Bokrecension: Omistlig pärla för den kulturintresserade

Bokrecension: Omistlig pärla för den kulturintresserade

  Titel: Ät guld och drick silver – sagor och sägner från Västernärke Red: Maria Törnfeldt & Ulla Winroth Förlag: Bokverksta'n 2006 Tomtar och troll, näcken och skogsrået, trolldom och spökerier – de gamla folksägnerna är fulla av sådant. Förr i tiden var de svenska skogarna nämligen fulla av både goda och onda väsen, och många var de människor som själva kunde berätta om möten med dem. Ät guld och drick silver – sagor och sägner från Västernärke är skriven av Maria Törnfeldt och Ulla Winroth, båda bibliotekarier, och innehåller en samling berättelser som bygger på boken Folkminnen från Edsbergs härad, skriven av Daniel Harbe som var präst i Västernärke. Harbes bok består av både egna uppteckningar och från arkiv i Örebro och Uppsala, och Törnfeldt och Winroth har utgått från dessa för att göra sägnerna och sagorna i det nordiska kulturarvet tillgängliga för de yngre. Det innebär inte att detta är en barnbok. Var och en, oavsett ålder, med intresse för vårt spännande kulturarv, har utbyte...
Read More
Bokrecension: Varför såg jag ingenting komma, Nour?

Bokrecension: Varför såg jag ingenting komma, Nour?

  Författare: Rashid Benzine Titel: Varför såg jag ingenting komma, Nour? Förlag: Alhambra Vad händer med de unga som offrar allt för IS? När börjar processen att lämna Europa för att frivilligt ge sig av till kriget, våldsamheterna och terrorn? Benzine beskriver i sin aktuella bok en ung kvinnas val att lämna sin liberale far och islamkännare för att gifta sig och leva i avskildhet inom hemmets fyra väggar i ett krigshärjat Irak långt ifrån Paris där hon är född. Och när valet är gjort och hon reser till Irak finns ingen återvändo. Boken utgörs av en fiktiv brevväxling mellan Nour och hennes far utifrån Benzines egen frågeställning till de unga som ger sig av. I början beskriver Nour hur hon med stolthet lever bredvid en man som aktivt kämpar för IS. Pappan försöker rädda sin unga dotter och bönar och ber att hon ska komma hem. När barnbarnet föds blir han alltmer förtvivlad. Sorgen och smärtan av att inte nå sin dotter blir alltmer desperat....
Read More
Bokrecension: Konstnärsmöte

Bokrecension: Konstnärsmöte

  Författare: Lars Lerin Titel: Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur
 Förlag: Bonniers 2017 Lars Lerin möter Carl Larsson. Så kan man sammanfatta den nya boken Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur, som just kommit ut på Bonniers förlag. En bok om att resa, men också om kärleken till hembygden. Även om Carl Larsson dog långt innan Lars Lerin ens föddes så finns det vissa gemensamma drag mellan de båda konstnärerna. Carl Larsson reste gärna och ofta – främst till Paris – och han skickade alltid vykort hem till de kära. Även Lars Lerin sänder ett slags vykort från sina resor, ofta små akvareller. I den nya boken återfinns många illustrationer, signerade både Larsson och Lerin. Medan Larssons illustrationer berättar om hemlängtan, saknad och kärleken till familjen berättar Lerins om en mer påtaglig ensamhet. De senaste decennierna har Carl Larssons målningar synts på allt från servetter till kakburkar. Men det vore förmätet att ta ifrån Carl Larsson hans konstnärskap, enbart för...
Read More
Bokrecension: Fatima. 100 år av pilgrimsfärder

Bokrecension: Fatima. 100 år av pilgrimsfärder

  Författare: Luca Cesarini Titel: Fatima
. 100 år av pilgrimsfärder Förlag: Artos 2017 I de marianska budskapen finns ”exakta och fullständiga förutsägelser, både om mänsklighetens framtid och om visionärernas personliga öde”, står det i inledningen till Michael Hesemanns The Fatima Secret (New York, 2000). Det är ett viktigt påpekande som bekräftas av Luca Cesarini. Cesarinis bok om Fatimauppenbarelserna visar insiktsfullt på de gemensamma dragen i alla Mariauppenbarelser. Boken infriar också alla tänkbara önskemål när det gäller konkreta detaljer, till exempel uppgifterna om syskonen Franciscos och Jacintas öden (de helgonförklarades i samband med 100-årsjubiléet), och om Lucia dos Santos (saligförklaringsprocessen öppnades i april 2008). Fakta hjälper läsaren att också uppleva det väsentliga, nämligen att hänföras av dessa stora budskap från himlen. Från Marias löfte om ett solunder 13 oktober 1917 till mordförsöket på Helige Johannes Paulus ii 13 maj 1981, Berlinmurens fall 1989, och påvens återvändande till Fatima 13 maj 1991, får vi en kedja händelser som vittnar om försynens närvaro i den mänskliga historien. Bakom allt...
Read More
The Religious Philosophy of Roger Scruton

The Religious Philosophy of Roger Scruton

  Titel: The Religious Philosophy of Roger Scruton Red. av: James Bryson Förlag: Bloomsbury Academics 2016 Sir Roger Scrutons tal vid de prestigefyllda Gifford Lectures ledde till boken The Face of God (2012), och de vid Stanton Lectures utmynnade i The Sould of the World (2014). Han har även skrivit om bland annat den Anglikanska kyrkan, konservatism, miljöfrågor, och filosofihistoria och estetik samt komponerat två operor. I fjol gavs en antologi ut av förlaget Bloomsbury, The Religious Philosophy of Roger Scruton. Antologin innehåller en diskussion mellan Scruton och Charles Taylor, som hölls 2014 vid McGill University om det sekulära och det sakrala. Centralt i Scrutons tänkande är att det transcendentala fortfarande är viktigt. Vi talar ofta om saker som heliga och rena, men även om det profana och ohelgade. För Scruton finns det en kognitiv dualism, som inte bör ses i ontologisk bemärkelse, utan som två sätt att se på världen. Vi kan se på världen som den beskrivs av vetenskaperna, men även söka efter mening,...
Read More