Sankt Nikolaus gravkyrka

Sankt Nikolaus gravkyrka

För bara några decennier var den begravd under ett tjockt lertäcke. Idag har Sankt Nikolaus gravkyrka åter grävts fram och utgör en viktig del av den tidiga kyrkohistorien. Sankt Nikolaus gravkyrka är belägen i Demre, ca 15 mil sydväst om Antalya i Turkiet. Demre är det moderna namnet på den grekiska staden Myra och det var här Sankt Nikolaus verkade som biskop på 300-talet. Det var också här han dog och begravdes. Redan på 400-talet restes en basilika över hans grav. När den rasade bara något hundratal år senare, vid en jordbävning år 529, befallde den dåvarande kejsaren att den skulle återuppbyggas. Man reste en kupolkyrka på platsen och i ansutning till den byggde man även ett kloster så att helgedomen skulle kunna skötas om på bästa sätt, och de många pilgrimerna tas om hand. För många var de som vallfärdade till Nikolaus grav, och runt om restes snart kyrkor till hans ära. På 500-talet fanns en Nikolausbasilika i Konstantinopel och...
Read More
Jultomtens förebild – det älskade helgonet Sankt Nikolaus

Jultomtens förebild – det älskade helgonet Sankt Nikolaus

  Det finns inte särskilt många historiska fakta om S:t Nikolaus. Vad vi dock kan vara ganska säkra på är att han var biskop av Myra i Lykien på 300-talet. Resten är legender och berättelser. Nikolaus antas ha varit född någon gång mellan 280 och 286 i Patara i Lykien, nuvarande Xanthos i Turkiet. Hans far, Eufemius, var känd för sin välgörenhet och modern Anna var syster till dåvarande biskopen av Myra. Redan tidigt tycks Nikolaus ha fått kallelsen och han vigdes till präst av sin morbror. Han var också en generös och välvillig man, precis som sin far. När hans föräldrar dog gav han bort den ärvda förmögenheten till fattiga behövande och kort därefter inträdde han som abbot i ett kloster, grundat av hans morbror. När även morbrodern gick bort tog sig Nikolaus för att vallfärda till det heliga landet. Nikolaus var fortfarande mycket ung då han valdes till biskop av Myra omkring år 300. Legenden berättar också att han, genom fromhet...
Read More