Kategori: Kardinal Arborelius har ordet

Anders Arborelius

Påsktiden är kyrkans vårtid

+Anders Arborelius ocd Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt (Joh 20:1) sker det stora och omvälvande som för alltid har förändrat världens gång och förvandlat människans öde. Jesus Kristus uppstår...

Anders Arborelius

Herdabrev för fastetiden 2018

+Anders Arborelius ocd   Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift! Inför fastetiden frågar vi oss ofta vad vi skall göra för att det skall bli en tid av nåd och omvändelse. Vi...

Anders Arborelius

Invigning av Jungfru Maria kyrka i Hovsjö

+Anders Arborelius ocd   ”Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det” (Luk 19:10). Utan Jesus vore vi alla förlorade. Utan honom vore livet utan mening. I och...

Anders Arborelius

”Bli kvar i min kärlek”

+Anders Arborelius ocd   ”Bli kvar i min kärlek” säger Jesus. En bättre och kortare definition på vad det är att vara kristen är svår att hitta. Det låter så enkelt och självklart och...

Anders Arborelius

Den katolska socialläran

+Anders Arborelius ocd   År 1999 undertecknades ett mycket viktigt dokument i Augsburg. Lutheraner och katoliker kom överens om det som under reformationstiden orsakade så mycket strid och dispyter: rättfärdiggörelsen genom tron. Det är...

%d bloggare gillar detta: