Barnmorskor nomineras till Martin Luther King-priset

Barnmorskor nomineras till Martin Luther King-priset

  Martin Luther King påminde flera gånger om vikten av att följa samvetets röst snarare än populära och bekväma ställningstaganden när han kämpade för svartas medborgerliga rättigheter. Ett välkänt citat från honom lyder: ”det kommer en punkt när man måste inta en position som varken är trygg, artig eller populär; utan man intar den för att ens samvete säger att det är rätt”. Mot bakgrund av detta menar vi att barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen förtjänar att tilldelas Martin Luther King-priset.

 Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, SEA, med anledning av att SEA nominerar barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen till Martin Luther King-priset 2018.

 Under sommaren lämnade Grimmark och Steen in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, Frankrike.
 Trots att de i grunden har kämpat för en erkänd mänsklig rättighet har de nekats fortsatt anställning och dessutom utsatts för ett massivt mediedrev.

 Barnmorskornas rättsfall har engagerat en stor del av svensk kristenhet,...
Read More
Livets fond ger 100 000 till barnmorskorna Ellinor och Linda

Livets fond ger 100 000 till barnmorskorna Ellinor och Linda

  Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen, som båda förlorat rättegångar mot landsting i mål gällande möjligheten att arbeta som barnmorska utan att medverka till aborter, har båda krävts på höga belopp för landstingens rättegångskostnader. Insamlingen för att hjälpa dem har nu intensifierats. En av de organisationer som bidrar till insamlingen är stiftelsen Respekt. Respekts råd har i dagarna beslutat att ge 100 000 kronor ur Livets fond till insamling. Katolskt magasin har talat med Helena D’Arcy på Respekt och frågat henne varför Respekts råd tycker att detta är så viktigt. - Att Respekts råd helt enhälligt beslutat att ge en av de största gåvorna någonsin från Livets fond reflekterar det faktum att Respekt å Katolska kyrkans vägnar vill ge ett kännbart och kraftigt stöd till två barnmorskor, som betalat ett mycket högt pris för att driva en fråga som är viktig för oss alla, nämligen den om samvetsfrihet i vården, förklarar hon. - Särskilt Ellinor Grimmark, men även Linda Steen, har fallit...
Read More

Ledarkrönika: Tid att fundera över människovärdet

I skrivande stund befinner jag mig i Rom. För min del innebär det en hel del jobb, men i detta jobb ingår möten med människor, något som både berör och berikar. Mitt i samtalen kommer nästan alltid frågan om Sverige upp, särskilt nu då alla vet att påve Franciskus nyligen besökt Sverige. Är Sverige verkligen så sekulariserat som alla säger? Stämmer det att det inte ens råder samvetsfrihet i vården? Båda frågorna kan besvaras med ett ja. Ett ja som resulterar i himlande ögon och ett uppgivet skakande på huvudet hos den som ställde frågan. För detta är väl ändå inte möjligt? Jodå, det är fullt möjligt. Och de få, och mycket modiga, svenska barnmorskor som krävt sin (enligt Europakonventionen) lagstadgade rätt till samvetsfrihet har i princip fått löpa gatlopp i svensk press. Till och med statsministern har uttalat hur ”bekymrad” han är över frågan om samvetsfrihet: - Vår principiella uppfattning är att bor man i Sverige och ska ta del av...
Read More

Dom meddelad i barnmorskemålet av Nyköpings tingsrätt

Scandinavian Human Rights Lawyers har tagit del av Nyköpings tingsrätts dom i målet mellan barnmorskan Linda Steen och Sörmlands landsting som meddelades under torsdagseftermiddagen. Linda Steens talan har ogillats av tingsrätten som inte anser att någon kränkning av Europakonventionen skett när Linda Steen inte har beviljats samvetsfrihet av landstinget. Linda Steen tvingas nu – trots den rådande barnmorskebristen i Sverige – fortsätta pendla till Norge, ett land som praktiserar samvetsfrihet i vården. Ombudet och chefsjuristen Ruth Nordström: "Vi beklagar det beslut som domstolen kommit fram till. Enligt vår bedömning har tingsrätten gjort en felaktig analys av Europadomstolens praxis och det rättsliga underlaget i målet i övrigt. Nu kommer vi att diskutera domen med vår klient, Linda Steen, men mycket talar för att vi kommer att driva målet vidare till nästa instans". Biträdande juridiska ombudet Rebecca Ahlstrand: "Linda Steens mänskliga fri- och rättigheter enligt Europakonventionen har kränkts. Syftet med Europakonventionen är att skydda den enskilda individens mänskliga fri- och rättigheter och garantera att...
Read More
Sverige är ett undantag

Sverige är ett undantag

  Flertalet länder i Europa har någon form av reglerad samvetsfrihet för sin vårdpersonal. I Finland behandlas frågan om samvetsfrihet just nu i parlamentet genom ett medborgarinitiativ. Sverige är ett av undantagen i Europa. Hela 21 av de 25 EU-länder som tillåter abort låter vårdpersonal slippa medverka till abort om de hänvisar till sitt samvete. Detsamma gäller Norge och Schweiz. Men lagstiftningen varierar. I en del länder – som i Tyskland, Portugal, Spanien och Slovenien – är rätten till samvetsfrihet inskriven i författningen, medan den i andra länder finns med i de lagar som reglerar aborträtten eller vården. Ett fåtal EU-länder erkänner inte någon rätt till samvetsfrihet inom vården: Sverige, Finland, Bulgarien och Tjeckien. Inte heller Island tillåter samvetsvägran. I en del länder, som Frankrike, ses samvetsfrihet som en individuell rättighet som alltså inte kan åberopas av hela sjukvårdsinrättningar. Även i Spanien säger lagen att samvetsfrihet tillkommer individen, och i Tyskland har den federala administrativa domstolen slagit fast att statliga sjukhus måste tillhandahålla...
Read More
12