Franciskushjälpen ser dem som ingen annan ser

Franciskushjälpen

 

I mer än tio år har Franciskushjälpen funnits på Göteborgs gator för att hjälpa hemlösa, fattiga och utsatta. Katolskt magasin har träffat Dick Fäldt, en av organisationens eldsjälar.

Att Dick Fäldt började arbeta med socialt hjälparbete berodde egentligen på ett misstag. En dag i slutet av 1990-talet hamnade han och hans fru på ett café som visade sig vara något helt annat än ett vanligt café.
– När jag skulle gå fram och köpa en kopp kaffe så fick jag en kopp kaffe i ena handen och två mackor i den andra. Det visade sig att vi hade hamnat på Göteborgs räddningsmission, förklarar han.

Öppenheten på det sociala caféet, där människor berättade om sina liv, berörde honom och hans hustru Lisbeth så djupt och de frågade om de fick börja som volontärer. Och så fick det bli. På den tiden drev Dick Fäldt en reklambyrå, men när han blev heltidsanställd på Räddningsmissionen övertogs den av hans son.


Franciskushjälpen   Franciskushjälpen

 
Så hur startade då Franciskushjälpen? Dick Fäldt förklarar att han tyckte att det behövdes fler katolska hjälporganisationer för att tillgodose de utsattas behov, inte minst för att han såg hur lönsamheten prioriterades på bekostnad av individerna.
– Jag satt i ledningsgruppen för Räddningsmissionen och såg hur hemlösa missbrukare omedelbart fick boende. De var lönsamma eftersom det bara var att fakturera kommunen för deras platser. Men hemlösa ensamma mammor, eller pensionärer, prioriterades inte lika högt. Detta att man hela tiden gick på lönsamhet hos vissa grupper irriterade oss mer och mer. Och då startade vi Franciskushjälpen, för att vi vill se den som ingen annan ser, förklarar Dick.

Till hjälp hade man biskop Anders och den dåvarande nuntien, ärkebiskop Giovanni Tonucci, som kontaktade det diakonala rådet i Rom och som föreslog att Franciskushjälpen skulle grundas som en fristående organisation inom Katolska kyrkan. Kort därefter bjöds grundarna till Rom för att träffa påven och få hans välsignelse.

Nuntien, liksom biskop Anders, blev andliga volontärer för organisationen, något som Dick Fäldt sätter stort värde på.
– Vi tycker det är viktigt att ha en fast förankring i kyrkan. Det ger oss näring, säger han.


Franciskushjälpen   Franciskushjälpen

 
Och under de drygt tio år som Franciskushjälpen funnits har man behållit den nära kontakten med biskopen.
– Varje gång vi ska göra något nytt brukar jag mejla biskopen och berätta om vad som händer och även fråga honom om han tycker att det är bra. Vi försöker också träffas en gång om året, säger Dick Fäldt.

Det viktigaste för Franciskushjälpen var redan från början det uppsökande fältarbetet. I samband med detta hittade man också en välfungerande arbetsmetod som kallas relationsmetoden. Den handlar om att skapa känslan av ett meningsfullt sammanhang. Relationen ska inte ta slut med en kopp kaffe och en smörgås utan vara långvarig.
– Vi ska finnas där inte bara när allt fungerar utan även när det går åt pipan.

Dick Fäldt återkommer gärna till uttrycket Tro och handling. Först ber man för de fattiga – sedan ger man dem mat, menar han. Därför är också karmeliterna några av Franciskushjälpens viktigaste medhjälpare.
– De ber och vi handlar. Och karmelitsystrarna blir förstås glada när vi åker dit ibland, och berättar hur positivt deras böner påverkar vår möjlighet att hjälpa utsatta människor.

 

Bitte Assarmo

 

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggare gillar detta: