Debatt: Familjen – ett pedagogiskt problem

Debatt: Familjen – ett pedagogiskt problem

  Under de senaste hundra åren har det kommit åtminstone tre tunga påvliga skrivelser om äktenskapet och familjen samt flera andra som berör ämnet. De behandlar alla kärleken, sakramentet, troheten, barnen, ansvaret och glädjen. Det finns knappast ens nyanser av åsiktsskillnader, men skrivelserna är ändå mycket olika. Först på planen är en mycket traditionell encyklia, Casti connubii, som Pius XI utfärdade 1930. Därnäst Johannes Paulus II:s Brev till familjerna (Gratissimam Sane) från 1994, och slutligen Franciskus exhortation med den förföriska titeln Kärlekens glädje (Amoris Laetitia), 2016. Men det är inte bara tonfallet i titlarna som skiljer. Casti connubii kom direkt efter Lateranfördraget och har viss smak av italiensk inrikespolitik, Gratissimam Sane kom efter att klyftan mellan kristen och sekulär syn på sex och familj fördjupats, och Amoris Laetitia kom nu i en epok som eftervärlden får sätta etikett på. Men framför allt är det fråga om tre olika perspektiv. Pius XI tittar med indignation på den moderna världens skilsmässor, barnbegränsningar...
Read More

Ledarkrönika: Dags att uppgradera familjen

Med jämna mellanrum kommer larmrapporter om den psykiska ohälsan bland unga. Enligt de senaste uppgifterna från Socialstyrelsen mår vart femte barn i Sverige psykiskt dåligt, en skrämmande hög siffra. Det är framför allt depressioner och ångestsyndrom som ökar och allt fler ungdomar rapporterar psykiska besvär såsom oro eller ängslan, får psykiatrisk öppen- och slutenvård och förskrivs psykofarmaka. Alla är naturligtvis överens om att ohälsotalet måste ner. Men hur? Det finns det många åsikter om. Skolminister Gustav Fridolin inledde höstterminen med en debattartikel i DN, där han beskrev hur skolan ska hjälpa och stötta unga som mår dåligt. Och det är naturligtvis bra att så många samhällsinstitutioner som möjligt tar sitt ansvar för det som händer med våra barn – vår framtid. Skolan är en oerhört viktig operatör, om det råder ingen tvekan. Men skolans uppgift är inte att fostra barnen. Så frågan är hur mycket som görs för att underlätta för den allra viktigaste samhällsinstitutionen: Hur högt värderas egentligen familjen? Tyvärr inte...
Read More