John L. Allen Jr:s utblick: Påvens senaste budskap om invandring

Det är välkänt att man kan tolka saker och ting på olika sätt, beroende på vad man har för glasögon. Sällan har det varit lika tydligt som reaktionerna i USA och Europa efter påvens senaste budskap om invandring. I USA har nyhetsbevakningen fokuserat på påvens presskonferens på planet från Colombia tillbaka till Rom. Påve Franciskus uppmanade president Donald Trump att ompröva sitt beslut om att skrota DACA - den reform som ger barn till papperslösa invandrare möjlighet att arbeta och studera lagligt i USA. Han ifrågasatte också Trumps rätt att kalla sig ”pro-life” eftersom hans invandringspolitik hotar familjer – med andra ord ännu en stark demonstration av stöd för invandrarnas rättigheter. I Italien har nyhetsbevakningen gått i en helt annan anda. Där har man fokuserat på att påven tog upp en ny ansträngning från den italienska regeringen för att försöka begränsa antalet personer som tar sig från Libyen för att försöka nå Europa. Efter att ha tackat Italien och Grekland för deras...
Read More

John L Allen Jr: En beundrad och effektiv påve kan förändra världen

Även om det ännu är för tidigt att göra jämförelser mellan Nordkoreas hot om att avfyra missiler nära Guam och Kubakrisen kan vara för tidiga, är ångestnivån obestridlig. Situationen framkallar minnen av en påve som på många sätt påminner om Franciskus, S:t Johannes XXIII, som hjälpte till att förhindra ett kärnvapenkrig med en tidig och passionerad uppmaning till fred. I oktober 1962, mitt i den kubanska missilkrisen, var det inte bara ett avlägset USA-territorium som låg i skottlinjen. Om sovjeter och amerikaner då hade utlöst ett fullt kärnvapenkrig över Kuba skulle hela planeten ha varit i fara. Idag intar Guam en påfallande nykter och sansad hållning. Öns guvernör, Eddie Calvo, har sagt att ön är väl skyddad, bland annat av ett missilsystem som är designat särskilt för att skjuta ner den sortens missiler som innehas av Nordkoreas diktator Kim Jong Un. Öborna är sedan länge vana vid den här typen av retorik från Nordkorea, och hittills verkar man inte oron överhängande....
Read More

Två förhållningssätt till antikristna förföljelser

Att den antikristna förföljelsen globalt sett ökar är ett empiriskt faktum. Kristna är naturligtvis inte de enda som utsätts för förföljelser och hot, men på grund av deras antal – och på grund av de områden där de befinner sig – tenderar de att vara mer utsatta för risk än någon annan minoritetsgrupp. I januari släppte Open Doors International, en organisation som arbetar för förföljda kristna, sin årliga lista över hur kristendomsförföljelserna tar sig uttryck i världen. Än en gång påvisade man att över 200 miljoner kristna står inför ett hot om omfattande, och till och med extrema, förföljelser. Frågan är med andra ord inte om de antikristna förföljelserna är verkliga utan vad man ska göra åt dem, något som välmenande människor kan ha (och har) olika åsikter om. Många aktivistgrupper menar att omvärlden nu bör gå på offensiven och ta avstånd från och kräva sanktioner mot länder där kristna förföljs, stödja militära insatser mot terroristgrupper och miliser som har kristna som...
Read More

Vad händer när de kristna slår tillbaka?

Under de senaste månaderna har hundratals människor dödats i provinsen Kaduna i centrala Nigeria, till följd av en våldsvåg riktad mot lokala bönder. Händelsevis är en överväldigande majoritet av våldsverkarna muslimer, medan bönderna är kristna, så det är oundvikligt att situationen har en tydlig religiös dimension. Just nu tycks inte terror-experter och analytiker se den globala kristendomsförföljelsen som en säkerhetsrisk, delvis för att kristna som regel inte slår tillbaka. Men det som sker i Afrika, och i synnerhet Nigeria, visar att man inte kan räkna med att detta tålamod varar för evigt. Nigeria har 190 miljoner invånare och nästan exakt hälften av dem är kristna, den andra hälften muslimer. I december förra året uppskattade Katolska kyrkan att omkring 800 människor dödats i striderna i Kaduna, men landets regering uppger en betydligt mindre siffra. Dessutom har regeringsrepresentanterna försökt dementera att religionen har betydelse för konflikten, genom att säga att det främst handlar om etniska spänningar. Det påståendet går inte hem hos de kristna bönder...
Read More

Var kommer Franciskus-effekten att märkas 2017?

I januari publicerade den amerikanska tidskriften Foreign Policy – en tidskrift som främst granskar internationell politik och ekonomi – sin årliga lista över konflikter att bevaka under kommande år. Det handlar oftast om konflikter som pågått under en längre tid men också om stundvis ganska djärva prognoser om var det kommer att smälla till härnäst. Påve Franciskus har en ganska imponerande meritlista som ”fredspåve”, alltifrån sin roll i avvärjandet av en västerländsk offensiv mot Assad i Syrien 2013 till resan till Centralafrikanska republiken förra året, där han bidrog till att skapa förutsättningar för framgångsrika nationella val och en fredlig överföring av makt i det krigshärjade landet. Förra året tryckte han också på för ett fredsavtal i Colombia, och bjöd in både landets president Juan Manual Santis och dennes politiske rival, den tidigare presidenten Alvaro Uribo för samtal i Vatikanen. Det finns tecken som tyder på att Franciskus globala inflytande kan vara på tillbakagång, med tanke på hur de politiska vindarna verkar blåsa...
Read More