Den helige Augustinus – filosofihelgonet

Den helige Augustinus – filosofihelgonet

  Jag tror för att förstå och vill förstå för att bättre kunna tro. Som kristen intellektuell har den helige Augustinus (354–430), filosof-teologen och författaren, munken och biskopen av Hippo, haft ett stort inflytande på den kristna tanken. Människor med högt IQ, självständiga tänkare med förmågan att uttrycka sig, är guld värda i Guds rike. De ger oss svar på de svåra frågorna, reflekterar på djupet, skapar goda tankemönster och, inte minst, förmår de att i samtiden på ett intelligent och konstruktivt sätt bemöta opinioner av skilda slag. Gud har kallat somliga till profeter och andra till präster, till arkitekter, konstnärer, läkare och ordensmänniskor, musiker, poeter och uppfinnare. Uppenbarligen utväljer Gud också högt begåvade personer till tänkare av snillrikt slag och vissa av dem, som Athanasios av Alexandria, Thomas av Aquino och Thérèse av Liseux, för att bara nämna några av dessa ljushuvuden, har därtill blivit helgon. Augustinus, som nu denna ikon är tillägnad – en av mina egna kompositioner målad till en...
Read More
Ikonmeditation: Den heliga Birgitta – Compatrona Europae

Ikonmeditation: Den heliga Birgitta – Compatrona Europae

  Och Anden och bruden säger: Kom! Upp 22:17 Den 7 oktober firas i katolska kyrkor världen över den heliga Birgitta (1303-1373), vårt stora svenska helgon, internationellt sett en av de mest inflytelserika kvinnorna under medeltiden. 1391 utses hon till helgon och 1999 av påve Johannes Paulus II till ett av Europas sex skyddspatroner – Compatrona Europae. Birgitta var en profet och visionär och skulle under sitt liv hinna uträtta storverk. Hennes budskap bygger på de ord hon från Kristus och Maria mottog under sina många himmelska uppenbarelser. Dessa riktar sig inte bara till dåtidens katolska kyrka och det kristna folket, utan också till samtidens mäktiga i Sverige och på andra platser i Europa. Här ser vi henne motta en dessa visioner, vars ord nedtecknades av henne själv och redigerades av hennes biktfäder. Bland flera hundra texter – som också utgör ett intressant kapitel i svensk litteraturhistoria – finner vi alltifrån utläggningar om trons innebörd från skapelsen till den sista tiden, andliga klargöranden...
Read More
Ikonmeditation: Kristi ansikte – icke av hand gjort

Ikonmeditation: Kristi ansikte – icke av hand gjort

  Saliga de ögon som ser vad ni ser. Luk 10:23 Denna ikon är som komposition betraktad till ytterlighet enkel, monumental och appellerande. Det personliga tilltal vi i Jesu blick här möter, det eviga Du vi i gudsmänniskan igenkänner, är förenat med det svindlande mysterium vi inte kan förstå, än mindre föreställa oss, med den Allra Högste som formar, färgar och ger liv i överflöd, åt allt som lever, rör sig och är till. Han har gett oss del av sin egen skönhet, känslor, intellekt och själsförmögenheter – förpliktande gåvor på vår väg mot målet. Cirkeln, linneduken och ansiktet är de tre verkligheter som i denna dialogbild gestaltas: den gudomliga–andliga, den materiella–fysiska och den personliga. Den sistnämnda förenar på olika sätt de tidigare. Och om än tillsynes dessa utgör något helt eget och originellt, står de inom kristen verklighetsuppfattning inte i motsatsförhållande. Dock gjorde de det inom platonsk filosofi, som spelade stor roll för uppfattningen om livet innan den ersattes av det kristna tänkandet, en...
Read More
Ikonmeditation: Den rättfärdiga Rut

Ikonmeditation: Den rättfärdiga Rut

  Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. (Ps 25:9) Ikonens beställare hade läst och läst om den korta berättelsen om Rut i Gamla testamentet – en av världslitteraturens vackraste kärlekshistorier – och blivit gripen. Då ikonen inte tidigare målats fick jag nu än en gång glädjen att skapa ett helt nytt motiv. Efter att ha levt mig in i berättelsen och gjort mig en föreställning om Rut som person stod det snart klart för mig hur denna ikon skulle komponeras. Moabitiskan Rut lämnade sitt hemland efter tragedin med sin makes död och blev en av historiens många emigranter. Hon hade länge gråtit och hennes skyddsängel hade hjälpt henne att torka bort tårarna. Genom Guds nåd fann hon en ny väg som visade sig vara lyckosam. Så blev hon inte bara hustru till storbonden Boas i Israel, utan även anmoder till Guds moder Maria och välsignad med den lille Obed, en av Jesu förfäder. När jag börjat teckna såg jag...
Read More
Ikonmeditation: Nedtagandet från korset

Ikonmeditation: Nedtagandet från korset

  Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg eller klagan och ingen smärta skall finnas mer. Upp 21:4 Påskens radikalitet och den tredje dagens mysterium – Jesu uppståndelse – föregreps i bildlig mening på förklaringsberget då Kristus i bländande, oskapat ljus i sin härlighetskropp visade vad konsekvenserna av hans människoblivande och frälsningsgärning blir för oss som genom dopet och tron är förenade med honom. Men uppståndelsens härlighet föregicks av dess motsats: Jesu död på korset, då Gud i mänsklig gestalt genom sitt gudomliga och kosmiska försoningsoffer tog med sig all vår synd och skuld upp på korset, med Paulus ord: Gud försonade hela världen med sig genom Kristus (2 Kor 5:19). Tragiken i denna händelse kan i förstone tyckas outhärdlig och meningslös. Guds son – den andra personen i Treenigheten – som med sina ord och gärningar visade oss så stor kärlek och omsorg förnedrades och spikades fast på ett kors. Men trots detta hör denna händelse till en av kyrkans mest upphöjda...
Read More