Bokrecension: Konstnärsmöte

Bokrecension: Konstnärsmöte

  Författare: Lars Lerin Titel: Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur
 Förlag: Bonniers 2017 Lars Lerin möter Carl Larsson. Så kan man sammanfatta den nya boken Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur, som just kommit ut på Bonniers förlag. En bok om att resa, men också om kärleken till hembygden. Även om Carl Larsson dog långt innan Lars Lerin ens föddes så finns det vissa gemensamma drag mellan de båda konstnärerna. Carl Larsson reste gärna och ofta – främst till Paris – och han skickade alltid vykort hem till de kära. Även Lars Lerin sänder ett slags vykort från sina resor, ofta små akvareller. I den nya boken återfinns många illustrationer, signerade både Larsson och Lerin. Medan Larssons illustrationer berättar om hemlängtan, saknad och kärleken till familjen berättar Lerins om en mer påtaglig ensamhet. De senaste decennierna har Carl Larssons målningar synts på allt från servetter till kakburkar. Men det vore förmätet att ta ifrån Carl Larsson hans konstnärskap, enbart för...
Read More
Bokrecension: Fatima. 100 år av pilgrimsfärder

Bokrecension: Fatima. 100 år av pilgrimsfärder

  Författare: Luca Cesarini Titel: Fatima
. 100 år av pilgrimsfärder Förlag: Artos 2017 I de marianska budskapen finns ”exakta och fullständiga förutsägelser, både om mänsklighetens framtid och om visionärernas personliga öde”, står det i inledningen till Michael Hesemanns The Fatima Secret (New York, 2000). Det är ett viktigt påpekande som bekräftas av Luca Cesarini. Cesarinis bok om Fatimauppenbarelserna visar insiktsfullt på de gemensamma dragen i alla Mariauppenbarelser. Boken infriar också alla tänkbara önskemål när det gäller konkreta detaljer, till exempel uppgifterna om syskonen Franciscos och Jacintas öden (de helgonförklarades i samband med 100-årsjubiléet), och om Lucia dos Santos (saligförklaringsprocessen öppnades i april 2008). Fakta hjälper läsaren att också uppleva det väsentliga, nämligen att hänföras av dessa stora budskap från himlen. Från Marias löfte om ett solunder 13 oktober 1917 till mordförsöket på Helige Johannes Paulus ii 13 maj 1981, Berlinmurens fall 1989, och påvens återvändande till Fatima 13 maj 1991, får vi en kedja händelser som vittnar om försynens närvaro i den mänskliga historien. Bakom allt...
Read More
The Religious Philosophy of Roger Scruton

The Religious Philosophy of Roger Scruton

  Titel: The Religious Philosophy of Roger Scruton Red. av: James Bryson Förlag: Bloomsbury Academics 2016 Sir Roger Scrutons tal vid de prestigefyllda Gifford Lectures ledde till boken The Face of God (2012), och de vid Stanton Lectures utmynnade i The Sould of the World (2014). Han har även skrivit om bland annat den Anglikanska kyrkan, konservatism, miljöfrågor, och filosofihistoria och estetik samt komponerat två operor. I fjol gavs en antologi ut av förlaget Bloomsbury, The Religious Philosophy of Roger Scruton. Antologin innehåller en diskussion mellan Scruton och Charles Taylor, som hölls 2014 vid McGill University om det sekulära och det sakrala. Centralt i Scrutons tänkande är att det transcendentala fortfarande är viktigt. Vi talar ofta om saker som heliga och rena, men även om det profana och ohelgade. För Scruton finns det en kognitiv dualism, som inte bör ses i ontologisk bemärkelse, utan som två sätt att se på världen. Vi kan se på världen som den beskrivs av vetenskaperna, men även söka efter mening,...
Read More
Må bra-roman med odling i centrum

Må bra-roman med odling i centrum

  Författare: Mariana Mattsson Titel: Det som spirar ur snö Förlag: BoD 2016 Trädgårdsambassadören och författaren Mariana Mattsson har tidigare medverkat i Katolskt magasin med sina trädgårdskrönikor. Nu är hon aktuell med sin första roman, Det som spirar ur snö. Romanen beskriver hon själv som en hortikulturell berättelse om radikala livsval, och Katolskt Magasins läsare har redan fått bekanta sig med då ett av bokens kapitel publicerades i nummer 2016:12. Romanen handlar om tre personer som lever helt olika liv: en student som lider av växtplatsångest, en nunna med nyss uppryckta rötter och en samisk trädgårdsdesigner som skördat framgång. När deras vägval korsas i en liten fjällby vid vägens början upptäcker de att har något gemensamt, nämligen sitt djupa intresse för odling. Men vad kan man egentligen odla så långt norrut? De lär sig snart att man kan odla både det ena och det andra i Lappland – och att det faktiskt spirar ur snön. Det här är en riktigt trevlig må bra-roman, lättsamt skriven med roliga...
Read More
Bokrecension: Inspärrad

Bokrecension: Inspärrad

  Titel: Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992 Red: Roddy Nilsson & Maria Vallström Inspärrad är en antologi med elva bidrag från forskare i olika ämnen. Den gemensamma nämnaren är föreställningen att frihetsberövande har en långsiktigt läkande och moraliskt tillrättavisande effekt. Såväl psykiska som vissa fysiska sjukdomar, alkoholproblem och kriminalitet ansågs kunna elimineras på detta sätt. Boken utgår från de intagnas egen uppfattning om sin situation. Till grund för berättelserna och analyserna ligger brev, litteratur och journaler. Artiklarna behandlar inte bara medicinhistoria och kriminalvård utan kanske framför allt, det framväxande samhälle som skulle bli “folkhemmet”. Ett samhälle präglat av modernitet och framåtanda, men alla fick inte plats. En av skribenterna är nyligen bortgångna idéhistorikern Karin Johannisson. Hon beskriver tre kvinnor, alla kända kulturpersonligheter, som befann sig under vård i olika skeden av livet. Här beskrivs sociala skillnader mellan olika vårdinrättningar, klassanpassad verksamhet och behandlingsmetoder som idag är svåra att föreställa sig. Antologin väcker tankar kring människovärdets förändring över tid. Vården...
Read More