Pius XII och judarna

Det talas mycket om ”fake news” på senaste tiden, som om det vore ett nytt fenomen att tampas med. Men tittar man närmare på kyrkans historia vet man att få institutioner har fallit offer för detta fenomen som den katolska kyrkan. Ett klockrent exempel är förvrängningen av Pius XII:s förhållande till Förintelsen under det andra världskriget. Trots att påven efter krigets slut lovordades, även från judiskt håll, för sitt hjältemod, moraliska ledarskap, sin starka opposition mot nazismen och sina insatser som räddade tusentals förföljda judar, förändrades tonerna i samband med det kalla kriget och påven Pius XII anklagades istället för att ha varit tyst och likgiltig inför judarnas öde och vän med nazisterna. Denna falska bild fortsatte att växa under årtiondena, och nådde toppen med publiceringen av John Cornwells bok ”Hitlers Pope”, 1999. Även om anklagelserna mot Pius XII skickligt besvarades av framstående historiker, hade den generella bilden av en nazivänlig påve, rotat sig. När påven Franciskus besökte Auschwitz i juli somras,...
Read More

Enad tolkning av Amoris Laetitia efterlängtad

Diskussionerna kring hur påven Franciskus post-synodala uppmaningen Amoris Laetitia ska tolkas fortsätter att växa. Två tolkningsströmmar tog form från första stund då skrivelsen publicerades för närmare ett år sedan, angående pastoralvård till frånskilda omgifta, och om de ska få ta emot kommunion. Denna oklarhet ledde till att fyra kardinaler valde att skriva ett brev till påven med fem frågor, så kallade ”dubia”, som de bad honom svara ja eller nej på. När påven inte svarade offentliggjorde de sitt brev, väl medvetna om att det skulle leda till diskussioner. Kardinalerna som visserligen är till åren, men väl skolade i ämnet, blev genast stämplade som syndabockar för sitt agerande – för att inte ha låtit frågorna förbli interna utan för att istället ha valt att ”spika upp dem” och använda sig av medierna för att sprida dem. Men frågorna fanns där redan innan, om än inte så välformulerade, liksom förvirringen och splittringen. Påven sa från första stund att Amoris Laetitia inte ändrar på trosläran...
Read More