Bebådelsen

Bebådelsen

  Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Luk. 1:38 Denna ikon utgör det första av de fyra sidomotiv som i altarskåpet Majestas Domini flankerar centralbilden, Den tronande Kristus i himlen, som jag tidigare här ägnat en meditation åt. I denna lilla scen, enkel men andligt laddad, gestaltas mötet mellan ärkeängeln Gabriel och Jungfru Maria, den himmelska världen och den jordiska – vid närmare betänkande något osannolikt och fantastiskt. Den Högste, Allraheligaste – alltings ursprung och mål – som skild från sin skapelse och människan av evighet fanns i sitt eget Vara, valde att stiga ned från sitt himmelska majestät och förena sig med sin avbild, med dig och mig. Denna för mänskligheten revolutionerande händelse blir förspelet till frälsningshistorien. Här inleds den fruktbara dynamik mellan mänskligt och gudomligt liv vi alla sedan får del av genom sakramenten, den intima gemenskapen med Fadern genom Sonen och Anden som genom bönen tar sin början i våra hjärtan och når...
Read More
Flykten till Egypten

Flykten till Egypten

  Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Matt 2:13 I den koptiska (egyptisk-ortodoxa) kyrkan, som jag under längre besök i Egypten fått förmånen att närmare bekanta mig med, har detta ikonmotiv en särskild plats. Enligt traditionen i denna, en av de fem orientaliska kyrkorna, vistades den heliga familjen i Egypten under tre och ett halvt år. En rad platser i såväl Kairo som i andra delar av landet pekas ut där de bott eller stannat till under denna tid och är idag vallfartsorter. Kung Herodes hade av de österländska stjärntydarna fått veta att en ny judisk kung blivit född, känt sin makt hotad och bestämt sig för att döda Jesus. Men Guds ängel hade i en dröm visat sig för Josef och sagt det vi här inledningsvis kan läsa. I denna ikon levandegörs de svåra förhållanden Maria, Josef och Jesusbarnet tvangs att acceptera under sin exil från det Heliga landet. Maria är här iklädd en...
Read More
Kristi ansikte – den brinnande blicken

Kristi ansikte – den brinnande blicken

  Denna ikon tillhör en av de allra mest älskade Kristusikonerna. Det är i en och samma bild porträttet av den förkroppsligade Guden – Guds födelse i människan – och mannen från Nasaret. Ikonen är utförd i formatet 47 x 38 cm och införskaffades 2016 av biskop Johan Tyrberg, som också var den som invigde denna. Den är placerad i entrén till Kapitelhuset i Lunds stiftskansli, beläget strax bakom domkyrkan. I denna ikon möter vi i lika hög grad den gode Herdens blick, som vår andlige Domares och Frälsares, som genom sin stränga mildhet vill få oss att förstå vad det innebär att vara Guds ikoner (avbilder) och att i gemenskap med Jesus vara Faderns älskade söner och döttrar. Namnet "Kristus med den brinnande blicken" kommer sig av att ljuset kommer inifrån. Men den skulle också kunna kallas Kristus Konungen (Pantokrator), detta då det är en närbild av den tronande Kristus i himmelen – hela Kosmos konung. Inför detta heliga ansikte kan vi...
Read More
Tecknets Gudsmoder – mariologi och kristologi

Tecknets Gudsmoder – mariologi och kristologi

  Så skall då Herren själv ge er ett tecken: Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel. Jes 7:14 Tecknets Gudsmoder är en av de mest älskade Mariaikonerna. Kanske har detta att göra med att den lika mycket är en Kristusikon som en Mariaikon och att den inbjuder till andlig reflexion kring såväl mariologin och kristologin som ecklesiologin (läran om kyrkan). Eller beror det på kompositionen som sådan: det stabila och dynamiska formspråket, de glödande färgerna och den känsla av betryggande frid och upphöjd glädje som vilar över denna? Denna ikon – ett fönster mot himlen – av den bedjande Maria med upplyfta händer och Jesus framför sig finns som en hyllning till Guds mysterium redan bland de äldsta kristna motiven i Roms katakomber och i förenklad form som omslagsbild på Cecilia, vår katolska psalmbok. Den är i mindre format omtyckt som andaktsbild vid enskild bön i hemmen och kan med sitt rika...
Read More
Majestas Domini – Kristus Konungen

Majestas Domini – Kristus Konungen

  Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Majestas Domini – den tronande Kristus i himmelen – är centralmotivet i ett tredelat altarskåp som gestaltar några av de viktigaste händelserna i evangelierna. Det knyter an till den tidiga kyrkans katakombmålningar och mosaiker och utgår från Uppenbarelsebokens beskrivning av den yttersta Domen och det nya Paradiset. I min tolkning ser vi den uppståndne i himmelen, tronande bland kullar, träd och floder, flankerad av Guds moder Maria och den helige Johannes Döparen, framställt mot bakgrund av det nya Jerusalems murar. Detta är sinnebilden för den eviga vår som är i antågande för hela skapelsen, alltings fullbordan, då Gud skall bli allt i alla. Förstås finns det anledning att också säga något Maria och Johannes Döparen, men det väntar jag med till senare meditationer. Här ser vi den lyckliga upplösningen av hela frälsningshistorien. Kristus har dött och uppstått och enligt Gabriels ord vid bebådelsen satt sig på Davids tron i himmelen. Hans klädnad...
Read More