OM KM

Katolskt magasin drivs av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning med stöd från Stockholms katolska stift. Stiftelsens styrelse utses av stiftets biskop som också tillsätter ordföranden. Tidningen kommer ut med tio nummer per år.

Föregångaren Hemmet och Helgedomen utgavs första gången år 1926. Därefter fortsatte tidningen under namnet Katolsk Kyrkotidning och heter nu Katolskt magasin.

Katolskt magasin vill vara en tidning för alla katoliker och andra som är intresserade av katolska kyrkans tro och liv. Tillsammans med våra skribenter och läsarna fortsätter vi ständigt att utveckla tidningen.

Katolskt magasin vill

 • återspegla katolska kyrkans liv i Sverige och världen,
 • informera om katolsk tro och om katolska kyrkans uppfattning i aktuella frågor,
 • stärka den katolska självkänslan och verka för samförstånd och gemenskap katoliker emellan,
 • uppmärksamma vad som sker inom andra kyrkor och samfund och därmed bidra till den ekumeniska dialogen,
 • uppmärksamma aktuella etiska frågor samt händelser som rör fred och rättvisa,
 • vara ett forum för reflektion och dialog kring aktuella ämnen.

Katolskt magasins redaktionsstatuter, godkända av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning och av biskopen, lyder:

 1. Katolskt magasin är en publicistisk verksamhet inom Stockholms katolska stift som ägs av Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning. Tidskriften Katolskt magasin utges på prenumerationsbasis.
 2. Stiftelsens styrelse tillsätter chefredaktör, som anställer övriga medarbetare. Redaktionens medlemmar förutsätts dela den katolska kyrkans grundläggande värderingar.
 3. Katolskt magasins redaktion arbetar efter de publicistiska regler som gäller för allmän yrkesjournalistik. Redaktionen beslutar fritt om publicering.
 4. Katolskt magasin är ett kommunikations- och informationsorgan för i första hand i Sverige boende katoliker. Verksamheten vill därtill sprida kunskap om den katolska kyrkan inom andra samfund och till samhället. Till särskilt angelägna uppgifter hör följande:
  • att stärka den katolska identiteten och verka för samhörighet katoliker emellan;
  • att återspegla den katolska kyrkans liv i Sverige och i världen;
  • att bidra till fördjupad kunskap om, och vara ett forum kring, katolsk tro och katolskt liv;
  • att belysa kultur- och samhällsliv ur ett katolskt perspektiv;
  • att uppmärksamma vad som sker inom andra samfund och religioner med ambitionen att stärka den ekumeniska och interreligiösa dialogen;
  • att ge plats för konstruktiva samtal i aktuella frågor;
  • att, i enlighet med god journalistisk sed, granska händelser och förhållanden inom kyrka och samhälle.
 5. Stiftelsens styrelseledamöter godkänns av biskopen.