Migrationsverket om asylboendena: ”Det har inte alltid fungerat”

Migrationsverket om asylboendena: ”Det har inte alltid fungerat”

  Ansvarig på Migrationsverket för boendefrågor, Sverker Spaak, säger att det har inte alltid har fungerat som det skall på flyktingboendena. - Man ska alltid vara trygg i sitt boende, och det ska inte behöva gå så långt som till brott. - Men vi har sett att det inte alltid har fungerat. Sverker Spaak har fått svara på frågor om utsatta asylsökande många gånger i medierna sedan flyktingströmmen nådde sin topp hösten 2015, och Migrationsverket började placera ut asylsökande på bland annat hotell eller kursgårdar. - De flesta av boendena som upphandlade hade vi väldigt liten kontakt med. Där var det inte alltid en bra situation: stor trängsel och bristfällig information, säger han. - Och även om även externa företag ska följa våra rutiner, när det gäller till exempel omplaceringar och polisanmälan, så har det inte alltid skett. Sedan dess har flyktingströmmen till Sverige minskat markant, och i slutet av året räknar myndigheten med att ha avvecklat de uppköpta boendena. När larmen från boende, kyrkor och...
Read More
Kristna flyktingar flyr från asylboende

Kristna flyktingar flyr från asylboende

  De kom som flyktingar från krigets Irak. Nu har de tvingats fly igen – från ett asylboende i Sverige. Orsak? De är kristna. Det är högsommar när Katolskt magasin anländer till Värmland för att ta reda på mer om hur kristna asylsökande behandlas på svenska asylboenden. Tipsen om kristna som tvingas fly från asylboenden i Sverige har duggat tätt sedan den internationella organisationen Open Doors, som stöttar förföljda kristna, kom ut med sin senaste rapport. I den framgår att kristna blir förföljda för sin tro även i Sverige. Värst är det för konvertiter, men även de som var kristna redan när de kom till Sverige riskerar att råka illa ut. Men att få de utsatta att berätta är dock inte lätt. Rädslan för repressalier är stor och många litar inte på den anonymitet vi utlovar. Till sist får vi träffa en kristen familj från Irak, som kom till Sverige 2016. Med hjälp av familjens döttrar som hunnit lära sig en hel...
Read More
Asylboenden: ”De verkade tro att hoten var vanligt småtjafs”

Asylboenden: ”De verkade tro att hoten var vanligt småtjafs”

  Patrik arbetade på ett asylboende:
 ”De verkade tro att hoten var vanligt småtjafs”. De ansvariga för asylboendena förstår inte allvaret i de hot som kristna asylsökande utsätts för. Det påstår en man som själv jobbat på ett av de asylboenden som startades i samband med flyktingkrisen 2015, men som nu har bytt arbete. Hoten mot de kristna på asylboendena runt om i Sverige har nonchalerats och inte tagits på allvar. Det säger Patrik, som själv arbetat i över ett år på ett asylboende i Mellansverige. Patrik, som inte vill medverka med sitt riktiga namn, beskriver en miljö som genomsyras av hot och trakasserier men också av okunskap hos personal och ledning. - På boendet där jag arbetade var det flera kristna familjer och ensamstående som ansattes hårt av andra asylsökande. Under den tid som jag arbetade där var det en familj som flydde och en ensam kvinna som också gav sig av. Den ensamma kvinnan minns han särskilt väl. - Hon kom från...
Read More
Kristna hotas på svenska asylboenden

Kristna hotas på svenska asylboenden

  En färsk rapport från den internationella organisationen Open Doors som stöttar förföljda kristna, visar att kristna blir förföljda för sin tro även i Sverige. Främst sker det på asylboenden, och konvertiter är extra utsatta. Av de 123 asylsökande som svarade på en enkät om förföljelsens natur, uppgav omkring hälften att de utsatts för hot och/eller våld, berättar Sveriges Radio P4 Värmland som har intervjuat en av dem. Sara, som egentligen heter något annat, kom till Sverige med sina föräldrar från Afghanistan via Iran 2015, och familjen valde efter en tid att konvertera till kristendomen. Men på asylboendet i norra Värmland, där familjen bor, uppskattades inte deras konversion. De andra asylsökande ifrågasatte att Sara och hennes mor inte bar hijab, och kallade dem orena. Trots att familjen pratade med personalen gjordes ingenting för att hjälpa dem och efter en tid blev stämningen så hotfull att familjen inte längre vågade bo kvar. Efter att familjen tagit sin tillflykt till närmaste kyrka fick de hjälp av...
Read More
Religiöst motiverade attacker mot hundratals kristna flyktingar i Tyskland

Religiöst motiverade attacker mot hundratals kristna flyktingar i Tyskland

  Den 17 oktober kom en ny rapport från Open Doors Tyskland och andra frivilligorganisationer som visar att religiöst motiverade attacker mot kristna flyktingar äger rum i hela Tyskland. Rapporten, Lack of protection for religious minorities in Germany, har tagits fram av Open Doors i Tyskland, AVC (Action on behalf of Persecuted Christians and the Needy), EMG (European Mission Society) och ZOCD (Central Concil of Oriental Christians in Germany). Mellan maj och september 2016 har över 500 intervjuer gjorts med kristna asylsökande. Tidigare i år publicerades en rapport med 231 dokumenterade fall, där kristna asylsökande hotats på grund av sin kristna tro. Organisationerna bakom rapporten uppmanar nu regeringen och ansvariga myndigheter att se till att skydda kristna asylsökande och andra religiösa minoriteter. Många av de flyktingar som mött förföljelse i Tyskland, har flytt från muslimska länder på grund av förföljelse och diskriminering. Nu möter de samma typ av förföljelse de flytt ifrån – på tyska asylmottagningar. En iransk flykting vittnar om att han, på en...
Read More