Debatt: Katoliker – en nationell minoritet?

Debatt: Katoliker – en nationell minoritet?

  Bör Sveriges katoliker hos statsmakterna begära erkännande som en nationell minoritet? Frågan har fått en viss aktualitet sedan den socialdemokratiska partikongressen tagit ställning mot religiösa friskolor, men med respekt för de nationella minoriteternas ställning. Idag erkänns samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer som nationella minoriteter. Det innebär att personer som tillhör och identifierar sig med dessa grupper har särskilda rättigheter vad avser bevarande av kulturarv, iakttagande av egna sedvänjor och så vidare. Den avgörande legala bakgrunden är Europarådets ramkonvention om nationella minoriteters rättigheter som trädde i kraft 1998. Viktiga stadganden om minoritetsrättigheter finns också i flera FN-konventioner. I Sverige har frågan beretts i Minoritetsutredningen sou 1997:193. Europarådets konvention lämnar inga definitioner på vad som utgör en nationell minoritet, och vilka som tillhör dem men den svenska utredningen anger fyra kriterier: Det ska vara en grupp vars medlemmar upplever en samhörighet sinsemellan och som ej har en dominerande samhällsställning, gruppen ska ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, gruppen ska ha...
Read More
Debatt: Fika fairtrade – och hjälp kvinnor på samma gång

Debatt: Fika fairtrade – och hjälp kvinnor på samma gång

  Kan man fika för kvinnors rätt till utbildning? Ja, det är inte så långsökt som det låter. Under World Fairtrade Challenge och World Fair Trade Day samlas människor över hela världen i tusentals fikapauser för att uppmärksamma att rättvis handel och Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom som producerar våra varor. Det finns gott om bibelord som uppmanar oss att ta hand om de fattiga, agera utifrån allas lika värde och verka för rättvisa i vår värld. I det största budet ingår det att vi ska älska vår nästa. Vi har alla ett ansvar att på många olika sätt verka för att Guds rike skall komma, här på jorden. Där ingen längre är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Men sanningen är att denna rättvisa och jämlikhet ännu inte blivit verklighet. I vår värld är det många färre kvinnor än män som får eller kan gå i skolan (1). Detta beror mycket på...
Read More
Debatt: Lidande elefanter i ditt hjärta?

Debatt: Lidande elefanter i ditt hjärta?

  Det är en vårdag 2012 när jag går ut på min balkong och möts av två elefanter. Jo på riktigt, två elefanter i centrala Kristianstad. Först blir jag chockad, sedan arg. Det är fel på så många sätt. Jag ringer polisen, länsstyrelsen och vår lokala tidning. Det är ett lagbrott; ”djur får inte tränas för eller användas vid offentliga förevisningar som anordnas för allmänheten på ett sådant sätt att de utsätts för lidande”. Polisen och länsstyrelsen hänvisar bara till varandra, och tidningen ignorerar hela historien. Det visar sig att det finns inte bara undantag från regeln utan också ett stort mått ointresse. Vem bryr sig om cirkusdjur? Faktum är, inte särskilt många. Djurs låga status är skälet till det bleka intresset, och sannolikt skälet till att betänkandet till den nya djurskyddslagen (SOU 2011:75) ännu inte resulterat i lag. Men det är där på balkongen som det föds, insikten att vi bör engagera oss för djurs rättigheter med samma iver som för människors...
Read More
Debatt: Vegan för Guds skull

Debatt: Vegan för Guds skull

  Så står jag där i kön på Maxi och går förbi den där Paradisasken, det är sent på dagen och jag är hungrig. Den nästan skriker efter mig, och jag kan känna hur det vattnas i munnen. Men jag är ståndaktig, det är trots allt bara början av fastan och jag gör ett korstecken för mig själv och går vidare. Denna fasta testar jag livet som vegan och går därmed förbi Paradisasken och hem med min falafel, vegan korv och blomkål. Det är en helt annan smak av Paradis som stundar. Men låt oss börja i helvetet; den plats som är skild från Gud. Helvetet ligger enligt Google Maps 1.3 km från min lägenhet. 37 % av alla grisar som slaktas i Sverige dör här. Helvetet heter Scan och ligger i Kristianstad. Men tar du inte i lite väl mycket, tänker du, i jämförelse med andra länder har våra djur det bra, Livsmedelsverket kartläggning från 2010 menar till och med att...
Read More
Debatt: ”Abortfrågan är en fråga om liv och död”

Debatt: ”Abortfrågan är en fråga om liv och död”

  ”De som är mot abort nu, kan man inte abortera dem? Retroaktivt?”, föreslog en deltagare i TV4:s helgpanel nyligen. ”Lås in dem”, fortsatte en annan och debattdeltagarna skrattade instämmande. Endast en konstaterade det faktum att man talade om mord. Det var kulmen på en veckas kommentarer och debattinlägg mot en barnmorska som vill arbeta med att förlösa barn men inte medverka till abort. Hennes skäl är att hon inte önskar avsluta ett människoliv, som just har börjat. Tonen i abortdebatten har nu sjunkit till oroväckande låga nivåer och får skrämmande lite mothugg. Samma dag som detta föreslogs gick Lennart Nilsson bort. Genom 
sina fotografier på bland annat embryon och foster med ansikten, fötter och händer, blir det tydligt att det ofödda barnet är en människa i olika utvecklingsfaser. ”Jag ville göra människorna som det var”, förklarade Lennart Nilsson i en intervju. Och det är precis vad han visar i sin fotobok Ett barn blir till och i filmen Sagan om livet. När...
Read More