Enad tolkning av Amoris Laetitia efterlängtad

Diskussionerna kring hur påven Franciskus post-synodala uppmaningen Amoris Laetitia ska tolkas fortsätter att växa. Två tolkningsströmmar tog form från första stund då skrivelsen publicerades för närmare ett år sedan, angående pastoralvård till frånskilda omgifta, och om de ska få ta emot kommunion. Denna oklarhet ledde till att fyra kardinaler valde att skriva ett brev till påven med fem frågor, så kallade ”dubia”, som de bad honom svara ja eller nej på. När påven inte svarade offentliggjorde de sitt brev, väl medvetna om att det skulle leda till diskussioner. Kardinalerna som visserligen är till åren, men väl skolade i ämnet, blev genast stämplade som syndabockar för sitt agerande – för att inte ha låtit frågorna förbli interna utan för att istället ha valt att ”spika upp dem” och använda sig av medierna för att sprida dem. Men frågorna fanns där redan innan, om än inte så välformulerade, liksom förvirringen och splittringen. Påven sa från första stund att Amoris Laetitia inte ändrar på trosläran...
Read More

Dags att skruva ner Amoris Laetitia-debatten

Som de flesta alla vet, har Franciskus både beundrare och kritiker inom den katolska världen. För den med gott minne har detta faktum ungefär samma nyhetsvärde som ”vatten är vått” och ”solen gick upp i morse” eftersom varje påve genom kyrkans långa historia har befunnit sig i ungefär samma situation. Påve Franciskus största beundrare hävdar dock ofta att dynamiken under den nuvarande påven skiljer sig från den under de tidigare två, S:t Johannes Paulus II och emeritus Benedict XVI, eftersom dagens påvliga kritiker i allmänhet inte anklagas för att vara dissidenter och således inte hotas av eventuella kyrkliga sanktioner. Det är en sanning med modifikation. Antalet personer som omfattades av formell kritik under de två tidigare påvarna är anmärkningsvärt litet – under påve Benedict var det faktiskt ingen alls. Man kan också konstatera att de kardinaler, som uttryckt tvivel kring Amoris Laetitia, i många fall får stå till svars just som oliktänkande. Det är förvisso sant att de flesta av Franciskus försvarare...
Read More
Kardinaler offentliggör brev till påven om Amoris Laetitia

Kardinaler offentliggör brev till påven om Amoris Laetitia

  Den 19:e september sände fyra kardinaler ett brev till påven Franciskus i vilket de uttryckte sina frågor angående den postsynodala uppmaningen Amoris Laetitia. Fem frågor om kontroversiella punkter. Efter att inte ha fått något svar av påven har de beslutat sig för att offentliggöra brevet, ”för att fortsätta dialogen med hela Guds folk”. De fyra kardinalerna sände även brevet till Troskongregationens prefekt, kardinal Gerhard Müller, och de fem frågorna var formulerade på det klassiska sättet som man framför interpellationer till Troskongregationen, dubia, frågor på vilka man antingen kan svara ja eller nej. När Troskongregationen sedan svarar gör den det med påvens uttryckliga godkännande. Men de fyra kardinalerna, Caffarra, Brandmuller, Burke och Meisner, har inte fått något svar, vare sig från kardinal Muller eller från påven Franciskus. Det rör sig om fyra kardinaler som av ålderskäl inte längre har operativa uppgifter i den romerska kurian. Kardinal Caffarra är ärkebiskop emeritus av Bologna, kardinal Brandmuller, ärkebiskop och historiker, kardinal Meisner tidigare ärkebiskop av...
Read More

Amoris Laetitia – påvens slutdokument efter familjesynoderna: Kyrkan ska omfamna de trasiga

Så kom äntligen påvens apostoliska uppmaning som avslutade det över två år långa arbetet om kyrkans pastoralvård till familjerna. Påven valde att kalla den Amoris Laetitia, och på drygt 250 sidor, uppdelade i nio kapitel, ger påven Kyrkan råd om hur man ska stödja familjerna i deras utmaningar och hjälpa de gifta att återupptäcka glädjen i Guds plan med den mänskliga kärleken i äktenskapet och familjen. Istället för att fokusera på familjekriser och en pastoralvård för misslyckanden, valde påve Franciskus att ge en omfattande bild av Kyrkans syn på familjen, och enligt honom är det kapitlen fyra och fem som är de viktigaste. Han beskriver skönheten i den äktenskapliga kärleken och uppmuntrar makarna, som så ofta i sin trosundervisning, till att vara vuxna, ansvarfulla och mogna och inte känslostyrda och egocentriska. Det femte kapitlet handlar om föräldraskap och påven beskriver det som ovärderligt med närvarande fäder och mödrar i barnens liv. Han skriver att lika mycket som barn behöver känna sig älskade...
Read More
Påven Franciskus ”Amoris Laetitia” presenterades i Vatikanen

Påven Franciskus ”Amoris Laetitia” presenterades i Vatikanen

Vid tolvslaget på fredagen blev den apostoliska uppmaningen ”Amoris Laetitia” offentlig och påven Franciskus efterlängtade slutord efter två biskopssynoder med fokus på familjen presenterades. Dokumentet är långt och omfattar 325 paragrafer uppdelade på 9 kapitel. Den är främst uppbyggd på de två postsynodala ”Relatio Synodi” som presenterats i slutet av varje synod. Titeln, på latin ”Amoris Laetitia” som på svenska är ’kärlekens lycka’, vill beskriva den skönhet som man ser i den äktenskapliga kärleken och i familjen. Påven Franciskus hade bett kardinal Baldisseri, biskopssynodens generalsekreterare och kardinal Schönborn, Wiens ärkebiskop, att presentera ”Amoris Laetitia” i den Heliga Stolens pressrum och den stora frågan för de journalister som samlats var hur påven skulle uttrycka sig angående pastoralvården i förhållande till familjer som lever irreguljära äktenskapsförhållanden, med skilsmässor och borgerligt omgifte. Denna fråga tas upp i dokumentets åttonde kapitel, som beskriver hur man ”trots att kyrkan säger att varje äktenskapligt uppbrott är emot Guds vilja, är kyrkan medveten om sina barns sårbarhet”. Påven...
Read More