Ikonmeditation: Kristi ansikte – icke av hand gjort

Ikonmeditation: Kristi ansikte – icke av hand gjort

  Saliga de ögon som ser vad ni ser. Luk 10:23 Denna ikon är som komposition betraktad till ytterlighet enkel, monumental och appellerande. Det personliga tilltal vi i Jesu blick här möter, det eviga Du vi i gudsmänniskan igenkänner, är förenat med det svindlande mysterium vi inte kan förstå, än mindre föreställa oss, med den Allra Högste som formar, färgar och ger liv i överflöd, åt allt som lever, rör sig och är till. Han har gett oss del av sin egen skönhet, känslor, intellekt och själsförmögenheter – förpliktande gåvor på vår väg mot målet. Cirkeln, linneduken och ansiktet är de tre verkligheter som i denna dialogbild gestaltas: den gudomliga–andliga, den materiella–fysiska och den personliga. Den sistnämnda förenar på olika sätt de tidigare. Och om än tillsynes dessa utgör något helt eget och originellt, står de inom kristen verklighetsuppfattning inte i motsatsförhållande. Dock gjorde de det inom platonsk filosofi, som spelade stor roll för uppfattningen om livet innan den ersattes av det kristna tänkandet, en...
Read More
Ikonmeditation: Den rättfärdiga Rut

Ikonmeditation: Den rättfärdiga Rut

  Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. (Ps 25:9) Ikonens beställare hade läst och läst om den korta berättelsen om Rut i Gamla testamentet – en av världslitteraturens vackraste kärlekshistorier – och blivit gripen. Då ikonen inte tidigare målats fick jag nu än en gång glädjen att skapa ett helt nytt motiv. Efter att ha levt mig in i berättelsen och gjort mig en föreställning om Rut som person stod det snart klart för mig hur denna ikon skulle komponeras. Moabitiskan Rut lämnade sitt hemland efter tragedin med sin makes död och blev en av historiens många emigranter. Hon hade länge gråtit och hennes skyddsängel hade hjälpt henne att torka bort tårarna. Genom Guds nåd fann hon en ny väg som visade sig vara lyckosam. Så blev hon inte bara hustru till storbonden Boas i Israel, utan även anmoder till Guds moder Maria och välsignad med den lille Obed, en av Jesu förfäder. När jag börjat teckna såg jag...
Read More
Ikonmeditation: Nedtagandet från korset

Ikonmeditation: Nedtagandet från korset

  Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg eller klagan och ingen smärta skall finnas mer. Upp 21:4 Påskens radikalitet och den tredje dagens mysterium – Jesu uppståndelse – föregreps i bildlig mening på förklaringsberget då Kristus i bländande, oskapat ljus i sin härlighetskropp visade vad konsekvenserna av hans människoblivande och frälsningsgärning blir för oss som genom dopet och tron är förenade med honom. Men uppståndelsens härlighet föregicks av dess motsats: Jesu död på korset, då Gud i mänsklig gestalt genom sitt gudomliga och kosmiska försoningsoffer tog med sig all vår synd och skuld upp på korset, med Paulus ord: Gud försonade hela världen med sig genom Kristus (2 Kor 5:19). Tragiken i denna händelse kan i förstone tyckas outhärdlig och meningslös. Guds son – den andra personen i Treenigheten – som med sina ord och gärningar visade oss så stor kärlek och omsorg förnedrades och spikades fast på ett kors. Men trots detta hör denna händelse till en av kyrkans mest upphöjda...
Read More
Ikonmeditation: Bebådelsen

Ikonmeditation: Bebådelsen

  Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Luk. 1:38 Denna ikon utgör det första av de fyra sidomotiv som i altarskåpet Majestas Domini flankerar centralbilden, Den tronande Kristus i himlen, som jag tidigare här ägnat en meditation åt. I denna lilla scen, enkel men andligt laddad, gestaltas mötet mellan ärkeängeln Gabriel och Jungfru Maria, den himmelska världen och den jordiska – vid närmare betänkande något osannolikt och fantastiskt. Den Högste, Allraheligaste – alltings ursprung och mål – som skild från sin skapelse och människan av evighet fanns i sitt eget Vara, valde att stiga ned från sitt himmelska majestät och förena sig med sin avbild, med dig och mig. Denna för mänskligheten revolutionerande händelse blir förspelet till frälsningshistorien. Här inleds den fruktbara dynamik mellan mänskligt och gudomligt liv vi alla sedan får del av genom sakramenten, den intima gemenskapen med Fadern genom Sonen och Anden som genom bönen tar sin början i våra hjärtan och når...
Read More
Ikonmeditation: Flykten till Egypten

Ikonmeditation: Flykten till Egypten

  Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Matt 2:13 I den koptiska (egyptisk-ortodoxa) kyrkan, som jag under längre besök i Egypten fått förmånen att närmare bekanta mig med, har detta ikonmotiv en särskild plats. Enligt traditionen i denna, en av de fem orientaliska kyrkorna, vistades den heliga familjen i Egypten under tre och ett halvt år. En rad platser i såväl Kairo som i andra delar av landet pekas ut där de bott eller stannat till under denna tid och är idag vallfartsorter. Kung Herodes hade av de österländska stjärntydarna fått veta att en ny judisk kung blivit född, känt sin makt hotad och bestämt sig för att döda Jesus. Men Guds ängel hade i en dröm visat sig för Josef och sagt det vi här inledningsvis kan läsa. I denna ikon levandegörs de svåra förhållanden Maria, Josef och Jesusbarnet tvangs att acceptera under sin exil från det Heliga landet. Maria är här iklädd en...
Read More