Taggat: Påve Franciskus

Påven uppmanar till bön för fasta och fred

  Påve Franciskus uppmanar alla att under fredagen den 23 februari be och fasta för fred i krigsdrabbade länder och då särskilt Sydsudan och Kongo-Kinshasa. Det var under Angelus den 4 februari som påven...

Brev inget bevis för att påven känt till övergrepp

  2015 fick påve Franciskus ett brev från ett offer för övergrepp. I brevet beskrevs i detalj hur en präst förgripit sig på offret och hur andra chilenska präster ignorerat det. Det motsäger påvens...

Nästan en halv miljon människor tillhör ursprungsbefolkningen i den peruanska delen av Amazonas.

Påve Franciskus vecka i Latinamerika

  Påve Franciskus sjätte apostoliska resa gick till Latinamerika och rymde ett ovanligt långt besök i Chile (15 till 18 januari) och Peru (18 till 21 januari). En resa med både dramatik och kritik...

John L Allen Jr

Är påve Franciskus en reformator?

John L. Allen Jr, redaktör » Crux   Det är välkänt att man kan tolka saker och ting på olika sätt, beroende på vad man har för glasögon. Sällan har det varit lika tydligt...

Charlotta Smeds

Påvens nya katekesserie: Den Heliga Mässan

Charlotta Smeds, redaktionschef Vatikanradion   Påve Franciskus som under sitt pontifikat hållit trosundervisning om familjen, barmhärtigheten och det kristna hoppet, har nu påbörjat en ny serie katekeser under den allmänna onsdagsaudiensen, med vilka han,...

%d bloggare gillar detta: