Ikonmeditation: Kristi ansikte – icke av hand gjort

Ikonmeditation: Kristi ansikte – icke av hand gjort

  Saliga de ögon som ser vad ni ser. Luk 10:23 Denna ikon är som komposition betraktad till ytterlighet enkel, monumental och appellerande. Det personliga tilltal vi i Jesu blick här möter, det eviga Du vi i gudsmänniskan igenkänner, är förenat med det svindlande mysterium vi inte kan förstå, än mindre föreställa oss, med den Allra Högste som formar, färgar och ger liv i överflöd, åt allt som lever, rör sig och är till. Han har gett oss del av sin egen skönhet, känslor, intellekt och själsförmögenheter – förpliktande gåvor på vår väg mot målet. Cirkeln, linneduken och ansiktet är de tre verkligheter som i denna dialogbild gestaltas: den gudomliga–andliga, den materiella–fysiska och den personliga. Den sistnämnda förenar på olika sätt de tidigare. Och om än tillsynes dessa utgör något helt eget och originellt, står de inom kristen verklighetsuppfattning inte i motsatsförhållande. Dock gjorde de det inom platonsk filosofi, som spelade stor roll för uppfattningen om livet innan den ersattes av det kristna tänkandet, en...
Read More
Ikonmeditation: Kristi ansikte – den brinnande blicken

Ikonmeditation: Kristi ansikte – den brinnande blicken

  Denna ikon tillhör en av de allra mest älskade Kristusikonerna. Det är i en och samma bild porträttet av den förkroppsligade Guden – Guds födelse i människan – och mannen från Nasaret. Ikonen är utförd i formatet 47 x 38 cm och införskaffades 2016 av biskop Johan Tyrberg, som också var den som invigde denna. Den är placerad i entrén till Kapitelhuset i Lunds stiftskansli, beläget strax bakom domkyrkan. I denna ikon möter vi i lika hög grad den gode Herdens blick, som vår andlige Domares och Frälsares, som genom sin stränga mildhet vill få oss att förstå vad det innebär att vara Guds ikoner (avbilder) och att i gemenskap med Jesus vara Faderns älskade söner och döttrar. Namnet "Kristus med den brinnande blicken" kommer sig av att ljuset kommer inifrån. Men den skulle också kunna kallas Kristus Konungen (Pantokrator), detta då det är en närbild av den tronande Kristus i himmelen – hela Kosmos konung. Inför detta heliga ansikte kan vi...
Read More