Nu kan du Twittra med Gud

Nu kan du Twittra med Gud

  Om man är nyfiken ställer man frågor – även när det gäller svåra ämnen. Kan Katolska kyrkans lära ge svar på frågor som är relevanta i ditt liv just nu? I Twittra med Gud finns 200 modiga frågor som ställts av unga människor om Gud, tron och etik. Författaren fader Michel Remery ger korta och tydliga svar på 140 tecken, och erbjuder också lite längre svar som bygger på Katolska Kyrkans Katekes och Bibeln. Han visar att tron är logisk, även på 2000-talet. Med Jesus Kristus i centrum visar han hur vi kan be och förklarar sakramenten. Här ges också många svar kring viktiga delar av kyrkohistorien, både ur svenskt och internationellt perspektiv. Twittra med Gud innehåller 434 sidor, är närmast ett uppslagsverk och är till för unga män och kvinnor som är nyfikna på den katolska tron, nyblivna katoliker och katekumener, alla som vill uppdatera sin kunskap om tron och som vill förklara tron för andra. Det var Jessica Moussa, Sveriges...
Read More
Att älska och ära dig: Studiematerial för äkta par

Att älska och ära dig: Studiematerial för äkta par

  Att älska och ära dig är ett studiecirkelmaterial för gifta par. Materialet består av ett ledarhäfte och deltagarhäfte och är ett verktyg för friskvård för äktenskap. Det ersätter inte familjerådgivning för svårare problem, utan fokuserar på det som främjar det friska och goda i relationen. Rauha Navarro Marttinen på Katolska Pedagogiska Nämnden, KPN, tog fram materialet efter önskemål och beställning från stiftets diakoner som länge saknat ett sådant kursmaterial. - Jag kände en viss tvekan först, men gick igenom utländskt material, inventerade och utredde vilka behov som fanns och inspirerades av det, förklarar hon för Katolskt magasin när vi träffas i KPN - Katolska pedagogiska nämndens, lokaler på Johannes Paulus II:s pastoralcenter. Rauha, som är författare till innehållet, började skissa på materialet 2015 och hösten 2016 var det färdigt. Vid sidan av Rauha har också en redaktionsgrupp bestående av Ulrika Erlandsson, ordförande i KPN, Helena D´Arcy, stiftelsen Respekt, diakon Stefan Nordström och diakon Tomislav Knezevic, engagerat sig. Man har haft regelbundna möten...
Read More