Kardinal Anders Arborelius tack

Kardinal Anders Arborelius tack

  Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift! Genom detta brev hoppas jag nå er alla som på olika sätt har framfört sina gratulationer och försäkrat mig om sina förböner i samband med att påven Franciskus utnämnde mig till kardinal. Jag är oerhört tacksam för allt stöd och all uppmuntran, ja, för alla tecken på kärlek till mig och vår heliga Kyrka som jag har fått möta. Som ni förstår var det en stor överraskning och helt oväntat för mig. När man blir biskop blir man tillfrågad om man kan åta sig detta viktiga ämbete, men när man blir utnämnd till kardinal kommer det som en blixt från klar himmel. Därför tar det också lite tid att smälta en sådan sak. Ännu vet jag inte exakt vad det kommer att innebära för mig själv eller för stiftet. Jag vill också tacka vår helige fader påven Franciskus för det förtroende han har visat mig och hela vår katolska Kyrka i Nordeuropa genom...
Read More
Påvens tal till de nya kardinalerna

Påvens tal till de nya kardinalerna

  Onsdagen den 28 juni blev en historisk dag för Katolska kyrkan i Sverige, då påve Franciskus under konsistoriet i Peterskyrkan tillsatte fem nya kardinaler, bland annat biskop Anders Arborelius. Strax innan påven överlämnade birettan (den fyrkantiga huvudbonaden en kardinal bär vid högtidligare tillfällen), kardinalringen och namnet på titelkyrkan till varje ny kardinal riktade han sina ord till dem: "Jesus gick före dem". Det här är bilden som det evangelium (Mark 10: 32-45) vi just har läst presenterar för oss, och som fungerar som bakgrund för den handling som nu äger rum: detta konsistorium för skapandet av nya kardinaler. Jesus går resolut mot Jerusalem. Han vet fullt ut vad som väntar honom där. Vid mer än ett tillfälle hade han talat om det till sina lärjungar. Men det finns en klyfta mellan Jesu hjärta och lärjungarnas hjärtan, som endast den Helige Anden kan överbrygga. Jesus vet det, därför har han tålamod med dem. Han talar uppriktigt till dem och framför allt går han...
Read More
Brev från påve Franciskus till biskop Anders

Brev från påve Franciskus till biskop Anders

  I slutet av maj skrev påven Franciskus ett brev till biskop Anders Arborelius inför den 28:e juni då han blir kardinal under ett konsistorium i Rom. Nu har Stockholms katolska stift publicerat brevet: Till Hans Högvördighet Anders Arborelius Biskop av Stockholm Käre broder, på denna dag då vi firar den saliga jungfrun Marias besök omfamnar jag dig varmt, i väntan på att få omfamna dig under konsistoriet 28 juni. Med denna hälsning vill jag uttrycka mitt hopp om att ditt vittnesbörd som en Herrens lärjunge kommer att bli allt tydligare i den tjänst som kyrkan kallar dig till idag. Att vara kardinal är att tjäna. Det är inte en "värdighet" som gör dig viktigare än andra, inte heller är det en ära eller en upphöjelse till prins. Det är något helt annat och även större; det är en kallelse att följa Herren närmare och att göra så utan kompromisser eller förbehåll. Igår när jag lyssnade till dagens läsning (Apg 20:1-27) och reflekterade över den helige...
Read More
Så skriver svenska medier om kardinal Anders Arborelius

Så skriver svenska medier om kardinal Anders Arborelius

  Det är inte bara katoliker i Sverige som gläds åt att påven för första gången utnämner en svensk till kardinal – det gör även många andra i det svenska samhället. I samband med konsistoriet den 28 juni, då utnämningen blir officiell, är uppmärksamheten från svenska medier stor. Dagens Nyheter, DN, intervjuade biskop Anders hos Birgittasystrarna i Rom dagen före konsistoriet. – När beskedet kom, tänker man först på detaljerna. Hur måste jag nu ändra på mitt liv? Sedan inser man att detta är ett historiskt hedersuppdrag som man har fått inom kyrkan. Då känner man sig väldigt liten och oförmögen. Men eftersom vi tror att det är den helige ande som leder kyrkan så måste jag också tro att jag får hjälp med detta, sa biskop Anders till DN:s journalist. Det spekuleras också i varför påve Franciskus valt ut just den svenska katolske biskopen bland de fem nya kardinalerna. Ulla Gudmundson, tidigare ambassadör vid den Heliga Stolen, skriver i Svenska Dagbladet: ”Allt talar för...
Read More