Ljuset ska lysa mot oss från krubban

Ljuset ska lysa mot oss från krubban

  Advent! Dags att rikta söklampan mot julnattens häpnadsväckande besked utifrån profeten Jesaja (9:2-7) och Lukas berättelse i julevangeliet (Luk 2:1-14). Vi som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ljuset ska skina över barnet Jesus i krubban. Ljuset ska lysa mot oss från krubban. Kristus, den nyfödde, är världens ljus. Men ännu har stridslarmet inte tystnat. Alla blodiga skor och kläder har ännu inte bränts upp. Bomberna faller över Syrien och Irak. Alla plågarnas stavar har inte brutits sönder. Människor pinas i fängelser, fångläger och tortyrkammare. De tunga bördorna vilar ännu på föräldrar på flykt som förgäves försöker hitta en välkomnande plats där de kan se sina barn växa upp. Folkets glädje ser man inte mycket av i de tunga tevebilderna, där gamla sitter ensamma och barn bor på gatorna. Ändå är barnet i krubban som ska födas på julnatten Underbar i råd. Han viskar i vårt hjärtas innersta tystnad vad vi ska göra. Han är Väldig Gud, den som...
Read More
Ljuset som övervinner mörkret

Ljuset som övervinner mörkret

  Det är lätt att bli yr i huvudet, när man läser texterna under tiden från Kristus Konungens fest fram till juldagen. Kristus Konungen kommer vid världens slut och håller räfst och rättarting inför evigheten. Människor får stå till svars för sina gärningar. Det är lätt att bli lite orolig. Hur ska mitt lilla ynkliga liv hålla inför Guds dom? Men Jesus har sagt att han sannerligen inte ska kasta ut den som kommer till honom. Rövaren på korset behöver inte säga mer än några ord för att vägen till himmelriket ska öppnas för honom. Jesu lidande och död blir vår räddning. Våra tillkortakommanden bar han på ryggen i korsvandringen på väg till Golgota. Med Advent bryter hoppet fram i fullt ljus. Jesaja och andra profeter talar om Herren som ska rädda sitt folk och målar upp bilden av hur det ska bli i himlen, i Messias rike. Res dig, Jerusalem, ställ dig på höjden, lyft blicken mot öster och se dina barn...
Read More