Arvet efter Trapp

 

Titel: Fredriksdals. Museer och trädgårdar
Red. av: Therese Kruse
Utg. av: Helsingborgs museer och Helsingborgs museiförening
2016

Fredriksdals museum är före sin tid och skriver sin historia ett par år innan det är dags att fira 100-årsminnet av Gisela Trapps donation av sin och maken Oscars lantegendom till Helsingborgs stad. Donationsbrevet genomsyras av makarna Trapps kärlek till historien, kulturarvet och staden Helsingborg. I boken föreslås att Gisela Trapps katolska tro bidrog till hennes historieintresse. Tänk om det var precis tvärtom?

Fredriksdal bildades som landeri och bostad på 1700-talet. Oscar Trapp köpte egendomen 1898, fyra år innan vigseln med Gisela. Makarna Trapp samlade under sin livstid en del föremål till ett kommande museum, bland annat ställdes två medeltida dopfuntar i trädgården, något som vi idag kan förundras över men sådan var tiden.

Utvecklingen pågår ständigt och museer är samtidens spegel, med övningar i historiskt ängs- och åkerbruk och därtill kommer många olika lantraser som bidrar till den biologiska mångfalden. Kommunens skolor erbjuds pedagogiska program och julmarknaden är en av Skånes mest välbesökta. Kunde makarna Trapp ana, hur deras lantegendom skulle komma att utvecklas? De hade i alla fall sannolikt gett gott betyg åt både Fredriksdal av idag och den mycket läsvärda och välillustrerade boken.

 

Ingela Frid

 

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggare gillar detta: