Fakta om Vatikanen och Heliga stolen

Fakta om Vatikanen och Heliga stolen

  Vatikanstaten är en självständig stat belägen som en enklav i Italiens huvudstad Rom. Den upprättades genom Lateranfördraget 1929, efter en mångårig konflikt med Italien, och har omkring 800 invånare, vilket gör den till världens minsta självständiga stat. Heliga stolen är påvens säte som biskop av staden Rom, och ledare för hela den världsvida Katolska kyrkan. Genom Heliga stolen upprätthåller Katolska kyrkan diplomatiska förbindelser med andra stater och internationella organisationer. Man är därför inte ambassadör i Vatikanen utan vid Heliga stolen. Heliga stolen är skild från Vatika
nen, men genom sitt säte som biskop av 
Rom verkar påven inte bara som ledare
 för kyrkan utan också som världslig statschef för Vatikanen. Vatikanstatens främsta funktion är att garantera Heliga
 stolen ett oberoende så att påven och
den romersk-katolska kyrkan inte skall
 vara beroende av någon annan världslig makt, så som tidigare varit fallet. Vatikanen har en ”regering” som heter Governatorato. Heliga stolens regering heter Stats- sekretariatet. Det officiella språket vid Heliga stolen är latin,...
Read More
Heliga stolen och Palestina – Kontroversiellt avtal nu officiellt

Heliga stolen och Palestina – Kontroversiellt avtal nu officiellt

  Många höjde på ögonbrynen när Heliga stolen i början av året tillkännagav att avtalet med Palestina nu hade trätt i kraft. Ska Katolska kyrkan verkligen ta ställning politiskt i en så känslig fråga? Israel opponerade sig genast, inte direkt mot påven utan snarare mot Palestina och sa att avtalet påverkar fredsprocessen. ”Palestinierna fortsätter på detta vis att agera unilateralt och detta underminerar möjligheterna till dialog”, läser man i ett uttalande från Israels utrikesministerium. Heliga stolen erkände redan i februari 2013 Palestina som stat men i och med det nu undertecknade avtalet har detta erkännande blivit officiellt. ”Ja, det är ett erkännande av att staten existerar”, bekräftade Vatikanens presstalesman pater Lombardi. Naturligtvis kan man inte ignorera den politiska aspekten i Heliga stolens steg, men i sina diplomatiska relationer med stater grundar Katolska kyrkan sitt agerande på ett djupare ansvar och åtagande. Kanske särskilt i detta fall, då det handlar om dels den region där Jesus föddes och levde, dels förhållandet till den palestinska katolska...
Read More