Ikonmeditation: Uppståndelsen

Ikonmeditation: Uppståndelsen

  I denna ikon ser vi den lyckliga upplösningen av hela frälsningdramat, hur Kristus, i strålande vitt, omgiven av gammaltestamentliga kungar och profeter, gripit tag Adams och Evas händer – en symbol för hela mänsklighetens räddning. Med väldig kraft drar han dessa och med dem oss upp ur dödsrikets mörker, in i det eviga ljus han delar med sin Fader i himmelen. Den harmoniska, blå-turkosa mandorlan, den ovala formen bakom Kristus, symboliserar det himmelska goda och eviga och står i kontrast till det svarta, disharmoniska dödsrikets mörker i förgrunden: ondskan i alla dess former, kaos och död. Stående på dödsrikets portar, som symboliserar att han övervunnit döden och det eviga mörkret, drar han människan upp och in sitt underbara ljus, till den gudomliga värdighet han själv delar med Fadern och Anden. Kristus flankeras av gammaltestamentliga kungar och profeter, en representativ skara av de personer Gud utvalde att bli det gamla Israels andliga ledare och förebilder. Som slipade, klart lysande ädelstenar vittnar de, var...
Read More