt, att vi i en tid där vi ständigt konfronteras med mänsklig ondska i förfärande mängd, har lite svårt att se vad Guds försyn innebär. Att historien i sista hand är frälsningshistoria är svårare att smälta än någonsin. Vi behöver återerövra eller snarare återupptäcka Guds försyn, för att vi skall kunna leva med hopp och tillit även när så mycket tycks gå snett i vår värld. Gud förblir världens och historiens Herre, vad som än sker, vad vi människor...
Read More

Biskop Anders har ordet: För ditt smärtorika lidandes skull – förbarma dig över oss och över hela världen

Barmhärtighetens rosenkrans har spritt sig utöver hela världen. Också i vårt stift är det många som har lärt sig att älska den. Själv har jag tagit mig friheten och gjort en liten ändring - som man ser av rubriken - och vänder mig direkt till Jesus. Denna bön till Jesus kan man upprepa under dagens lopp. När vi läser om krig och terror, när vi själva och våra närmaste drabbas av sorg och problem, ja, det finns så mycket som väcker oss att förena oss med Kristi försoningsoffer på korset (jfr Rom 3:25). Vi lever hela vårt liv som döpta i ständig förening med honom. ”Den som är i Kristus är alltid en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus” (2 Kor 5:17-18). Som kristna är vi barmhärtighetens och försoningens heliga folk. Det är en sanning som vi mer och mer måste ta...
Read More

Biskop Anders har ordet: Kyskhetens martyrer

Elisabethsystrarna tillhör de ordensgemenskaper som har arbetat längst i vårt stift. Nyligen avslutades saligförklaringsprocessen för tio tyska Elisabethsystrar – Syster Paschalis och hennes följeslagare - som lidit martyrdöden i sin schlesiska hembygd, när de dödades av Röda Arméns soldater år 1945. De gav sitt liv när de försvarade sin egen jungfruliga integritet eller försökte försvara andra kvinnor och flickor, som riskerade att utsättas för de massvåldtäkter som dessa soldater gjorde sig skyldiga till. Ett hundratal Elisabethsystrar dödades vid denna tid, och nu har man kunnat belägga att i alla fall tio av dessa dog som kyskhetens martyrer. Det är ett tragiskt och ständigt återkommande faktum att krig går samman med sexuellt våld. I vår tid har det upprepat sig i krigen i Bosnien, Kongo - och just nu i det blodiga, men bortglömda inbördeskriget i Sydsudan. Det tycks tillhöra krigets förbannelse att kvinnor ständigt blir utsatta för denna förnedring. Just nu visas också filmen Agnus Dei på svenska biografer. Där skildras hur...
Read More

Biskop Anders har ordet: Förtalets terrorism

Vi lever i kränkningarnas gyllene tid. Näthatet frodas. Invektiven haglar. Hatmailen strömmar in. Sociala medier tycks snarare bli asociala, eftersom de så ofta används för att dra ner andra i smutsen. Vulgariseringen av språket firar ständigt nya triumfer. Svordomar och könsord används både av förskolebarn och societetsdamer. Politiker överöser varandra med nedsättande omdömen. Och vi kristna, är nog inte alltid så mycket bättre. Ofta är vi lika goda kålsupare. Odium theologicum – att hata sina teologiska motståndare – är en gammal frestelse som dyker upp i nya förklädnader till djävulens stora förtjusning. Påven Franciskus har i sin klarsynthet myntat uttrycket förtalets terrorism. I osedvanliga skarpa ordalag har han vänt sig mot hur man sprider falska och vinklade informationer som kan göra stor skada. I och för sig är det ingenting nytt. Både bland världens barn och Guds barn och barnbarn är det en uråldrig frestelse, som man ibland tycks sätta en ära i att falla för. I vår mediala och globala...
Read More
12