Samvetet som skakade Sverige

Samvetet som skakade Sverige

  Hon utbildade sig till barnmorska för att hon vill hjälpa barn till världen. Idag är hon närmast synonym med begreppet samvetsfrihet. Katolskt magasin har träffat Ellinor Grimmark. När du först lade fram dina önskemål om att jobba på förlossningsavdelning för att du inte vill medverka vid aborter, hade du då en tanke på att detta skulle resultera i det som nu skett? – Jag hade inte räknat med någon reaktion alls, jag trodde de skulle uppskatta att jag var ärlig, förklarar Ellinor och fortsätter: – Det skedde successivt. Först stötte jag på en attityd hos cheferna som jag inte hade kunnat föreställa mig i min vildaste fantasi. Jag förklarade att jag gör allt annat, det är bara denna lilla detalj jag vill ta bort. Jag kan möta de här kvinnorna, vill bara inte närvara vid själva ingreppet. De blev jättearga, det chockade mig verkligen. De kunde inte alls se det på samma enkla och självklara sätt som jag gör. Ellinor förklarar också att hon...
Read More
Tingsrätten godkänner förbud mot uttalat abortmotstånd

Tingsrätten godkänner förbud mot uttalat abortmotstånd

  Den 12 november förkunnades domen i det uppmärksammade fallet om samvetsfrihet inom vården. Katolskt magasin har talat med Ruth Nordström, Ellinor Grimmarks juridiska ombud, som säger att domen var väntad men ändå förvånande. – Det som är förvånande är att tingsrätten inte ens prövade Europakonventionen. Det är en enorm brist att vi inte har förmågan att skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige, säger Ruth Nordström. Ruth Nordström menar att Jönköpings tingsrätt valt att utgå från diskrimineringslagen, men helt missat att se det skyddsområde som diskrimineringslagen har i ljuset av Europakonventionen, samt helt har bortsett från Europakonventionens skydd för samvetsfrihet. Nu ska hon och hennes kollega Jörgen Olson, som även han företräder Ellinor Grimmark, se över domen och analysera den. Religionsfriheten och samvetsfriheten, förklarar Ruth Nordström, är två mänskliga rättigheter som skyddas var för sig i Europakonventionens artikel 9. Europakonventionen har också företräde över nationell lagstiftning och ska därmed gälla över svensk lag. Europadomstolen måste pröva hur detta ska tolkas. – Det står klart att...
Read More