Pope speaks on refugees, women priests, Protestants, and more

Pope speaks on refugees, women priests, Protestants, and more

  Pope Francis on Tuesday said that fear is a poor adviser for countries struggling to set policies for immigrants and refugees, suggested that Catholicism's ban on women priests is "forever," and also confirmed that the Vatican will participate in talks to try to address Venezuela's tensions under President Nicolas Maduro. In considering how many migrants and refugees a country should take, governments should have an “open heart” but also exercise prudence in working out how many it’s capable of integrating, Pope Francis told journalists on his return flight from Sweden Tuesday. Francis also answered questions on women priests, the Vatican’s role in the Venezuelan crisis, his relationship with evangelicals, as well as secularization. Responding to a Swedish journalist who asked him about countries which shut their borders to migrants, he said “in theory” a country should never refuse to take refugees, but the obligation was not to only to receive them but to integrate them into society. He said as an...
Read More

Påven berömmer svensk flyktingpolitik

Inför och under det historiska ekumeniska mötet i Skåne har förhoppningarna varit stora om fortsatt ekumenik, och närmande mellan den katolska och den lutherska kyrkan. Synen på påve Franciskus som en förändringens påve, som ska vända upp och ner på det mesta, har genomsyrat mediebevakningen. Men på presskonferensen på planet hem från Sverige gjorde påven klart att oavsett hur viktig ekumeniken än är för honom har han inte för avsikt att arbeta för att genomföra förändringar för att anpassa kyrkan till den sekulära världen, eller till den lutherska kyrkan. På de svenska journalisternas fråga om ifall katolska kyrkan också skulle kunna få ett kvinnligt överhuvud, så som den lutherska kyrkan i Sverige har, svarade påve Franciskus, precis som sina företrädare, att det är otänkbart. Redan under påve Johannes Paulus II slogs det fast att den dörren är stängd, och Franciskus avser inte att ändra på detta. Påven, som är känd för sitt engagemang i flyktingfrågan, gav också beröm till Sverige för det...
Read More

Påven Franciskus predikan under den katolska mässan i Swedbank Stadion den 1 november 2016

Kära bröder och systrar, i dag firar vi, tillsammans med hela Kyrkan, Alla helgons högtid. Vi minns inte bara dem som har blivit helgonförklarade under historiens lopp, utan också så många bröder och systrar till oss som har levt sina kristna liv i fullkomlig tro och kärlek, i ett enkelt och undanskymt liv. Många av våra släktingar, vänner och bekanta finns säkert bland dem. Vi firar alltså helighetens fest. En helighet som kanske inte visar sig i stora gärningar eller utomordentliga händelser, utan som består i att troget, dag efter dag, uppfylla dopets alla krav. En helighet som är full av vår kärlek till Gud och till våra bröder. En trogen kärlek som leder till att man glömmer bort sig själv och ägnar sig åt de andra helt och hållet, som alla dessa mödrar och fäder som uppoffrar sig för sina familjer och med glädje avstår från mycket, från många av sina personliga drömmar eller planer, även om detta inte alltid...
Read More

Biskop Anders Arborelius tack till påven Franciskus, Swedbank Stadion den 1 november 2016

Av hela vårt hjärta vill vi tacka Gud för den helige faderns närvaro bland oss. Dessa dagar har varit dagar i trons glädje, vi har förnyats i kärleken och föryngrats i hoppet. Tack vare dig, vår älskade helige fader, är vi nu yngre, gladare och mer uppfyllda av den helige Ande. För oss, katoliker i periferin, var det en gåva och en överraskning, när vi fick veta att den helige fadern ville komma hit. Tack, helige fader, för att du visat oss din faderliga kärlek, för att du sett på oss med kärlekens blick och för ditt leende. Genom din ödmjukhet och enkelhet har du uppmuntrat och inspirerat oss att mer intensivt leva som Jesu lärjungar och förmedla hans kärlek till vår nästa. Tack för att du talat till alla kristna och påmint oss om vår förpliktelse att tillsammans be och arbeta med större iver för den fullkomliga enheten. Tack för att du har visat för alla i våra länder, att...
Read More

Påven Franciskus tal före Angelusbönen Swedbank Stadion den 1 november 2016

Nu när detta firande avslutas vill jag tacka monsignore Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, för hans vackra ord. Jag vill också tacka alla myndigheter och alla som deltagit i förberedandet och utförandet av detta besök. Jag hälsar hjärtligt ordföranden och generalsekreteraren i Lutherska världsförbundet och ärkebiskopen i Svenska kyrkan. Jag hälsar deltagarna i de ekumeniska delegationerna och i diplomatkåren som närvarat under besöket. Jag tackar även alla dem som velat delta i detta eukaristiska firande. Jag tackar Gud för att ha fått komma till detta land och vara med er. Många av er kommer från olika delar av världen. Som katoliker är vi del av en stor familj som bärs upp av en och samma gemenskap. Jag önskar att ni lever av den tro som fås i bönen, sakramenten och ert frikostiga tjänande av dem som är nödställda och lider. Jag ber er vara salt och ljus med ert sätt att vara och leva i de omständigheter ni satts att...
Read More