Bokrecension: I väntan på besked – flyktingar berättar

Bokrecension: I väntan på besked – flyktingar berättar

  Titel: I väntan på besked – flyktingar berättar Författare: Doris Dahlin & Per-Erik Åström Förlag: Libris förlag 2017 Under hösten 2015 kom fler människor till Sverige än någon kunnat räkna med. Fortfarande bor många kvar i de för ändamålet inrättade asylboendena, och handläggningstiden är lång. Var och en av de som kommit bär sina livsöden med sig, men vad vet vi egentligen om dem? För många av oss är de siffror i statistiken, och inte sällan utnyttjas de hänsynslöst i det politiska spelet för att skapa opinion. Men författaren Doris Dahlin och fotografen Per-Erik Åström beslutade sig för att ändra på det och förmedla porträtt av de asylsökande som kommit till Sverige. De begav sig, bland annat, till Härnösand, där de båda vuxit upp och där omkring 400 asylsökande nu bor och lever i det som en gång var ett fängelse. I text och bild berättar de om dessa nyanländas väntan – väntan på besked om uppehållstillstånd, på att få börja ett nytt liv,...
Read More
Bokrecension: Ansgar

Bokrecension: Ansgar

    Författare: Ivar Lundgren Titel: Ansgar Förlag: Libris 2017 
 Ivar Lundgrens historiska roman om munken och missionären Ansgar utkom redan år 2015, och har nu kommit i pocket. Historiska romaner är en svår genre och historiska biografier är ännu svårare. Tomrummen mellan fakta är avsevärt stora och försöken att popularisera torra årtal och händelser blir lätt provkartor på stilistiska modeller och litterära ambitionsnivåer. Ansgar som person har ju fått äran att i historien vara den som kristnade Norden. En del stoff i Lundgrens roman vara hämtat från det hagiografiska verket Vita Ansgarii av ärkebiskop Rimbert just detta verk. Inget märkligt med det, i en roman ligger både det som kan vara förlåtligt och det som kan vara försåtligt. Men romanen är ju inte heller blott en redogörelse för vad som eventuellt hände, det krävs en psykologisk egg, en intressant historia och ett språk som förmår bära detta. Utan att i detalj göra nedslag i historiska felaktigheter hos Lundgren – eftersom dessa är omtvistade och i...
Read More

Bokrecension: Barmhärtighetens år i Stockholms katolska stift

  Titel: Barmhärtighetens år i Stockholms katolska stift Red: Anna Minara Ciarsdi Förlag: Veritas förlag Barmhärtighetens år i Stockholms katolska stift är en vackert inbunden och omfångsrik bok som ger en bred översikt över jubelåret som gick, och fokuserar på några av de största händelserna. Det nya kyrkbygget i Södertälje – Kaldeiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka – får ett eget kapitel, liksom biskopens resa österut, då han bland annat besökte flera flyktingläger i de områden där kristna drabbats hårt av IS förföljelser. Störst utrymme ägnas, inte helt oväntat, helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad och påve Franciskus besök i Lund och Malmö hösten 2016. Och i sitt förord betonar biskop Anders att Barmhärtighetens år fick en stark ekumenisk accent, just på grund av påvens ekumeniska besök. Många av texterna i boken har tidigare varit publicerade i Katolskt magasin. Därför recenserar vi inte någon enskild text utan boken som helhet. Och Veritas förlag har lyckats mycket väl i utformningen av boken, med vackra bilder och ett bra urval...
Read More

Bokrecension: Helgon och syndare. En bok om påvarnas historia

  Författare: Duffy Eamon Titel: Helgon och syndare. En bok om påvarnas historia Förlag: Athos & Norma 2016 År 1997 utkom Eamon Duffy med boken ”Helgon och syndare, en bok om påvarnas historia”, den svenska upplagan kom 2002. Nu har denna bok utkommit i en andra upplaga. Saknas gör illustrationerna vilket var synd, det är alltid roligare att se vilka människor man läser om och viktiga platser och byggnader som passerar under läsningens gång. Dock kompenseras detta i någon mån med att det ursprungliga verket utökats något. Den första upplagan slutade under S:t Johannes Paulus II levnad. Nu får han ett helt kapitel tillägnat sitt pontifikat, liksom efterträdaren påven Benedict XVI och påven Franciskus. Detta är en mycket läsvärd och bildande bok, historia och personhistoria, teologi och kultur vävs samman. Vi får följa Petri efterträdares långa och skiftande historia och den tid i vilken de levde och verkade. Det är påvarna som satt sin prägel på staden Rom och skänkt staden dess överdådigt...
Read More
Bokrecension: Jesu liknelser

Bokrecension: Jesu liknelser

  Författare: Mc Bride Denis Titel: Jesu liknelser Förlag: Veritas förlag 2016 Denis Mc Bride CSsR, är katolsk präst från Skottland och verkar som forskare i Nya testamentets exegetik och har skrivit flera böcker i ämnet. I denna bok tar han sig an Jesu liknelser. Varför använde Jesus liknelser och vad ville han säga med dem? Fader Mc Bride sätter in Jesu liknelser i dess kontext, förklarar ord och företeelser som kanske inte är så självklara för oss i dag men som var desto viktigare och mer angelägna för de människor som hörde dem från Mästaren själv. Berättelserna är som bekant tidlösa, även om det är länge sedan de berättades så sätter de fokus på frågor och problem som är högaktuella och där Jesu undervisning har något viktigt att säga oss och vår samtid. Författaren jämför olika evangelisters versioner och har även jämförelser med Tomasevangeliets texter. För präster och förkunnare är denna bok ett viktigt verktyg i förkunnelse och undervisning, men den är också utmärkt läsning för alla...
Read More