Debatt: Vegan för Guds skull

Debatt: Vegan för Guds skull

  Så står jag där i kön på Maxi och går förbi den där Paradisasken, det är sent på dagen och jag är hungrig. Den nästan skriker efter mig, och jag kan känna hur det vattnas i munnen. Men jag är ståndaktig, det är trots allt bara början av fastan och jag gör ett korstecken för mig själv och går vidare. Denna fasta testar jag livet som vegan och går därmed förbi Paradisasken och hem med min falafel, vegan korv och blomkål. Det är en helt annan smak av Paradis som stundar. Men låt oss börja i helvetet; den plats som är skild från Gud. Helvetet ligger enligt Google Maps 1.3 km från min lägenhet. 37 % av alla grisar som slaktas i Sverige dör här. Helvetet heter Scan och ligger i Kristianstad. Men tar du inte i lite väl mycket, tänker du, i jämförelse med andra länder har våra djur det bra, Livsmedelsverket kartläggning från 2010 menar till och med att...
Read More
Debatt: ”Abortfrågan är en fråga om liv och död”

Debatt: ”Abortfrågan är en fråga om liv och död”

  ”De som är mot abort nu, kan man inte abortera dem? Retroaktivt?”, föreslog en deltagare i TV4:s helgpanel nyligen. ”Lås in dem”, fortsatte en annan och debattdeltagarna skrattade instämmande. Endast en konstaterade det faktum att man talade om mord. Det var kulmen på en veckas kommentarer och debattinlägg mot en barnmorska som vill arbeta med att förlösa barn men inte medverka till abort. Hennes skäl är att hon inte önskar avsluta ett människoliv, som just har börjat. Tonen i abortdebatten har nu sjunkit till oroväckande låga nivåer och får skrämmande lite mothugg. Samma dag som detta föreslogs gick Lennart Nilsson bort. Genom 
sina fotografier på bland annat embryon och foster med ansikten, fötter och händer, blir det tydligt att det ofödda barnet är en människa i olika utvecklingsfaser. ”Jag ville göra människorna som det var”, förklarade Lennart Nilsson i en intervju. Och det är precis vad han visar i sin fotobok Ett barn blir till och i filmen Sagan om livet. När...
Read More
Debatt: Problematiskt upprop från Sveriges kristna råd – Slutreplik

Debatt: Problematiskt upprop från Sveriges kristna råd – Slutreplik

  Jag vill tacka Juluppropets verkliga författare – de två pastorerna från Equmeniakyrkan – för ert svar på min artikel. Jag delar er vilja att stå upp för godhet, barmhärtighet och ett tryggt familjeliv. Jag träffar samma människor ni skriver om i mitt dagliga arbete och känner väl till deras situation. Kritiken har inte gått ut på att tillskriva er att ni skulle vilja gå tillbaka till den situation som rådde hösten 2015. Den har i stället pekat på att ni på er hemsida skriver att ni vill ha en återgång till den lagstiftning och praxis som rådde innan den stramare migrationspolitiken infördes. Den viktiga frågan blir ju då varför den gamla politiken som låg bakom den situation som uppstod hösten 2015, nu skulle få annorlunda resultat. Ni verkar helt enkelt inte ha reflekterat över vad er egen föreslagna politik skulle få för praktiska konsekvenser om den genomfördes. Det är bara att räkna. Exempelvis, hur många personer blir det om de...
Read More
Debatt: Problematiskt upprop från Sveriges kristna råd – Replik

Debatt: Problematiskt upprop från Sveriges kristna råd – Replik

  Vi är många som i mötet med asylsökande tagit del av den oro och ängslan som finns hos människor som behöver en fristad. Juluppropets tre uppmaningar till regeringen var: Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, samt undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening. Mikael Karlendal skriver att vi vill gå tillbaka till den gamla politiken med allmänt generösare regler. Men Juluppropet handlade inte om att vi ska tillbaka till den situation som rådde hösten 2015, utan om vilka villkor vi ger barn och unga, liksom föräldrar, som redan är här: nämligen trygghet, framtidstro och att få leva tillsammans med sin familj. Den tillfälliga asyllagen försvårar barn och ungas situation liksom rätten till familjeåterförening. När den tillfälliga lagen presenterades var samtliga remissinstanser starkt kritiska. All samlad kunskap visar att tillfälliga uppehållstillstånd, liksom svårigheter att återförenas med sin familj, orsakar stort personligt lidande och leder till psykisk ohälsa...
Read More
Debatt: Problematiskt upprop från Sveriges kristna råd

Debatt: Problematiskt upprop från Sveriges kristna råd

  Juluppropets skribenter - vilket enligt Dagen verkar vara några frikyrkopastorer och inte alla de kyrkoledare som skrivit under - är missnöjda med den kritik de fått och skriver bland annat följande, i en debattartikel i Aftonbladet den 26 januari: - Desinformation. Vår önskan om att barn ska få vara med sina familjer har av vissa medvetet misstolkats som uppmaning till oreglerad invandring. Juluppropet handlar inte om att återgå till situationen som rådde hösten 2015 utan till det regelverk vi hade då. Det är stor skillnad. Vi räds inte debatten men en anständig diskussion tillskriver inte någon åsikter som den inte har. Det är en mycket missvisande retorik. För ingen har väl tillskrivit dem att de vill ha en återgång till ”situationen som rådde hösten 2015”. Däremot vill de ju enligt egen utsago ha en återgång till det regelverk som rådde hösten 2015, enligt ovanstående citat. Och läser man texterna på deras hemsida så gäller det även tidigare praxis. Det vi kritiker har hävdat...
Read More