Den rättfärdiga Rut

Den rättfärdiga Rut

  Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. (Ps 25:9) Ikonens beställare hade läst och läst om den korta berättelsen om Rut i Gamla testamentet – en av världslitteraturens vackraste kärlekshistorier – och blivit gripen. Då ikonen inte tidigare målats fick jag nu än en gång glädjen att skapa ett helt nytt motiv. Efter att ha levt mig in i berättelsen och gjort mig en föreställning om Rut som person stod det snart klart för mig hur denna ikon skulle komponeras. Moabitiskan Rut lämnade sitt hemland efter tragedin med sin makes död och blev en av historiens många emigranter. Hon hade länge gråtit och hennes skyddsängel hade hjälpt henne att torka bort tårarna. Genom Guds nåd fann hon en ny väg som visade sig vara lyckosam. Så blev hon inte bara hustru till storbonden Boas i Israel, utan även anmoder till Guds moder Maria och välsignad med den lille Obed, en av Jesu förfäder. När jag börjat teckna såg jag...
Read More
Nedtagandet från korset

Nedtagandet från korset

  Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg eller klagan och ingen smärta skall finnas mer. Upp 21:4 Påskens radikalitet och den tredje dagens mysterium – Jesu uppståndelse – föregreps i bildlig mening på förklaringsberget då Kristus i bländande, oskapat ljus i sin härlighetskropp visade vad konsekvenserna av hans människoblivande och frälsningsgärning blir för oss som genom dopet och tron är förenade med honom. Men uppståndelsens härlighet föregicks av dess motsats: Jesu död på korset, då Gud i mänsklig gestalt genom sitt gudomliga och kosmiska försoningsoffer tog med sig all vår synd och skuld upp på korset, med Paulus ord: Gud försonade hela världen med sig genom Kristus (2 Kor 5:19). Tragiken i denna händelse kan i förstone tyckas outhärdlig och meningslös. Guds son – den andra personen i Treenigheten – som med sina ord och gärningar visade oss så stor kärlek och omsorg förnedrades och spikades fast på ett kors. Men trots detta hör denna händelse till en av kyrkans mest upphöjda...
Read More
Bebådelsen

Bebådelsen

  Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Luk. 1:38 Denna ikon utgör det första av de fyra sidomotiv som i altarskåpet Majestas Domini flankerar centralbilden, Den tronande Kristus i himlen, som jag tidigare här ägnat en meditation åt. I denna lilla scen, enkel men andligt laddad, gestaltas mötet mellan ärkeängeln Gabriel och Jungfru Maria, den himmelska världen och den jordiska – vid närmare betänkande något osannolikt och fantastiskt. Den Högste, Allraheligaste – alltings ursprung och mål – som skild från sin skapelse och människan av evighet fanns i sitt eget Vara, valde att stiga ned från sitt himmelska majestät och förena sig med sin avbild, med dig och mig. Denna för mänskligheten revolutionerande händelse blir förspelet till frälsningshistorien. Här inleds den fruktbara dynamik mellan mänskligt och gudomligt liv vi alla sedan får del av genom sakramenten, den intima gemenskapen med Fadern genom Sonen och Anden som genom bönen tar sin början i våra hjärtan och når...
Read More
Flykten till Egypten

Flykten till Egypten

  Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Matt 2:13 I den koptiska (egyptisk-ortodoxa) kyrkan, som jag under längre besök i Egypten fått förmånen att närmare bekanta mig med, har detta ikonmotiv en särskild plats. Enligt traditionen i denna, en av de fem orientaliska kyrkorna, vistades den heliga familjen i Egypten under tre och ett halvt år. En rad platser i såväl Kairo som i andra delar av landet pekas ut där de bott eller stannat till under denna tid och är idag vallfartsorter. Kung Herodes hade av de österländska stjärntydarna fått veta att en ny judisk kung blivit född, känt sin makt hotad och bestämt sig för att döda Jesus. Men Guds ängel hade i en dröm visat sig för Josef och sagt det vi här inledningsvis kan läsa. I denna ikon levandegörs de svåra förhållanden Maria, Josef och Jesusbarnet tvangs att acceptera under sin exil från det Heliga landet. Maria är här iklädd en...
Read More
Kristi ansikte – den brinnande blicken

Kristi ansikte – den brinnande blicken

  Denna ikon tillhör en av de allra mest älskade Kristusikonerna. Det är i en och samma bild porträttet av den förkroppsligade Guden – Guds födelse i människan – och mannen från Nasaret. Ikonen är utförd i formatet 47 x 38 cm och införskaffades 2016 av biskop Johan Tyrberg, som också var den som invigde denna. Den är placerad i entrén till Kapitelhuset i Lunds stiftskansli, beläget strax bakom domkyrkan. I denna ikon möter vi i lika hög grad den gode Herdens blick, som vår andlige Domares och Frälsares, som genom sin stränga mildhet vill få oss att förstå vad det innebär att vara Guds ikoner (avbilder) och att i gemenskap med Jesus vara Faderns älskade söner och döttrar. Namnet "Kristus med den brinnande blicken" kommer sig av att ljuset kommer inifrån. Men den skulle också kunna kallas Kristus Konungen (Pantokrator), detta då det är en närbild av den tronande Kristus i himmelen – hela Kosmos konung. Inför detta heliga ansikte kan vi...
Read More