Bokrecension: Fatima. 100 år av pilgrimsfärder

Bokrecension: Fatima. 100 år av pilgrimsfärder

  Författare: Luca Cesarini Titel: Fatima
. 100 år av pilgrimsfärder Förlag: Artos 2017 I de marianska budskapen finns ”exakta och fullständiga förutsägelser, både om mänsklighetens framtid och om visionärernas personliga öde”, står det i inledningen till Michael Hesemanns The Fatima Secret (New York, 2000). Det är ett viktigt påpekande som bekräftas av Luca Cesarini. Cesarinis bok om Fatimauppenbarelserna visar insiktsfullt på de gemensamma dragen i alla Mariauppenbarelser. Boken infriar också alla tänkbara önskemål när det gäller konkreta detaljer, till exempel uppgifterna om syskonen Franciscos och Jacintas öden (de helgonförklarades i samband med 100-årsjubiléet), och om Lucia dos Santos (saligförklaringsprocessen öppnades i april 2008). Fakta hjälper läsaren att också uppleva det väsentliga, nämligen att hänföras av dessa stora budskap från himlen. Från Marias löfte om ett solunder 13 oktober 1917 till mordförsöket på Helige Johannes Paulus ii 13 maj 1981, Berlinmurens fall 1989, och påvens återvändande till Fatima 13 maj 1991, får vi en kedja händelser som vittnar om försynens närvaro i den mänskliga historien. Bakom allt...
Read More
Debatt: Påven Franciskus i Sverige – en lokal reflexion

Debatt: Påven Franciskus i Sverige – en lokal reflexion

  Det är naturligtvis en händelse av symbolisk kraft att Lutherska världsförbundet, Vatikanen, Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan i Sverige har mötts i oktober i Lund under festliga former för att uppmärksamma minnet av Reformationen. 1989 var Johannes Paulus II i Sverige, första gången en påve besökt vårt land. Uppmärksammat, väl genomfört, i gott minne bevarat! Ett landmärke i svensk kyrkohistoria. Nu kom påven Franciskus i oktober och deltog i gudstjänster och samtal. Så annorlunda i sin stil och ton, så typisk för påvens karisma. Ja, glädjen var stor hos oss katoliker över den nyvunna ekumeniska närheten till varandra. Lokalt har vi nog alla upplevt besöket som ekumeniskt positivt och öppnande på ofta överraskande sätt. Men hur nära har man kommit en återförening? Enheten är ju den egentliga grundfrågan och den är fortfarande oerhört svår. Eftersom kristendomen tack vare det historiska arvet är den enskilt viktigaste bakomliggande faktorn i ett folks demokratiska, politiska ställningstagande är det här mötets betydelse inte...
Read More
Debatt: Gud blev människa i en familj

Debatt: Gud blev människa i en familj

  Om Kyrkan i utvecklingen av personliga relationer och familjebildning ska ha något av vikt att säga den unga generationen blivande familjebildare måste Kyrkan själv förstå det sociala kittet och de i princip normbrytande levnadsformerna som är de ungas livsrum i dag. Familjesynoderna ger klara och tydliga svar på utmaningarna och påven Franciskus’ uppmaning Amoris Laetitia (2016) tillhandahåller ett rikt pastoralt tankematerial för framtiden. Kyrkan förstår alltså och meddelar sig. Folk av de mest olika schatteringar kommenterar och reflekterar. Det är verkligen ett högt betyg! Frågan är bara på vilket sätt det är till hjälp i Kyrkan bland de många som ännu inte börjat läsa och reflektera över så genomtänkta dokument. Var talas det om dessa så viktiga frågor lokalt? Vilken plats får de unga familjerna i församlingslivet med sina frågor? Vilka formerna än är måste de vara moderna och stå för gemensamma och beprövade värden samtidigt. Steget bland många konfirmerade unga katoliker att i det andliga och religiösa klimat som präglar vår...
Read More