Taggat: Ekumenik

Påven gör ekumenisk pilgrimsfärd till Genève

  När påve Franciskus besöker Genève den 21 juni blir det tredje gången en påve besöker staden. I likhet med de tidigare påvebesöken står även denna gång en internationellt mycket viktig händelse i fokus....

Benedikt XVI

Luther och kyrkornas enhet: Intervju med Joseph Kardinal Ratzinger

  Artikeln publicerades först som ”Luther und die Einheit der Kirchen. Fragen an Joseph Kardinal Ratzinger” i Internationale katolische Zeitschrift Communio 12, n:r 6 (november-december 1983); utgivning på engelska kom hösten 1984 i översättning...

Taizé

Fem dagar av ekumenik i Taizé

  I slutet av januari varje år samlas bröderna i den ekumeniska kommuniteten i Taizé till koncilium. En del av de bröder som bor i andra länder – Bangladesh, Senegal, Kenya, Brasilien – kommer...

Anders Arborelius

För ditt smärtorika lidandes skull – förbarma dig över oss och över hela världen

+Anders Arborelius ocd   Barmhärtighetens rosenkrans har spritt sig utöver hela världen. Också i vårt stift är det många som har lärt sig att älska den. Själv har jag tagit mig friheten och gjort...

Påve Franciskus

Påven Franciskus i Sverige – en lokal reflexion

  Det är naturligtvis en händelse av symbolisk kraft att Lutherska världsförbundet, Vatikanen, Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige har mötts i oktober i Lund under festliga former för att...

%d bloggare gillar detta: