Bokrecension: Arvet efter Trapp

Bokrecension: Arvet efter Trapp

  Titel: Fredriksdals. Museer och trädgårdar Red. av: Therese Kruse Utg. av: Helsingborgs museer och Helsingborgs museiförening 2016 Fredriksdals museum är före sin tid och skriver sin historia ett par år innan det är dags att fira 100-årsminnet av Gisela Trapps donation av sin och maken Oscars lantegendom till Helsingborgs stad. Donationsbrevet genomsyras av makarna Trapps kärlek till historien, kulturarvet och staden Helsingborg. I boken föreslås att Gisela Trapps katolska tro bidrog till hennes historieintresse. Tänk om det var precis tvärtom? Fredriksdal bildades som landeri och bostad på 1700-talet. Oscar Trapp köpte egendomen 1898, fyra år innan vigseln med Gisela. Makarna Trapp samlade under sin livstid en del föremål till ett kommande museum, bland annat ställdes två medeltida dopfuntar i trädgården, något som vi idag kan förundras över men sådan var tiden. Utvecklingen pågår ständigt och museer är samtidens spegel, med övningar i historiskt ängs- och åkerbruk och därtill kommer många olika lantraser som bidrar till den biologiska mångfalden. Kommunens skolor erbjuds pedagogiska program och...
Read More
Bokrecension: Egensinnig och originell kvinna

Bokrecension: Egensinnig och originell kvinna

  Författare: Birgitta Jönsson Titel: Gisela Trapp ...om mig är ingenting att säga... Förlag: Catholica förlag Biografi Huvudpersonens citat, som utgör bokens underrubrik, stämmer inte. Birgitta Jönsson har mycket att säga om den skånska konstnären Gisela Trapp som konverterade, lät bygga ett katolskt kapell i sitt sommarparadis Arild och blev mest känd för helsingborgarna för sin och maken Oscars donation av egendomen Fredriksdal, idag en del av den skånska regionala museiorganisationen. Mötet med Gisela Trapp, född Henckel 1873, är ett möte med en annan värld och en annan tid. Birgitta Jönsson tecknar ett porträtt av en egensinnig och originell kvinna. Gisela föddes i en socialt privilegierad familj men utmanade sin omgivning, tänjde på gränserna både som människa och konstnär. Med den betydligt äldre konsul Oscar Trapp kom kärleken in i hennes liv. Under Giselas många år som änka utvecklades hennes konstnärskap samtidigt som hon privat slöt sig allt mer. Hon kände stark samhörighet med den katolska medeltiden och det tar sig uttryck i hennes...
Read More