The Religious Philosophy of Roger Scruton

The Religious Philosophy of Roger Scruton

  Titel: The Religious Philosophy of Roger Scruton Red. av: James Bryson Förlag: Bloomsbury Academics 2016 Sir Roger Scrutons tal vid de prestigefyllda Gifford Lectures ledde till boken The Face of God (2012), och de vid Stanton Lectures utmynnade i The Sould of the World (2014). Han har även skrivit om bland annat den Anglikanska kyrkan, konservatism, miljöfrågor, och filosofihistoria och estetik samt komponerat två operor. I fjol gavs en antologi ut av förlaget Bloomsbury, The Religious Philosophy of Roger Scruton. Antologin innehåller en diskussion mellan Scruton och Charles Taylor, som hölls 2014 vid McGill University om det sekulära och det sakrala. Centralt i Scrutons tänkande är att det transcendentala fortfarande är viktigt. Vi talar ofta om saker som heliga och rena, men även om det profana och ohelgade. För Scruton finns det en kognitiv dualism, som inte bör ses i ontologisk bemärkelse, utan som två sätt att se på världen. Vi kan se på världen som den beskrivs av vetenskaperna, men även söka efter mening,...
Read More
Må bra-roman med odling i centrum

Må bra-roman med odling i centrum

  Författare: Mariana Mattsson Titel: Det som spirar ur snö Förlag: BoD 2016 Trädgårdsambassadören och författaren Mariana Mattsson har tidigare medverkat i Katolskt magasin med sina trädgårdskrönikor. Nu är hon aktuell med sin första roman, Det som spirar ur snö. Romanen beskriver hon själv som en hortikulturell berättelse om radikala livsval, och Katolskt Magasins läsare har redan fått bekanta sig med då ett av bokens kapitel publicerades i nummer 2016:12. Romanen handlar om tre personer som lever helt olika liv: en student som lider av växtplatsångest, en nunna med nyss uppryckta rötter och en samisk trädgårdsdesigner som skördat framgång. När deras vägval korsas i en liten fjällby vid vägens början upptäcker de att har något gemensamt, nämligen sitt djupa intresse för odling. Men vad kan man egentligen odla så långt norrut? De lär sig snart att man kan odla både det ena och det andra i Lappland – och att det faktiskt spirar ur snön. Det här är en riktigt trevlig må bra-roman, lättsamt skriven med roliga...
Read More
Bokrecension: Inspärrad

Bokrecension: Inspärrad

  Titel: Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992 Red: Roddy Nilsson & Maria Vallström Inspärrad är en antologi med elva bidrag från forskare i olika ämnen. Den gemensamma nämnaren är föreställningen att frihetsberövande har en långsiktigt läkande och moraliskt tillrättavisande effekt. Såväl psykiska som vissa fysiska sjukdomar, alkoholproblem och kriminalitet ansågs kunna elimineras på detta sätt. Boken utgår från de intagnas egen uppfattning om sin situation. Till grund för berättelserna och analyserna ligger brev, litteratur och journaler. Artiklarna behandlar inte bara medicinhistoria och kriminalvård utan kanske framför allt, det framväxande samhälle som skulle bli “folkhemmet”. Ett samhälle präglat av modernitet och framåtanda, men alla fick inte plats. En av skribenterna är nyligen bortgångna idéhistorikern Karin Johannisson. Hon beskriver tre kvinnor, alla kända kulturpersonligheter, som befann sig under vård i olika skeden av livet. Här beskrivs sociala skillnader mellan olika vårdinrättningar, klassanpassad verksamhet och behandlingsmetoder som idag är svåra att föreställa sig. Antologin väcker tankar kring människovärdets förändring över tid. Vården...
Read More
Bokrecension: Lär mig att be. Katolsk bönbok för barn

Bokrecension: Lär mig att be. Katolsk bönbok för barn

  Titel: Lär mig att be. Katolsk bönbok för barn Förlag: Catholica förlag 2017 Lär mig att be är en inbjudan till alla barn att börja lära känna Katolska kyrkans fantastiska böneskatt. Liten och nätt, vackert inbunden, och indelad i tydliga kapitel ger den konkreta verktyg för att väva in bönen i vardagen, oavsett om bönerna läses av vuxna för de mindre barnen eller om barnen själva läser dem. Boken innehåller allt från de allra viktigaste bönerna såsom Fader Vår och Var hälsad Maria till Den Heliga Mässan, Korsvägen och Rosenkransen. Många av bönerna i boken är de böner som helgonen själva bad. Här får barnen lära sig Heliga Birgittas och den Helige Franciskus böner, liksom böner av den Heliga Moder Teresa av Calcutta och av politikernas skyddshelgon den Helige Thomas Mores. Att så enkelt kunna be samma bön som några av de mest älskade helgonen ger en stark känsla för Kyrkans långa tradition och är lika motiverande och upplyftande för både vuxna...
Read More
Bokrecension: Farfar och vår Herre. Andliga tankar

Bokrecension: Farfar och vår Herre. Andliga tankar

  Författare: Gustaf Lagerbjelke Titel: Farfar och vår Herre. Andliga tankar Förlag: Artos & Norma 2016 Varje människa är ett eget universum med en egen historia, egna upplevelser, glädjeämnen, tankar, tro och hopp. Vanligen är detta till största delen hänvisat till privatlivets sfär men i en del fall får vi glänta på förlåten och få förmånen att se in i en annan människas trosliv. En sådan upplevelse delar Gustaf Lagerbjelke med oss i boken ”Farfar och vår Herre, andliga tankar”. Gustaf Lagerbjelke är juris doktor och hovrättsråd och tar oss med på en meditativ trosvandring där hans breda bildning och kulturella intressen tvinnas samman med hans kristna tro. Han är inte helt renlärig, det klargör han från början. Han verkar inte se någon motsättning mellan kristen tro och reinkarnation (återfödelse) och problematiserar inte detta förhållande heller, vilket i min mening är en svaghet. Reinkarnationen ses ju även i t ex hinduistiska kretsar som ett mönster man strävar efter att bryta. Reinkarnation och...
Read More