Biskop Anders har ordet: Ett år av barmhärtighet – och sedan…

Den 13 november får vi avsluta Barmhärtighetens år i vår domkyrka, genom vars heliga port många pilgrimer har passerat. Det har kanske inte varit så attraktivt att vallfärda dit, eftersom hela fasaden är inpackad och håller på att renoveras. Förhoppningsvis har många ändå fått möjlighet att öppna sig mer för Guds barmhärtighet och förvandlas av den under detta heliga år. Vi kan alltid få mer av denna barmhärtighet för att leva i Jesu efterföljd. Därför måste detta år snarare bli en startpunkt för ett mer intensivt liv präglat av mötet med den barmhärtige Fadern än en avslutning. Ett sådant jubileumsår får inte gå spårlöst förbi. Det är menat att förstärka vår öppenhet för Gud och låta oss själva bli mer genomsyrade av hans nåd och kärlek. Vi är alla inbjudna att förbli kvar i Guds barmhärtighet och sprida den omkring oss ännu mer tack vare den inspiration vi har fått under detta år. I sista hand är det vårt sätt att förmedla...
Read More
Fiat Lux! – Om ljus och mörker på jubelårets tröskel

Fiat Lux! – Om ljus och mörker på jubelårets tröskel

Det var inte den högtidliga invigningen som lockade folkskarorna till Petersplatsen på jubelårets första dag, då påven Franciskus öppnade den heliga porten i Peterskyrkan – en port som ger syndernas förlåtelse till den som kliver över tröskeln med ångerfullt hjärta. Nej, invigningen räknade endast 50 000 troende på Petersplatsen, och man skyllde på rädsla för terroristattentat. De stora skarorna, över 100 000 personer, infann sig när solen hade sjunkit över horisonten samma kväll och decembermörkret låg tungt över Bernini’s pelare. Vad som drog allmänhetens uppmärksamhet till Petersplatsen i skymningen var ett ljusspel som använde Peterskyrkans fasad och kupol som en enorm filmduk. Evenemanget med titeln ”Fiat Lux – upplys vårt gemensamma hem”, var ett initiativ som främjats av diverse fonder och organisationer, och som det Påvliga Rådet för Ny Evangelisation, som ansvarar för jubelårets logistik, presenterade som unikt och inspirerande i kampen mot miljökrisen och klimatförändringarna. Msgr Fisichella sa att det var menat att länka ihop miljökonferensen i Paris Cop21 som...
Read More

Barmhärtighetens år

Barmhärtighet är ett av ledorden under påven Franciskus pontifikat, och därför var det inte en fullkomlig överraskning när påven vid en botgöringsgudstjänst under fastan, utlyste ett extraordinärt jubelår som går under titeln Barmhärtighetens År. Den 8 december öppnas den Heliga Porten i Peterskyrkan och den förblir öppen fram till den 20 november 2016, då den återigen muras igen. Nu väntas större pilgrimsskaror än vanligt till Rom, då det är tradition att under ett jubelår vallfärda och stiga över tröskeln till en av de heliga portarna i stadens stora basilikor. Påven Franciskus har i kungörelsen förklarat sina tankar med jubelåret: att världen ska söka och återupptäcka behovet av Guds barmhärtighet och att kyrkan ska genomsyras av och återspegla den: ”ett år i botgöringsvandring, ett år med öppet hjärta, för att ta emot Herrens barmhärtighet”. En stor del av påvens ord inför Barmhärtighetens år fokuserar på ånger, bot, bikt förlåtelse och försoning eftersom det är i omvändelsen som syndaren möter Guds oändliga barmhärtighet. Påven...
Read More