Kontroversiell karmelitsyster: ”Västvärlden har underblåst våldet i Syrien”

Kontroversiell karmelitsyster: ”Västvärlden har underblåst våldet i Syrien”

  Den katolska nunnan Moder Agnes säger att media ljuger om det som händer i Syrien vilket gett henne många fiender. Men hon står på sig och kallar det som pågår ett folkmord. Moder Agnes Mariam de la Croix, även kallad Moder Agnes, föddes som Maire Fadia Laham i Beirut, Libanon 1952. Hennes pappa var palestinier och flydde från Nasaret då Israel skapades 1948 och hennes mamma var libanes. Agnes utbildades av franska nunnor men efter skolans slut reste hon runt i världen och levde som en hippie under två år, tills hon i Nepal fick en gudomlig uppenbarelse. Efter att ha upplevt Guds närvaro bestämde hon sig för att bli nunna och 1971 gick hon med i Karmelitorden där hon hjälpte familjer som tvingats fly på grund av inbördeskriget i Libanon. 1992 godkändes Moder Agnes av de religiösa myndigheterna till att jobba med den Melkitiska grekisk-katolska kyrkan. Två år senare flyttade hon till Syrien för att återställa klostret Sankt James...
Read More
Biskop Anders i Främre Orienten:  Svårt besvara frågan om de kristnas överlevnad i Irak och Syrien

Biskop Anders i Främre Orienten: Svårt besvara frågan om de kristnas överlevnad i Irak och Syrien

Sverige är verkligen en del av världen. Och Stockholms katolska stift är i högsta grad en del av världskyrkan. Det upptäcker man, om inte förr så när man lyssnar till biskop Anders när han berättar om sin senaste resa till Främre Orienten, en vecka i juli. För sju-åtta år sedan reste biskop Anders med en officiell delegation till trakten runt Qaraqosh i Irak, områden som nu behärskas av Daesh, för att etablera kontakt med kyrkan där. Den här gången ville han nu först besöka Iran och den apostoliske visitatorn för kaldéerna Ramzi Garmou, men vägrades visum. Så resan gick direkt till Erbil via Doha. Först var jag gäst hos den syrisk-katolske ärkebiskopen Yohanna Petrus Mouche och besökte flera syriska flyktingläger. Tälten är borta, numera bor flyktingarna ofta i de ofullbordade husbyggen som finns kvar i staden efter byggboomen, säger biskop Anders. De flesta som kom från Qaraqosh är syriska katoliker, och nu finns det många provisoriska kyrkor i Erbil. Men de...
Read More