OM KM

Katolskt magasin drivs av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning med stöd från Stockholms katolska stift. Stiftelsens styrelse utses av stiftets biskop som också tillsätter ordföranden. Tidningen kommer ut med tio nummer per år.

Föregångaren Hemmet och Helgedomen utgavs första gången år 1926. Därefter fortsatte tidningen under namnet Katolsk Kyrkotidning och heter nu Katolskt magasin.

Katolskt magasin vill vara en tidning för alla katoliker och andra som är intresserade av katolska kyrkans tro och liv. Tillsammans med våra skribenter och läsarna fortsätter vi ständigt att utveckla tidningen.

Katolskt magasin vill

  • återspegla katolska kyrkans liv i Sverige och världen,
  • informera om katolsk tro och om katolska kyrkans uppfattning i aktuella frågor,
  • stärka den katolska självkänslan och verka för samförstånd och gemenskap katoliker emellan,
  • uppmärksamma vad som sker inom andra kyrkor och samfund och därmed bidra till den ekumeniska dialogen,
  • uppmärksamma aktuella etiska frågor samt händelser som rör fred och rättvisa,
  • vara ett forum för reflektion och dialog kring aktuella ämnen.