Påven prisas för sitt historiska beslut

Luther & påven

 

När påve Franciskus reser till Sverige kommer han att flyga rakt in i vad hans företrädare skulle ha bedömt som ett fientligt territorium; en erkänt ateistisk stat som nu firar att det är 500 år sedan Martin Luther tände gnistan som kom att splittra kyrkan, skriver Christopher Lamb i brittiska The Tablet. Att resan ändå går av stapeln beror på den nuvarande påves passion för kristen enhet, samt på att det nu är 50 år sedan den katolsk-lutherska dialogen började ta fart. Detta har slätat ut de flesta av de frågetecken som uppstod när Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg för 499 år sedan.

Många av de problem som den augustinske munken såg i kyrkan – såsom avlatsbreven som såldes mot en avgift – är numera ett minne blott och 1999 skrev katolska och lutherska ledare under en deklaration om läran om rättfärdiggörelsen. Den går i korta drag ut på att de i det väsentliga är eniga över den fråga som orsakade Luthers protester, och att de återstående olikheterna inte ska dela de båda kyrkorna. Idag är de främsta hindren för enhet mellan katolska och lutherska kyrkan de skilda uppfattningarna om kvinnliga präster och homosexualitet, skriver Christopher Lamb.

Men trots det varma talet om ekumenik kyrkoledare emellan så kommer majoriteten av svenska folket att se på med viss skepsis, då åtta av tio svenskar uppger sig vara agnostiker eller övertygade ateister. För Franciskus är Sverige därför ett outforskat territorium i periferin.

Konservativa katoliker tycker dock att det har gått lite för långt. De är inte glada över att påven kommer att vara i Lunds domkyrka för att framhåller de händelser som splittrande västvärldens kristendom. Traditionella lutheraner, å sin sida, är heller inte särskilt angelägna om att välkomna ledaren av den kyrka de en gång bröt sig loss ifrån, skriver Christopher Lamb. På grund av detta så betonar båda samfunden att påvens besök görs i åminnelse av reformationen, och inte för att fira den.
– Vi firar inte splittringen, säger biskop William Kenney, tidigare hjälpbiskop i Sverige.

Påvens beslut att resa till Sverige för att tillsammans med lutheranerna uppmärksamma reformationsminnet är högt uppskattat av de lutherska ledarna. Martin Junge, generalsekreterare i Lutherska världsförbundet, har prisat Franciskus för att han tagit ett så ”historiskt steg”.

 

Källa: » The Tablet

 

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggare gillar detta: