Kardinal Anders Arborelius har ordet: ”Bli kvar i min kärlek”

”Bli kvar i min kärlek” säger Jesus. En bättre och kortare definition på vad det är att vara kristen är svår att hitta. Det låter så enkelt och självklart och det är det också. Det är det mest underbara som finns att bli kvar i Jesus och leva av hans kärlek. Samtidigt är det något som kräver allt av oss. Vad vi än gör och tänker, ja, överallt och alltid blir vi kvar i Jesus och lever av hans kärlek. Först och främst måste vi då lära oss att ständigt ta emot hans kärlek. Det är inte det lättaste för oss att bara ta emot, låta oss älskas och tas helt i besittning. Det är inte så mycket vi som gör någonting utan vi låter det ske med oss. ”Må det ske med mig som du har sagt” säger Jungfru Maria vid bebådelsen då hon tar emot Jesus i sitt jungfruliga sköte på våra vägnar, på hela världens vägnar. Ingen kan...
Read More

Kardinal Anders Arborelius har ordet: Den katolska socialläran

År 1999 undertecknades ett mycket viktigt dokument i Augsburg. Lutheraner och katoliker kom överens om det som under reformationstiden orsakade så mycket strid och dispyter: rättfärdiggörelsen genom tron. Det är alltid Gud som rättfärdiggör människan genom sin nåd. Människan tror och litar på den Gud som vill rättfärdiggöra henne. Samtidigt vill hon som en följd av detta genom sina gärningar göra världen bättre och rättfärdigare. Vi får inte spela ut tron och gärningarna mot varandra – som man gjorde under reformationstiden. Tvärtom får vi glädja oss åt att vi genom tron på att Gud av nåd gör oss rättfärdiga kan visa detta genom ett gott och rättfärdigt liv i Jesu efterföljd. I vår tid kan kristna av alla traditioner och konfessioner enas i samma tro på den oändligt kärleksfulle och rättfärdige Guden, som av nåd låter oss medverka med honom för att bygga upp en värld där rättfärdighet, fred och försoning får råda. Vi får vara oändligt tacksamma för att vi...
Read More

Kardinal Anders Arborelius har ordet: Jungfru Marias upptagning i himlen

Stella står det i den svenska almanackan idag, Stjärna, och det syftar naturligtvis på Jungfru Maria, hon som är havets Stjärna och krönt med ”en krans av tolv stjärnor” (Upp 11:19). Det är hennes upptagning till himlen vi firar idag - inte att jag har tagits upp i kardinalernas skara. På den ring som jag fick av påven när jag blev kardinal finns denna Marias stjärna med mitt emellan apostlarna Petrus och Paulus. Jungfru Maria är och förblir den stjärna som lyser upp Kyrkan och hela världen och leder oss alla fram till Jesus Kristus. Hennes stora uppgift var att föda världens Frälsare, att bli Guds moder, ja, moder till alla Guds barn. I alla tider fortsätter hon att utföra sitt uppdrag: ”min ande jublar över Gud min frälsare, han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna”( Luk 1:47-48). Att tjäna Gud och jubla över Gud och sprida Guds glädje är också vårt uppdrag som Jesu lärjungar. Alla har...
Read More

Biskop Anders har ordet: Terror och bön

Terrordådet i Stockholm skakade om vår stad. Plötsligt förstod vi hur sårbara och utsatta vi är. Hur mycket man än försöker förebygga och omöjliggöra sådant – och det är en oavvislig plikt att göra det – så kan vi ändå aldrig vara helt säkra på att det inte kan upprepas. Vi lever i en värld som är sårad av hat och våld. Det finns alltid människor som är beredda att ställa sig i terrorns tjänst. Som troende är det en speciell smärta för oss att människor som säger sig tro på Gud kan göra sig skyldiga till så fasansfulla ting. De våldsdåd som görs i Guds namn är i själva verket ingenting annat än hädelse och blasfemi. Samtidigt får de nästan oundvikligt den tragiska konsekvensen, att fler och fler människor tycks vända sig bort från allt vad religion heter. Tidigare hade ordet ”religiös” en oskyldig, ja, lite mesig klang, nu låter det för många hotfullt och skrämmande. Därför har vi som tror...
Read More

Biskop Anders har ordet: Providence regained – Guds försyns återkomst

Vissa delar av vår trosskatt kan lätt bli bortglömda. Men ibland händer det att vi påminns om dem på oväntat sätt. Nyligen läste jag att en ansvarig inom sjukvården, där man nu ”går på knäna” (också det ett trons ord), sade: ”Det var bara tack vare Guds försyn att ingen som fick vänta på akuten dog”. Vi talar annars inte så mycket om Guds försyn i vår tid. Vi glömmer att ”mänskan spår men Gud rår”. Samtidigt är det kanske inte så konstigt, att vi i en tid där vi ständigt konfronteras med mänsklig ondska i förfärande mängd, har lite svårt att se vad Guds försyn innebär. Att historien i sista hand är frälsningshistoria är svårare att smälta än någonsin. Vi behöver återerövra eller snarare återupptäcka Guds försyn, för att vi skall kunna leva med hopp och tillit även när så mycket tycks gå snett i vår värld. Gud förblir världens och historiens Herre, vad som än sker, vad vi människor...
Read More
12