Bokrecension: Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv

Bokrecension: Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv

  Titel: Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv Författare: Fredrik Heiding, Magnus Nyman, Martin Berntson, Stina Fallberg Sundmark, Ingela Hedström Red: Fredrik Heiding, Magnus Nyman Förlag: Artos 2016 Det råder reformationsyra i de protestantiska delarna av Europa. Här i Sverige inleddes reformationsjubileet med en ekumenisk gudstjänst med påve Franciskus i Lunds domkyrka. Om något katolskt ”firande” av reformationen var det inte tal. Det handlade i stället om att minnas och reflektera. Just detta syfte tjänar den av Fredrik Heiding och Magnus Nyman redigerade, och rikt illustrerade antologin om reformationen. Här illustreras också att reformationen inte bara handlar om den rörelse som initierades av de protestantiska reformatorerna utan också omfattar den kyrkliga reformverksamheten i de områden som förblev katolska. Dessa reformsträvanden inleddes redan innan Martin Luther spikade sina teser 1517 och fick sitt främsta uttryck i det tridentinska konciliet 1545-1563. I den amerikanske jesuiten John W. O´Malleys båda artiklar lyfts denna katolska reformverksamhet fram. På det tridentinska konciliet sammanfattades i klara formler de läror som satts...
Read More