Eddie Omar: Viktigt att bevara det kristna kulturarvet

Eddie Omar: Viktigt att bevara det kristna kulturarvet

  För några år sedan var han en av Sveriges mest ökända islamister. Idag tar han avstånd från politisk islam och värnar den västerländska kulturen och den kristna traditionen. Katolskt magasin har träffat poeten, serietecknaren och skribenten Eddie Omar. Eddie Omar växte upp med en svensk mamma, som arbetade inom den lutherska kyrkan, och med en styvfar som kom från Kenya. Hans biologiska pappa var iranier. Vad var det som fick dig att söka dig till islam? - Det föll sig naturligt eftersom jag ville söka mina rötter. Jag visste ju att min biologiska pappa var iranier och muslim. När han var liten funderade han inte särskilt mycket över sin bakgrund utan kände sig som vilken svensk kille som helst. - Men när jag blev tonåring och fick problem i skolan började jag grubbla över vem jag var och var jag kom ifrån. Det gjorde ont att veta att jag blivit dumpad, att min far hade dumpat både mamma och mig, och det var...
Read More
Jesuitpater Henri Boulad: Islam står inför behovet av reformer

Jesuitpater Henri Boulad: Islam står inför behovet av reformer

  Påven Franciskus reste till Egypten trots den instabila situationen i landet, och trots terrorattentaten mot koptiska kyrkor på Palmsöndagen. Heliga Stolen sa att detta gjorde påven än mer angelägen att genomföra resan, för att med sin närvaro stödja de kristna och försöka främja freden i landet. Fredens påve i fredens Egypten. Men islamkännare är inte lika övertygade om den islamiska världens strävan efter fred. Strax före påven Franciskus avresa till Kairo uttalade sig jesuitpater Henri Boulad i en intervju med Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano. Han är 86 år och föddes i Alexandria, i Egypten, i en syrisk melkitisk familj, som flytt från den antikristna massakern 1860, och bor numera i Kairo. P Boulad, som har varit dekanus vid jesuiternas seminarium i Kairo, säger att poängen är vilken islam vi talar om: - I Koranen finns verser från Mecka och verser från Medina. I de skrivna i Mecka, är Mohammed mycket positiv till samexistens och ser judar och kristna som vänner – ett...
Read More
Jesuiten och islamkännaren Pater Samir Khalil: ”Stora skillnader mellan kristendom och islam”

Jesuiten och islamkännaren Pater Samir Khalil: ”Stora skillnader mellan kristendom och islam”

  I sin apostoliska uppmaning "Evangelii Gaudium" ägnade påven Franciskus två paragrafer åt dialogen med muslimer (paragraf 252, 253). Påven lägger bland annat tonvikten på att den religionsfrihet som muslimer upplever i väst, ska vara ömsesidig och att kristna ska vara accepterade och respekterade i länder med muslimsk majoritet och tradition. Påvens medbroder, den libanesiske jesuiten och islamkännaren Pater Samir Khalil Samir, har uppmärksammat påvens mod att uttala sig om denna begränsning av religionsfriheten som de kristna upplever, men han tillägger i sitt långa utlägg ytterligare en stötesten i den muslimska världen – förbudet att konvertera till en annan religion. Pater Samir undervisar i Beirut, Rom och Paris, och i Vatikanen är han en uppskattad expert på islam och dess förhållande till kristendomen och västvärlden. Det var på det påvliga rådet för utlandmissionens hemsida Asianews som Pater Samir kommenterade "Evangelii Gaudium", uppriktigt och utförligt, och belyste skiljepunkter. I sin artikel förklarar Pater Samir att det som ofta beskrivs som likheter mellan de två abrahamitiska...
Read More
Bokrecension: Islam – en religionsvetenskaplig introduktion

Bokrecension: Islam – en religionsvetenskaplig introduktion

  Titel: Islam – en religionsvetenskaplig introduktion Redaktörer: Susanne Olsson, Simon Sorgenfrei Förlag: Liber 2015 Kring det vi endast har en fragmentarisk kännedom om riskerar vi att påverkas av de förenklingar och till och med förvanskningar som vi konfronteras med, via massmedier och utsagor från grupper som driver en egen agenda. Detta gäller inte minst vårt förhållande till en av de stora världsreligionerna – islam. Fatwa, jihad, sharia och kalifat är några av de begrepp som vi dagligen möter genom nyhetsmedier och i sociala medier och vi har många konnotationer till dessa begrepp. Det formar vår världsbild och vår syn på islam och muslimer. Men vad betyder de egentligen? I vilken kontext uppstod de och hur förstås de av muslimer? Här ropar många efter kunskap och efter en annan bild av islam bortom förenklingarna. En nyutkommen bok som ger oss en annan bild är Islam: en religionsvetenskaplig introduktion där fjorton svenska religionsvetare under redaktion av Susanne Olsson och Simon Sorgenfrei förmedlar sin kunskap. Antologin har en...
Read More