Kardinal Anders Arborelius har ordet: Jungfru Marias upptagning i himlen

Stella står det i den svenska almanackan idag, Stjärna, och det syftar naturligtvis på Jungfru Maria, hon som är havets Stjärna och krönt med ”en krans av tolv stjärnor” (Upp 11:19). Det är hennes upptagning till himlen vi firar idag - inte att jag har tagits upp i kardinalernas skara. På den ring som jag fick av påven när jag blev kardinal finns denna Marias stjärna med mitt emellan apostlarna Petrus och Paulus. Jungfru Maria är och förblir den stjärna som lyser upp Kyrkan och hela världen och leder oss alla fram till Jesus Kristus. Hennes stora uppgift var att föda världens Frälsare, att bli Guds moder, ja, moder till alla Guds barn. I alla tider fortsätter hon att utföra sitt uppdrag: ”min ande jublar över Gud min frälsare, han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna”( Luk 1:47-48). Att tjäna Gud och jubla över Gud och sprida Guds glädje är också vårt uppdrag som Jesu lärjungar. Alla har...
Read More
Jungfru Maria – ”vishetens säte” – hennes ”upptagning till himlen”

Jungfru Maria – ”vishetens säte” – hennes ”upptagning till himlen”

  En text av Christian-Noël Bouwé över Louis Bouyers marianska teologi I Bouyers tankevärld finns temat moderskap som en parallell till Marias vishet och brudskap. Så här inledningsvis passar det väl in att närmare belysa denna punkt: Vad menar man när man säger att Visheten själv är brud? Det handlar fortfarande om Visheten i dess förverkligande i tiden. För att Guds plan i vishet, som uppenbarats direkt i Kristus, skall kunna förverkligas krävs att den skapade varelsen låter sig upptas som brud av honom. Enligt Bouyer måste vi då gå tillbaka till åttonde kapitlet i Ordspråksboken. Detta kapitel är det första i vishetslitteraturen som ger den gudomliga Visheten ett feminint ansikte som entydigt vill förverkliga sig själv i den tillkommande skapelsen(1). Det profetiska som sagts om förhållandet mellan Gud och hans folk som brud är ett inspirerande arv från profeten Hosea. Precis som i fallet med de profetiska böckerna ligger det i vishetslitteraturen en vilja att framhäva storheten i Guds kärlek till...
Read More
Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift!

Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift!

Vi har alla drabbats av den stora tragedi som inträffade i en liten by i Normandie. Medan fader Jacques frambar mässan för en liten skara troende blev han attackerad och mördad vid altaret. På så sätt fick han likgestaltas med sin Herre och Mästare som gav sitt liv för vår frälsning. Martyriet är aldrig långt borta – vilket vi ibland inbillar oss – för oss kristna. Vi vet att det som hände i denna lilla by i princip skulle kunna hända varsomhelst. Men vi får inte förlora modet och hoppet utan i stället ta vår tillflykt till de enda vapen vi har som kristna: bön, bot och barmhärtighet. Därför kommer jag att be denna bön vid helgens tre stora högtider: vid Maria-vallfärden till Marielund på lördag, vid tacksägelsemässan för den heliga Maria Elisabeths kanonisation i Djursholm på söndag och vid de orientaliska katolikernas vallfärd till Domkyrkan på söndag med anledning av Barmhärtighetens år. Anslut er gärna till denna bön och styrk varandra...
Read More