Livets fond ger 100 000 till barnmorskorna Ellinor och Linda

Patient i sjukhussäng

 

Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen, som båda förlorat rättegångar mot landsting i mål gällande möjligheten att arbeta som barnmorska utan att medverka till aborter, har båda krävts på höga belopp för landstingens rättegångskostnader. Insamlingen för att hjälpa dem har nu intensifierats. En av de organisationer som bidrar till insamlingen är stiftelsen Respekt. Respekts råd har i dagarna beslutat att ge 100 000 kronor ur Livets fond till insamling.

Katolskt magasin har talat med Helena D’Arcy på Respekt och frågat henne varför Respekts råd tycker att detta är så viktigt.
– Att Respekts råd helt enhälligt beslutat att ge en av de största gåvorna någonsin från Livets fond reflekterar det faktum att Respekt å Katolska kyrkans vägnar vill ge ett kännbart och kraftigt stöd till två barnmorskor, som betalat ett mycket högt pris för att driva en fråga som är viktig för oss alla, nämligen den om samvetsfrihet i vården, förklarar hon.
– Särskilt Ellinor Grimmark, men även Linda Steen, har fallit offer för ett av de värsta mediedreven i modern tid, och de båda har blivit offentligt uthängda inte bara av media utan även av sina fackliga företrädare, arbetsgivare och till och med sjukvårdsministern. De två, och deras familjer, står inför att betala räkningar på 1,5 respektive 1,2 miljoner, vilket är enorma summor för en vanlig familj, fortsätter Helena D´Arcy och poängterar det faktum att barnmorskorna, trots att de visste att risken var stor att de inte skulle vinna, ändå valde att driva en principiellt viktig fråga som har betydelse inte bara för barnmorskor utan även för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, och i längden för oss alla eftersom vi alla förr eller senare möter vårdpersonal som patienter eller anhöriga.

Hur tycker du att medierna har hanterat fallet med de båda barnmorskorna?
– Mediernas rapportering har varit oerhört ensidig. Många har snabbt anammat ord som ”vårdvägrare” och ”abortvägrande barnmorska”, och i princip ingen har korrekt rapporterat vad fallen egentligen handlade om. Det var rätt talande, att endast någon enstaka journalist var på plats i Arbetsdomstolen. Både Ellinor och Linda hade fått eller blivit utlovade arbeten av sina kommande arbetsgivare, vilka var väl medvetna om att de inte ville medverka till aborter. Men båda arbetsgivarna fick kalla fötter efter en kort tid och ändrade sig.
– Medierna verkar även ha väldigt svårt att se samband mellan olika frågor: samtidigt som man rapporterar om de ”vårdvägrande” barnmorskorna rapporterar man om förlossningsvården, som är i kris bland annat pga. bristen på barnmorskor, säger Helena D´Arcy.

Helena D´Arcy vågar inte vara alltför optimistisk om barnmorskornas möjligheter i Europadomstolen men säger att det är mycket viktigt att fortsätta diskutera frågan om samvetsfrihet i vården:
– För det första måste fler bli medvetna om att nästan samtliga länder i Europa har fungerande samvetsfrihet för vårdpersonal – titta bara på Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna osv. Och för det andra är frågan om samvetsfrihet inte alls bara något som handlar om abort. Vad gör vårdpersonal den dag dödshjälp blir lagligt i Sverige? Kommer de att fortsätta att vara övertygande om att det inte behövs då?

Till den insamling som pågått sedan Ellinor Grimmark förlorade i Jönköpings tingsrätt har mestadels privatpersoner i Sverige, förutom några organisationer i Europa, bland annat ADF International, med huvudkontor i Wien, bidragit. ADF International har inte haft något juridiskt ombud som medverkat i rättsprocesserna. Medierapporteringen har i Sverige gett sken av att de så kallade barnmorskemålen skulle vara en del av en ”europeisk kampanj mot aborträtt”, vilket är fel. Lagar om abort tillhör det nationella kompetensområdet och är varken inom EU:s eller Europarådets kompetensområde. Ellinor Grimmarks mål bygger på svensk abortlagstiftning, abortlagens förarbeten, barnmorskornas etiska kod och Europakonventionen.

Insamlingen för att hjälpa att täcka rättegångskostnaderna administreras av Skandinaviska människorättsjuristerna. Swishnumret till insamlingen är 123 615 89 01, och man kan även använda bankgiro 605-8630. Märk då inbetalningen ”barnmorskemålen”.

 

Bitte Assarmo

 

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggare gillar detta: