Kina påminner oss om den globala kristendomsförföljelsen

John L Allen Jr
John L. Allen Jr, redaktör » Crux

 
Sextio kinesiska flyktingar har bett om politisk asyl i Tjeckien på grund av att deras tro utsätter dem för förföljelse. Och även om kinesiska medier har ifrågasatt huruvida de verkligen är troende, är det ändå en påminnelse om de hot kristna världen över utsätts för. Enligt rapporter i både tjeckiska och kinesiska medier har 60 kinesiska invandrare, som påstår sig vara kristna från tio olika samfund och som alla fruktar förföljelse i hemlandet, ansökt om politisk asyl. Det är den största ansökan från en grupp kinesiska flyktingar i Tjeckiens historia.

Man är tvungen att säga “påstår sig vara kristna”, eftersom den kinesiska pressen har försökt att ifrågasätta huruvida asylsökande verkligen är troende. Det skulle då tyda på att de är helt enkelt illegala invandrare som använder religionen som förevändning. Tjänstemän från den kinesiska ambassaden i Prag sägs nu se över situationen. De 60 migranterna befinner sig i två olika tjeckiska häkten och enligt en rapport från Radio Prag får de ovanligt mycket beskydd, då de säger sig vara rädda för anklagelser mot familjemedlemmar som är kvar i Kina.

Även om det skulle visa sig att dessa 60 personer är inte genuint troende är det fortfarande avslöjande att de valt just kristendomen som motiv för att ansöka om asyl. Det tyder på att många kineser förknippar begreppet förföljelse just med landets snabbt växande kristna minoritet.

För det mesta är problemet för kristna i Kina varken terroristvåld eller ens det klassiska religiösa hatet. Istället är det dynamiken i en auktoritär regim, där många fortfarande ser på kristna med misstänksamhet på grund av deras förmodade anknytning till väst, deras motstånd mot statlig kontroll, och på grund av oro över huruvida deras yttersta lojalitet ligger hos nationen eller hos den kristna bekännelsen.

Som ett resultat av detta lever många kinesiska kristna i ett tillstånd av ständig rädsla för övervakning, trakasserier, hotelser och, i extrema fall, gripande och tortyr. Det som nu sker i Tjeckien bekräftar följande: Medan världen, fullt förståeligt, fokuserar på IS folkmord på kristna och andra minoriteter är radikal islam inte den enda destruktiva kraften som eldar på kristendomsförföljelsen.

(Översättning och bearbetning: Liza Healey)

 

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggare gillar detta: