Bokrecension: Farfar och vår Herre. Andliga tankar

Bokrecension: Farfar och vår Herre. Andliga tankar

  Författare: Gustaf Lagerbjelke Titel: Farfar och vår Herre. Andliga tankar Förlag: Artos & Norma 2016 Varje människa är ett eget universum med en egen historia, egna upplevelser, glädjeämnen, tankar, tro och hopp. Vanligen är detta till största delen hänvisat till privatlivets sfär men i en del fall får vi glänta på förlåten och få förmånen att se in i en annan människas trosliv. En sådan upplevelse delar Gustaf Lagerbjelke med oss i boken ”Farfar och vår Herre, andliga tankar”. Gustaf Lagerbjelke är juris doktor och hovrättsråd och tar oss med på en meditativ trosvandring där hans breda bildning och kulturella intressen tvinnas samman med hans kristna tro. Han är inte helt renlärig, det klargör han från början. Han verkar inte se någon motsättning mellan kristen tro och reinkarnation (återfödelse) och problematiserar inte detta förhållande heller, vilket i min mening är en svaghet. Reinkarnationen ses ju även i t ex hinduistiska kretsar som ett mönster man strävar efter att bryta. Reinkarnation och...
Read More
Bokrecension: Charles de Foucauld: I fotspåren efter Jesus från Nasaret

Bokrecension: Charles de Foucauld: I fotspåren efter Jesus från Nasaret

Författare: Lilla syster Annie av Jesus Titel: Charles de Foucauld: I fotspåren efter Jesus från Nasaret Förlag: Veritas 2016 Ganska exakt hundra år har gått sedan broder Charles mötte döden bland tuaregerna i Tamanrasset i Algeriet. Det är tacksamt att få följa ”godhetens apostel” genom hans egna brev och skrifter – följsamt kommenterade av Lilla syster Annie. Charles spiritualitet och liv – visste ni att han bad kusinen Marie lära honom virka eftersom han ville lära ut virkandets konst till tuaregerna? – kommer oss märkligt nära. Charles fjärmade sig tidigt från sin barnatro. När han genom Marie mötte den benådade pater Huvelin, hade han flera år levt som officer i den franska armén, med placering i Algeriet. Det var i Nordafrika han ånyo anade Gud: via de muslimska och mosaiska trosbekännare som mötte honom med stor gästfrihet. Pater Huvelin förmår honom att resa till det Heliga landet där Charles förnimmer inkarnationens hemlighet: att Gud solidariserat sig med de nedersta. Upptäckten leder honom på omvägar till...
Read More
Bokrecension: Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv

Bokrecension: Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv

  Titel: Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv Författare: Fredrik Heiding, Magnus Nyman, Martin Berntson, Stina Fallberg Sundmark, Ingela Hedström Red: Fredrik Heiding, Magnus Nyman Förlag: Artos 2016 Det råder reformationsyra i de protestantiska delarna av Europa. Här i Sverige inleddes reformationsjubileet med en ekumenisk gudstjänst med påve Franciskus i Lunds domkyrka. Om något katolskt ”firande” av reformationen var det inte tal. Det handlade i stället om att minnas och reflektera. Just detta syfte tjänar den av Fredrik Heiding och Magnus Nyman redigerade, och rikt illustrerade antologin om reformationen. Här illustreras också att reformationen inte bara handlar om den rörelse som initierades av de protestantiska reformatorerna utan också omfattar den kyrkliga reformverksamheten i de områden som förblev katolska. Dessa reformsträvanden inleddes redan innan Martin Luther spikade sina teser 1517 och fick sitt främsta uttryck i det tridentinska konciliet 1545-1563. I den amerikanske jesuiten John W. O´Malleys båda artiklar lyfts denna katolska reformverksamhet fram. På det tridentinska konciliet sammanfattades i klara formler de läror som satts...
Read More
Bokrecension: Änglarna i Kyrkans tradition

Bokrecension: Änglarna i Kyrkans tradition

  Titel: Änglarna i Kyrkans tradition. Från Augustinus till Thomas Gallus Förlag: Veritas 2016 Angelologi, läran om änglarna och synen på dessa Guds budbärare, de osynliga koncelebranterna vid varje mässa, våra ständiga beskyddare inte oviktigt. De är en ständig påminnelse om att tillvaron och verkligheten är mycket större än det mänskliga förståndet kan överblicka och greppa. Denna bok handlar om dessa våra himmelska vänner, våra ständiga med- och förebedjare förmedlade genom kyrkliga auktoriteter som S:t Augustinus, S:t Gregorius den store, S:t Bernhard av Clairvaux, S:t Viktors klosterkommunitet, S:ta Umilta av Faenza, Johannes Scotus Eriguena, Hugo av S:t Viktor, Alain av Lille och Thomas Gallus, under ett spann från 300-tal till mitten av 1200-talet. Boken ger oss en viktig påminnelse om änglarna som andlig verklighet och deras betydelse förmedlat genom kommentarer, predikningar och teologiska utläggningar. S:t Bernhard av Clairvaux uppmanar oss: ”Ta emot änglarna som familjemedlemmar, mina bröder, och gör besök hos dem med uppmärksam, väl underbyggd och innerlig bön, ty de är alltid närvarande för att...
Read More
Bokrecension: Kristus är mitt ibland oss

Bokrecension: Kristus är mitt ibland oss

  Författare: Fader Johannes Titel: Kristus är mitt ibland oss. Brev från en biktfader i Valamo kloster Förlag: Artos & Norma 2015 Fader Johannes, Ivan Aleksejevits Aleksejev, levde nästan hela sitt liv i Valamoklostret fram till sin död 1958. Det hindrade honom inte från att ha biktbarn över hela världen. Han vägleder sina biktbarn i att inte döma sina medmänniskor eller känna hat och högfärd utan att i ödmjukhet ta del av Bibelns sanningar och de heliga Fädernas lärdomar. Det centrala är naturligtvis bönen. Bönen har tre nivåer: muntlig bön, förståndets bön samt förståndets bön som verkar i hjärtat. Den muntliga bönen får tankarna att irra, i den andra nivån följer förståndet bönens ord och uppmärksamheten riktas mot bönens själ men det är först i den tredje nivån som den djupaste ödmjukhet får bönen att bli kontemplativ och det är den allra största gåvan.  Jesusbönen ligger alldeles särskilt fader Johannes varmt om hjärtat.  Fader Johannes brevskrivning är full av andlig vägledning, konkreta råd och djup...
Read More