Taggat: Göran Fäldt

Predikan på minnesdagen för S:ta Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

  Kära bröder och systrar i den katolska kyrkan, vi som lever i Sverige och i Europa. Europa har tre manliga och tre kvinnliga skyddshelgon. De manliga är de heliga Benedikt av Nursia och...

Makten över befolkningsökningen – vem har den?

  Ett gammalt talesätt om vad som är sann auktoritet menade att ingen auktoritet kan utövas utan ordning och kunskap. Den som styr med kunskap men saknar ordning misslyckas, liksom den som styr med...

Reformation eller revolution? En lokal reflektion över Lutheråret

  Luther diskuteras och utvärderas som aldrig förr, också i mitt kära frikyrkliga Jönköping. Men missar man inte något väsentligt om man inte förstår vad det är som ska ”reformeras”? Var Luther en ensam...

Benediktexperimentet

  På morgonen den 11 februari 2013 samlades kardinalerna i Vatikanens apostoliska palats. De väntade sig att påven Benedikt XVI skulle avrunda mer världsliga angelägenheter med kungörelsen av tre helgonförklaringar. De hade svårt att...

Fatima

Fatima. 100 år av pilgrimsfärder

  Författare: Luca Cesarini Titel: Fatima
. 100 år av pilgrimsfärder Förlag: Artos 2017 I de marianska budskapen finns ”exakta och fullständiga förutsägelser, både om mänsklighetens framtid och om visionärernas personliga öde”, står det i...

%d bloggare gillar detta: