Mariamusik från Polen

Mariamusik från Polen

  Virgo Prudentissima Adoration of the Virgin Mary at the Polish court Weser-Renaissance, dir. Manfred Cordes cpo 777 772-2 (Naxos) Polen under Vasakungarna – den siste, Johan II Kasimir, abdikerade 1668 – hade en hög musikkultur. Kungahovet flyttade från Kraków till Warszawa 1609 och omgav sig med italienska och polska musiker. Katolsk kyrkomusik på latin blomstrade, och ett urval tonsatta Mariahymner har nyligen spelats in av den tyska ensemblen Weser-Renaissance under Manfred Cordes, specialist på tidig musik. Den äldste, Mikolaj Zieleński, skrev visserligen inte för hovet utan för Polens primas, ärkebiskop Baranowski, men två samlingar trycktes I Venedig 1611 och var säkert kända vid omkring. Flerkörighet och infogade ritorneller i körverken skvallrar om inflytande från venetiansk tradition vid S:t Markiskatedralen. En annan framstående kompositör är Marcin Mielczewski, kunglig hovkapellmästare i Warszawa, död 1651. 120 kända verk är kända. Tyvärr är biblioteket från hovkapellet i Warszawa försvunnet, men annat fanns före andra världskriget i Breslau/Wroclaw och finns idag i Berlin. Tursamt nog kopierade polska musikologer på 1930-talet mängder...
Read More
The Religious Philosophy of Roger Scruton

The Religious Philosophy of Roger Scruton

  Titel: The Religious Philosophy of Roger Scruton Red. av: James Bryson Förlag: Bloomsbury Academics 2016 Sir Roger Scrutons tal vid de prestigefyllda Gifford Lectures ledde till boken The Face of God (2012), och de vid Stanton Lectures utmynnade i The Sould of the World (2014). Han har även skrivit om bland annat den Anglikanska kyrkan, konservatism, miljöfrågor, och filosofihistoria och estetik samt komponerat två operor. I fjol gavs en antologi ut av förlaget Bloomsbury, The Religious Philosophy of Roger Scruton. Antologin innehåller en diskussion mellan Scruton och Charles Taylor, som hölls 2014 vid McGill University om det sekulära och det sakrala. Centralt i Scrutons tänkande är att det transcendentala fortfarande är viktigt. Vi talar ofta om saker som heliga och rena, men även om det profana och ohelgade. För Scruton finns det en kognitiv dualism, som inte bör ses i ontologisk bemärkelse, utan som två sätt att se på världen. Vi kan se på världen som den beskrivs av vetenskaperna, men även söka efter mening,...
Read More
Må bra-roman med odling i centrum

Må bra-roman med odling i centrum

  Författare: Mariana Mattsson Titel: Det som spirar ur snö Förlag: BoD 2016 Trädgårdsambassadören och författaren Mariana Mattsson har tidigare medverkat i Katolskt magasin med sina trädgårdskrönikor. Nu är hon aktuell med sin första roman, Det som spirar ur snö. Romanen beskriver hon själv som en hortikulturell berättelse om radikala livsval, och Katolskt Magasins läsare har redan fått bekanta sig med då ett av bokens kapitel publicerades i nummer 2016:12. Romanen handlar om tre personer som lever helt olika liv: en student som lider av växtplatsångest, en nunna med nyss uppryckta rötter och en samisk trädgårdsdesigner som skördat framgång. När deras vägval korsas i en liten fjällby vid vägens början upptäcker de att har något gemensamt, nämligen sitt djupa intresse för odling. Men vad kan man egentligen odla så långt norrut? De lär sig snart att man kan odla både det ena och det andra i Lappland – och att det faktiskt spirar ur snön. Det här är en riktigt trevlig må bra-roman, lättsamt skriven med roliga...
Read More
Bokrecension: Inspärrad

Bokrecension: Inspärrad

  Titel: Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992 Red: Roddy Nilsson & Maria Vallström Inspärrad är en antologi med elva bidrag från forskare i olika ämnen. Den gemensamma nämnaren är föreställningen att frihetsberövande har en långsiktigt läkande och moraliskt tillrättavisande effekt. Såväl psykiska som vissa fysiska sjukdomar, alkoholproblem och kriminalitet ansågs kunna elimineras på detta sätt. Boken utgår från de intagnas egen uppfattning om sin situation. Till grund för berättelserna och analyserna ligger brev, litteratur och journaler. Artiklarna behandlar inte bara medicinhistoria och kriminalvård utan kanske framför allt, det framväxande samhälle som skulle bli “folkhemmet”. Ett samhälle präglat av modernitet och framåtanda, men alla fick inte plats. En av skribenterna är nyligen bortgångna idéhistorikern Karin Johannisson. Hon beskriver tre kvinnor, alla kända kulturpersonligheter, som befann sig under vård i olika skeden av livet. Här beskrivs sociala skillnader mellan olika vårdinrättningar, klassanpassad verksamhet och behandlingsmetoder som idag är svåra att föreställa sig. Antologin väcker tankar kring människovärdets förändring över tid. Vården...
Read More
Från Korsfästelse till Uppståndelse

Från Korsfästelse till Uppståndelse

  Sir Charles Villiers Stanford Stabat Mater – Symphonic Cantata; Song to the Soul; The Resurrection Solister, The Bach Choir, Bournemouth Symphony Orchestra, dir. David Hill NAXOS 8.573512 En mäktig, symfonisk tolkning av Stabat Mater skrevs 1906 av irländaren Sir Charles Villiers Stanford. Den ganska intima stämning som råder i till exempel Pergolesis version av den medeltida texten är här förvandlad till ett kosmiskt drama, där solister, kör och en stor symfoniorkester får ge röst åt den moders sorg som är hela skapelsens vånda inför den brutala avrättningen av vår Frälsare. På samma sätt som texten leder över i åskådarens bön om deltagande och med-lidande inför dramat och bön om Gudsmoderns räddande förbön i dödens och domens ögonblick, blir också musiken till en storslagen Mariahymn och tonmålning av den yttersta domen. Stanford tillhör senromantiken, med alla dess grepp och medel till sitt förfogande. Om man kan bortse från impulser från samtida operakonst, är verket djupt berörande. Detsamma gäller hans ”Song to the Soul”, till texter av...
Read More